24 ޖުލައި

July 24, 2019 13
ސިފައިންގެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު ނިންމަން އިންޑިއާގެ އެހީ

ޅ. މާފިލާފުށީގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ތަމްރީން މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 13
ތުލުސްދޫން ބިން ދޫކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫން ބިން ދޫކުރަން ނިންމި ގޮތާ މެދު އެ ރަށު މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 7
ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ފްލެއާ އަރުވަނީ

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަ ރަށެއްގައި ފްލެއާ އަރުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
މާފިލާފުށީގައި އަސްކަރީ ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ޅ. މާފިލާފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.