27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 2
ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވިޔަސް ތަފާތު ދެއްކީ މެސީ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ދެ ލަނޑުން 2-0 އިން އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 3
މެސީ އާއި އެމްބާޕޭ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 25) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި މޮނާކޯގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ބިޑްނުކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ޗެއާމަން ޓިސިކީ ބެގިރިސްޓެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 4
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް ރޮނާލްޑޯ، މެސީ އަދި ބުފޮން ވާދަކުރަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 16) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ނަން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 13
މެސީގެ ހިޔަނީގައި ކުޅެން ނޭމާ ބޭނުމެއްނުވޭ: ރިޕޯޓް

މިއާމީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 29) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބޭނުންވަނީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނީގައި ހުރެގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެތީ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ތަފާތު ދައްކާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 14) - އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ އިން ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގެ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މެސީގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 9) – ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި 21 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މެސީ މަޑުކުރީ ޝަރުތުތަކެއް ކޮށްފައެއް ނޫން: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 8) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރީ ބަދަލުގައި އެއްްވެސް ކަމަކަށް ޝަރުތު ކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 15
ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާއާ މެސީ ކައިވެނިކޮށްފި

ރޮސާރިއޯ، އާޖެންޓީނާ (ޖުލައި 1) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަދި އޭނާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ކަމަށް އެންޓޮނެއްލާ ރޮކުޒޯއާ މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 2
މެސީ މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ޒުވާން އުމުރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އޭޖެންޓް ހޮރާސިއޯ ޖަޖިއޯލޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 1
2006 ގައި ބާސާ އަށް މެސީ ނުގެއްލުނީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 17) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ދައްކަން 2006 ވަނަ އަހަރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކްލަބާ ނުގުޅުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 5
އެންމެ ފަހުން މެސީ އާއި ބާސާ އެއްގަލަކަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 9) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
މެސީއާ ވައްތަރު މީހާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ތެހެރާން (މެއި 9) - މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނެލް މެސީއާ މާވައްތަރުކޮށް ހެދިގެން އުޅުނު އީރާނުގެ ދަރިވަރަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 1
ބާސާ އާއި ރެއާލަށް ވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވެސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކާމިޔާބުކުރުމުން ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
މެސީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް ފީފާއިން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (މެއި 5) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލައިންސްމަނަކާ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުހާތަބު ކުރުމުން އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ފީފާއިން އުވާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 2
ސީރިއާ ކުދިންނަށް މެސީގެ އެހީއެއް!

ބާސެލޯނާ (މެއި 3) - ހާލުގައިޖެހިިފައިވާ ސީރިއާ ކުދިންނަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ ފަރާތުން 20 ކްލާސްރޫމް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 22
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑުން ބާސާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 24) – މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި، އޭނާގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 2
މެސީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 2) ބޭއަދަބީ ބަހުން ލައިންސްމަނާ މުހާތަބު ކުރުމުން ފީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އާޖެންޓީނާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 6
މެސީ އަށް ދިނީ ނުހައްގު އަދަބެއް: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 30) - އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ ހަތަރު މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކީ ނުހައްގު އަދި މާބޮޑު އަދަބު ކަމަށް އޭނާގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 9
މެސީގެ މައްސަލައިގައި ފީފާއަށް ފާޑުކިޔައިފި

ބުއެނޯޒް އެރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މާޗް 29) - ލިއޮނަލް މެސީ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފީފާއިން ނިންމުމުން އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބޯޒާ ފީފާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 5
ފީފާއިން މެސީ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 28) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެންމެ ފަހުން ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލައިންސްމަނަކާ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުހާތަބު ކުރުމުން އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.