04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ގާޑިއޯލާ އަށް އެންރީކޭގެ ޗެލެންޖެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކޯޗިން ކެރިއަރު އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމަށްޓަކައި އެކި ފަންތީގެ ޓީމުތަކާ ހަވާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މަޝްހޫރު ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް އާދައިގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދިން ލުއިސް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރެއާލަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އުނދަގޫވި: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
އެންރީކޭ ބޭނުންވާ މުސާރަދޭން ޗެލްސީން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (މާޗް 2) - ޗެލްސީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ހުށަހެޅި މުސާރަދޭން ޗެލްސީން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް އެންރީކޭ ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗުކަން އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 1) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗުކަން ނުރަސްމީ ގޮތަކަށް، ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 4
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ރަނގަޅުވާނީ އެންރީކޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
"އެންރީކޭގެ ކާމިޔާބީ ވަލްވޭޑޭ އަށް ތަކުރާރު ކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 5) - ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އަށް އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމުގައި ހުރި ލުއިސް އެންރީކޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އަދި ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 4
އެންރީކޭގެ ފަހު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ތަށްޓެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 28) - ލުއިސް އެންރީކޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ރޭ 3-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 2
ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ތަށްޓެއް މުހިއްމު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 27) - ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާނުލުމަށް މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ތަށި ބާސެލޯނާ އަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
"ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް"

ބާސެލޯނާ (މެއި 22) - ބާސެލޯނާއާ ދެން ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 3
ތަށި ދެން ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ދެން ލީގު ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 4
"ރެއާލްގެ ކާމިޔާބީ އެއް މުބާރާތުން ވަޒަން ނުކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (މެއި 6) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަންވީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ހޯދި ކާމިޔާބަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން މުބާރާތްތަކުގައި އެ ޓީމުން ނެރުނު ނަތީޖާތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ފަހު ކްލަސިކޯ މެޗަށް އެންރީކޭ ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ސަސްޕެންޑްވެފައިވާ ފޯވާޑް ނޭމާއާ އެކު ނުވަތަ ނޭމާ ނެތި ވެސް، އޭނާގެ ފަހު އެލް-ކްލަސިކޯ މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 10
"ހިތްދަތި ވަގުތެއް، ތައްޔާރުވާންވީ ކްލަސިކޯ މެޗަށް"

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ޔުވެންޓަސް އަތުން ކެޓުމުން މިއީ ބާސެލޯނާ އަށް ހިތްދަތި ވަގުތެއް ކަމަށާއި ދެން ތައްޔާރުވާންވީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 3
ބޭނުންވަނީ ފަސް ގޯލު، ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން މިރޭ ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ފަސް ގޯލު ޖަހައިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 14
ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ފޯވާޑުންގެ ލަޝްކަރެއް!

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 17) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އަށް ފޯވާޑުން ނެރެފާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 7
މިހާރު އޮތީ ކުރީގެ ޔުވެންޓަސްއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރިލް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުު އޮތީ ކުރިއަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.