07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 14
"ގަދަ ބާރުން މެސީ މަޑުކުރުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބޭނުންހިފައި ގަދަ ބާރުން ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބެހެއްޓުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ސްޕެއިނާ މިހާރު ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ޖަރުމަނު މެޗަކީ ޒުވާން ތަރިންގެ އިމްތިހާނެއް: އެންރީކޭ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ތަރިންނަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
އެންރީކޭއާ މެދު ހިތްބަރުކަމެއް ނެތް: މޮރޭނޯ

މޮނާކޯ (ޑިސެމްބަރު 31) - ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއާ މެދު އެއްވެސް ހިތްބަރުކަމެއް ނެތް ކަމަށް ދާދި ފަހުން މޮނާކޯގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 28) – ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ކޯޗިން ޓީމުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އަދި މޮރޭނޯގެ އެކުވެރިޔާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
އެންރީކޭ އަލުން ސްޕެއިނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްވަރު 20) – އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހެދި ޖޫން މަހު މަގާމުން ވަކިވި ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން އަލުން ދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ގާޑިއޯލާ އަށް އެންރީކޭގެ ޗެލެންޖެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކޯޗިން ކެރިއަރު އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމަށްޓަކައި އެކި ފަންތީގެ ޓީމުތަކާ ހަވާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މަޝްހޫރު ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް އާދައިގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދިން ލުއިސް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރެއާލަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އުނދަގޫވި: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
އެންރީކޭ ބޭނުންވާ މުސާރަދޭން ޗެލްސީން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (މާޗް 2) - ޗެލްސީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ހުށަހެޅި މުސާރަދޭން ޗެލްސީން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް އެންރީކޭ ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗުކަން އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 1) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗުކަން ނުރަސްމީ ގޮތަކަށް، ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 4
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ރަނގަޅުވާނީ އެންރީކޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
"އެންރީކޭގެ ކާމިޔާބީ ވަލްވޭޑޭ އަށް ތަކުރާރު ކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 5) - ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އަށް އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމުގައި ހުރި ލުއިސް އެންރީކޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އަދި ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 4
އެންރީކޭގެ ފަހު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ތަށްޓެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 28) - ލުއިސް އެންރީކޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ރޭ 3-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 2
ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ތަށްޓެއް މުހިއްމު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 27) - ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާނުލުމަށް މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ތަށި ބާސެލޯނާ އަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
"ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް"

ބާސެލޯނާ (މެއި 22) - ބާސެލޯނާއާ ދެން ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 3
ތަށި ދެން ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ދެން ލީގު ގެއްލޭނީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 4
"ރެއާލްގެ ކާމިޔާބީ އެއް މުބާރާތުން ވަޒަން ނުކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (މެއި 6) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަންވީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ހޯދި ކާމިޔާބަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން މުބާރާތްތަކުގައި އެ ޓީމުން ނެރުނު ނަތީޖާތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.