12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 48
ނިއުޒީލެންޑުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިވެއްސަކަށް

ނިއުޒީލެންޑުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކޮށް، އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 36
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލާ: ޝަރީފް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލާފައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ގައުމުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 50
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މުހިންމީ ގާބިލް މީހާ!

އަނެއްކާ ވެސް އާ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވަނީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވާދަކުރާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން އިއުލާން ކުރުމާއެކުހެން، އެކި ގޮތްގޮތުން މީހުން މިހާރު އަންނަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު،...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 14
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖޭޕީގެ ގޮފިތައް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ގޮފިތައް އުފެއްދުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ގުނާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 8
ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ދެ ގޮނޑި ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑި އަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 1
ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި ލޯފަން މީހުން އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 10, 2019 10
އިންތިޚާބަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ފައިސާ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 35
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ދައުރުގެ މެދަށް، ކިހިނެއް ވާނެ؟

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ގިނަ ވައުދުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ސަތޭކަ ދުވަހާއި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ފުއްދަވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. އެ ވައުދުތަކާ އެކު ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްތައް އޮމާންކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 35
ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހުގެ ދޮރު ބަންދުވާން ޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުން މިހާތަނަށް ވެސް ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް ސަގާފަތެއް އޮވެ އެވެ: ރައީސްކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމެއް އަދާނުކުރެއްވުމެވެ. އަލުން ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތަސް، ރައީސް ކަމަށް ވުރެ ދަށް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
"ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ"

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އިޖްރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 4
އައްޑޫ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 11
ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަނީ

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 26
87 ދާއިރާ އަށް ޖޭޕީ ނުކުތުމަކީ ކުރިއެރުމެއް: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުޅުވާލުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 33
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅަށް ގާސިމްގެ ތައުރީފް

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޭނުންފުޅުވާކަން ރޭ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހިތްވަރުފުޅު ގަދަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސަށް މިއަދު ތައުރީފް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 48
ޣައްސާން، އާޒިމާ އަދި އިތުރު ބަޔަކަށް ޓިކެޓް ދީފި

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ޣައްސާން މައުމޫނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރެއްވި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކަކަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ޓިކެޓް ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 8
އީސީގެ ނަމުގައި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގުޅައި، އެ މީހުން ސުވާލުކޮށް، ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 34
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް، އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.