16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 11
ޓާފް ދަނޑާ އެކު މަހިބަދޫ އެހެން ލެވެލަކަށް!

މީގެ ކުރިން އދ. މަހިބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގޯލުގައި އިމްރާން މުހައްމަދު ހުންނައިރު ކުރިމަތިން ފެންނަނީ ހަރު ހިލަ ވެލި ދަނޑެކެވެ. އެ ވެލި ދަނޑުގައި ކުޅެ އޭނާ އާއި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ހޯދައިދިނެވެ. މިއަދު އޭނާ އެ ގޯލުގައި ހުރިއިރު ކުރިމަތިން...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 3
މަހިބަދޫ ދަނޑު ހުޅުވާ މެޗުގައި ދަގަނޑޭ އާއި އިމްރާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން އެ ރަށުގައި އެޅި ޓާފް ޕިޗް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެދުގައި ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 11
މަހިބަދޫގައި އެންމެ ޒަމާނީ ޓާފް ދަނޑެއް އަޅައިފި

ހުނަރުވެރި އެތައް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ އދ. މަހިބަދޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުލް ސައިޒުގެ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ޕިޗެއް އަޅައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 2
މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ނެޓްބޯޅަ ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް މަހިބަދޫ އަށް

އދ. މަހިބަދޫގައި ނެޓްބޯޅަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގުޅިގެން ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.