23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 13
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ތިން ފަރާތަކުން އެހީވަނީ

ކޮވިޑް-19 މާލެ އަށް ފެތުރިފައިވާ މިވަގުތު އެކި ސަަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރޯދަ މަހު އެހީތެރިވާން ތިން ފަރާތެއް ގުޅިގެން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 3
ސަފާރީތައް ބަނދަރު ކުރަން ދިޔަނަރު ދޭއް ފަޅު ދެނީ

ސަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ ދިޔަނަރު ދޭއް ފަޅު ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
ބޭންކުތަކުން ސަފާރީތަކަށް ލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ފައްޔާޒު

ސަފާރީ އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް ސަފާރީތައް ރަހުނުކޮށްގެން ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ބޭންކުތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 92
މީރާ އަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް އޮތް ގެއްލުމެއް: ފައްޔާޒު

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަކީ މި ގަވުތު ވިޔަފާރިތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 7
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ލޭމުން ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތުމުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން ދާތީ، އެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ލިވްއަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން (ލޭމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
އެފްޓީއޭ އިން ސަފާރީ ޓޫރިޒަމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 1
ޑޫސާން ޑައިވޫ، އެންމެ މަގުބޫލް މެރިން އިންޖީން

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ "މޯސްޓް ޕްރިފާޑް މެރިން އިންޖީން ބްރޭންޑް އޮފް ދަ އިޔާ" ނުވަތަ އެންމެ މަގުބޫލް މެރިން އިންޖީނުގެ އެވޯޑް، ވީއޭއެމްކޯ އިން ވިއްކާ ޑޫސާން ޑައިވޫ އިން...

December 07, 2017
"އިންޖީނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާވިސްދެނީ އެލިޔާ އިން"

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމުގެ ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުން ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގައި އެލިޔާ އިން ބޮޑު...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް ޒުބައިރަށް

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމުގެ ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުން ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑަށް ބުލޫ ހޮރައިޒަން އަދި ވީއޭއެމްކޯގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ޒުބައިރު އާދަމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްސް ދިނުމުގެ ހަފުލާ މިރޭ

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމަށް ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 12
ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ނިމިއްޖެ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބްލަކްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017
މުޅިން އާ ކަންތައްތަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، މުޅިން އާ ކަންތައްތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 1
ތަފާތުތަކާއެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ މުޅިން އާ ކަންތައްތަކަކާ އެކު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017
މެރިން އެކްސްޕޯގައި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގައި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 6
އެޗްޑީސީން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑުން ޝަކުވާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 2
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައެއް ނެތް: ލޭމް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން އަންނަ އަހަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ސަފާރީ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން ވެސް ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 7
ސަފާރީތަކުން ކުނި އަޅާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން އެދެފި

ސަފާރީތަކުން މޫދަށް ކުނި އެޅުން އާންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ލިވަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް...

September 27, 2016
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ "މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2016" ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ބޯޓިން އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާ ކުރުމަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.