30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ކޮލަމްބޯ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތަައް އިތުރުވަމުންދާތީ ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ފްރާންސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފެށުމުން ފްރާންސް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކުރާކަން ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 13
ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ކެންގަރޫކިޑްސް ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ބެލެނިވެރިންނަށް އިތުރު ނުތަނަވަސްކަމެއް ގެނުވި އެއްކަމަކީ، ތުއްތު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުދެވި "ގޭގައި ބަންދުވެފައި" ތިބެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީގޮތުން އެ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 5
ކުނި އުކާ އުސޫލު ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގައި އުކާލުމުގެ އުސޫލާއި ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތައް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން އެކަމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އެންގުމުން ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސިންގަޕޫރް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް ވަގުތީ ރެސްޓޯރަންޓަކަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުތަކަށް އެރި ބުރުލާއާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދެ މަތިންދާބޯޓެއް ވަގުތީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް، ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ މޯދީގެ ފިލްމުން

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ހަތް މަސް ފަހުން އަލުން މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ހިންދީ ފިލްމަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 4
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފަގީރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އަތްމަތި ދަތިވެ، ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ލިސްޓު ރިވިއު ކުރިއިރު، ފަގީރުންގެ...

October 03, 2020
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން މި މަހުގެ 15 ގައި ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ޑިޒްނީގެ ތީމް ޕާކްތަކުން 28،000 ވަޒީފާ މަދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާ ހެދި ޑިޒްނީގެ އެމެރިކާގެ ތީމް ޕާކްތަކުން 28،000 ވަޒީފާ މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 6
ސޯނޫ އަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެވޯޑެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު އެ ގައުމުގެ އާންމުންނަށް ވާން ފެށި އެހީގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޔޫއެންޑީޕީން އެވޯޑެއް ދީފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 3
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ މިންވަރަކީ، އޭގެ ވޭނީ ހިތި އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ނޫންކަމެވެ. ބަލީގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 80
ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި އެނބުރި ރަށަށް

ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ތިން އަހަރުގައި އައިޝަތު ރިޒްނާ އާއި ފިރިމީހާ މާލެ ބަދަލުވި ގޮތަށް، މުޅި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހުނީ މި ތަނުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 15 އަހަރު ވީއިރު، ރަށަށް ދަނީ ހަމައެކަނި ލިބޭ ޗުއްޓީތަކުގަ އެވެ. އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ލިބި، އާމްދަނީން ނުފުދި ދިރިިއުޅުން ދަތިވި ނަމަވެސް، އެނބުރި ރަށަށް ބަދަލުވުމުގެ ހިތްވަރެއް އެ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ޗޭނިން ކަރަންޓީނުގައި ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޗެނިން ޓޭޓަމް ލިޔުނު ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް "ދި ވަން އެންޑް އޮންލީ ސްޕާކެލާ" އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
މެލޭޝިއާ އަށް ޓޫރިސްޓުންނަކަށް މި އަހަރު ނުދެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް މެލޭޝިއާގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައި، މި އަހަރު އެ ގައުމަށް ޓޫރިސްޓުން އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 50
އޮތީ ލެވެލް ނުވައެއްގައި، 10 އަކުން ލޮކްޑައުންއަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ލެވެލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޮތީ ނުވަ ވަނައިގައި ކަމަށާއި 10 އަށް އަރައިފި ނަމަ، މާލެ ސަރަަހއްދު ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 159
ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް އުޅަނދުތައް މަނާ!

މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 14
ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާ އަށްް އަނބުރާ ނުދެވިފައި ތިބި ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މިއަދު އަނބުރާ އެ ގައުމަށްް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ސިލްސިލާއަކަށް "ލޮކްޑައުން ކީ ލަވް ސްޓޯރީ"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން "ލޮކްޑައުން ކީ ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭންް ނިންމައި، އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 18, 2020 3
ހުއްދަ ނެތި އަލިފުއްޓަށް ދިޔަ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށް ދެވޭނެ ވަކި އުސޫލެއް ހަދާފައި ވަނިކޮށް އެ އުސޫލާ ހިލާފަށް ރ. އަލިފުއްޓަށް އެރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ބަލީގެ އެލާޓާއެކު ބޫޓާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުނަށް

ތިމްޕޫ (އޮގަސްޓް 12) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ވެރިރަށް ތިމްޕޫގެ ބަޔަކާ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ގުޅިގެން ބޫޓާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 25
މާސްކް ނާޅާ ނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ: ޝިފާ

ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރޭތީ، ސަރަހައްދުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވިޔަސް ބޭރު ތެރޭގައި މާސްކް ނާޅައި، އެންމެންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީހުން އުޅޭތީ މާލޭ މޭޔަރު...

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ....