13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 35
ތުޅާދު އާއި ބިލެތްފައްސާއި މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ބ.ތުޅާދު އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް މުއްޔަށް

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް މ. މުއްޔަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 56
ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ރޭޕްކުރުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޯޓުން ބޭރުގައި ޝަރުއީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކުޑަކުއްޖަކާ "ކައިވެނިކޮށް" އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 7
މުއްޔަށް އެރި ކުދި ވެލާތައް މޫދަށް ދޫކޮށްލައިފި

މ. މުއްޔަށް ރޭ ފަތިހު އެރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލާ މޫދަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 37
މުލީ ހޮސްޕިޓަލު ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ތަޅައިގެންފި

މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދެމެދު މާރާމާރީއެއް ހިނގައި ދެމީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
5 ރަށެއްގެ މަގުގެ މަސައްކަތަށް އީއައިއޭ ހަދަނީ

ފަސް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރުމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން ކުވެއިތުގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 3
މުލީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި އަންހެނެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ނޭވާ ނުލައިގެން މ. މުލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 35
ތިން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތައް ގުޅާލަން އިއުލާންކޮށްފި

މ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ގުޅާލުމަށް ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ޑިޒައިންކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 8
މުލީގައި ފާމަސީ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީފި

މ. މުލީގައި ފާމަސީއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 71
އެއްބަސްވުން އާކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ބަލި މީހުން އުފުލާއި ވައިގެ މަގުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެގްރިމެންޓް އާކޮށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 36
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
މުލީގައި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މ. މުލީގައި މިރޭ ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 8
މުލީ ބިން ހިއްކުން ލަސްވާތީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 14
110 ޓަނުގެ މަހާއެކު މިފްކޯގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއް 110 ޓަނުގެ މަހާއެކު މ. އަތޮޅުގެ ފަރަކަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 17
މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ފަހުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
އަޑިއަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އަޑިޔަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ފަޅު ރަށެއްގައި ތިއްބާ ފުލުހުން މިއަދު ސަލާމަތްްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 1
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން މުލިން ބިމެއް ކުއްޔަށް ދެނީ

ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާ، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މ. މުލީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.