31 މާޗް

March 31, 2020 2
"މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ސިޔާސީ ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ކަނޑީގެ "މަރްޔަމް" އަކީ މަޖޫ

މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިޝާން (ކަނޑި) އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 9
ކުއްޖަކު މަންމައާ ހަވާލުކުރަން އުޅުމުން ހުރަސް އަޅައިފި

ކުޑަކުއްޖަކު، އެ ކުއްޖާގެ މަންމައާ ހަވާލުކުރަން ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން މ. މުލަކުގައި ބަޔަކު ނުކުމެ އެ ކަމަށް އިއްޔެ ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މުލަކު ވަޑާންގެއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްތަކަކާ އެކު މަރު

މ. މުލަކުގެ ވަޑާންގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ޒަހަމްތަކާ އެކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 6
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިންކޮށް އެންވަޔަރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 65
ފިކުރަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާއިން މީހުން ނުކަނޑަން:ޔާމީން

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން އެހެން އަމަލު ނުކުރާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 6
މުލަކުގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މ. މުލަކުގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 44
"ތަރައްގީގައި ރާއްޖެ މިއޮތީ 100 އަހަރު ފަހަތުގައި"

ފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ތަރައްގީގައި ރާއްޖެ އޮތީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ 100 އަހަރު ފަހަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 16
މ.މުލަކުން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް ނަގަނީ

ތަރައްގީގެ ތިން މަޝްރޫއަކަށް މ. މުލަކުން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް ނަގައި އެހެން ތަނެއްގައި އިންދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 22
އިބޫ އަށް މުލަކުން ހަދިޔާކުރީ އެންމެ ބޮޑު މާބޮނޑި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރައްވާއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން...

September 17, 2018 16
މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 3
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު މުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު، މ. މުލަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 24
"ހިޔާލުތަފާތުވުން ނިންމާނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަކު ނޫން"

ޑިމޮކްރަސީގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް އުފެދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަންކަން ނިންމާނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަކުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 14
ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
ދުން އެރި ސަރަހައްދު މޮނީޓާކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ބިމު އަޑިން ދުން އެރީ ކަރަންޓު މައްސަލައަކުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މިހާރު އެކަން ހިނގި ސަރަހައްދު މޮނީޓާ ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 15
ދުން އެރުން ހުއްޓިއްޖެ، އެކަމަކު ބިރުވެރިކަމެއް ނުފިލާ

ބިމު އަޑިން ދުން އަރައި، ހޫނުކަން ފެތުރުނު މ. މުލަކު ސަރަހައްދުން އެކަން ހަމަޔަކަށް އެޅެމުން އައި ނަމަވެސް މީހުންގެ ހިތްތަކުން އަދިވެސް ބިރުވެރިކަން ނުފިލާ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން...

July 18, 2016 11
އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި ވެސް ބިމު އަޑިން ދުން އަރަނީ

އިންޑިއާގެ އޮޑީޝާ ސްޓޭޓްގެ ބަލަސޯރް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އަވަށެއްގައި ވެސް ބިމު އަޑިން ދުމާއި ހޫނު އާވި އަރާ ތަނެއް ފެނިގެން އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 22
މުލަކުގެ ދުން އަރާ ގެއިން އާތު ރޮޑެއް ނަގައިފި

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ދުންއަރާ ސަބަބު ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ފޫޓުގެ އާތު ރޮޑެއް ރޭ ނަގައިފި އެވެ. އާތު ރޮޑަކީ، ކަރަންޓުގައި ހިމެނޭ އާތު ނަރު ގުޅާފައި އިންނަ އެއްޗެކެވެ. ހޮނުއެޅުން ފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާން ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކުގައި ވެސް އާތު ރޮޑު ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 30
މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމު އަަޑިން ދުން އަރަނީ

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގެ ބިމު އަޑިން ދުން އަރާތީ އޭގެ ސަބަބު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. މިހާރު ފުލުހުން ވަނީ އެ ގޯތީގެ އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.