19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 15
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އޮތް މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ފަސް މަސް ފަހުން ހޭއަރައި، ހާލު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވުމުން، އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން، ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 1
އިސްދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އިސްދޫގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 3
ވިއްސާރާގައި 19 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންވި

މެދު ރާއްޖެތެރެ އާއި ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި 19 ގެއަކަށް ފެންވަދެ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައްވި ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 17
ދަނބިދު އާއި އިސްދޫކަލައިދޫ ގުޅާލާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ލ. އިސްދޫކަލައިދޫއާ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ ދަނބިދޫ ގުޅާލާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު...

August 07, 2018 22
ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ގޮތްގޮތް ވެސް ވަނީ ރާވާފައި: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ކޮށްދޭނެ ކަންކަން ހާމަކުރަނީ އެ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ގޮތް ވެސް ރާވާފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯހިލް (އިބޫ)...

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 17
އިތުރު ފަސް ރަށަކުން 13 ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑް

އައްޑޫގެ އިތުރުން ފަސް ރަށެއްގެ 13 ކައުންސިލަރަކު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 4
ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިސްދޫގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް) އާ ގުޅިގެން ހިންގާ މެރިކަލްޗާ އެންޓަޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 122 މީހަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 58
ލ. އަތޮޅުން މައިދައިތަމެން މިތިބަ އަންނަނީ ބަލައި!

ލ. އަތޮޅުގެ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރާ ނަމަ، އެހާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް އެ އަތޮޅު މީހުން މިކަން ނަގާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ. ލ. އަތޮޅު ރަށެއްގެ ފިރިހެނަކު، ރަށުން ބޭރު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރާނަމަ، އަންހެން ކުއްޖާ ބަލައި ދާނީ ވެސް އެ ރަށެއްގެ މީހުންނެވެ. ދޯނި ފަހަރުގައި ބޮޑުބެރު ޖަހަމުން، ނަށަމުން އަންހެން މީހާގެ ގެއާ ހަމައަށް "މައިދައިތަ"މެން...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 10
ކޮޅިގަނޑެއްގައި އިސްދޫ އެއްގަމު ތޮށި ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ލ. އިސްދު އަށް އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި އެ ރަށު އެއްގަމު ތޮށިގަނޑު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 7
ލ. އަތޮޅުގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރަން ލޯނު ދޫކުރަނީ

މި ފަހަރު ލޯން ދޫކުރަނީ ދަނބިދޫ، ކަލައިދޫ އަދި އިސްދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 12
އެކްސިޑެންޓްގައި ޒުވާނާގެ ކަނދުރާ އޮތީ ބިނދިިފައި

ލ. އިސްދޫ ބޮޑު މަގުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަަރުވި ޒުވާނާގެ ކަނދުރާ އޮތީ ބިނދިފައި ކަމަށް ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒާ ހަވާލާދީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 5
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްތަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 4
ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ ތަމްރީން 100 މީހަކަށް ދެނީ

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ލ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން 100 މީހަކު ތަމްރީންކުރަން ފިޝަރީޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ޑެންގީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ބޮޑު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ރައްކާތެރިވާން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅާއި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ހުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 2
ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން އިސްދޫ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ލ. އިސްދޫ ކުޑަ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.