21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 6
ރައީސަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ލަންކާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 21) - ރައީސްގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، ރިޔާސީ ދައުރު ދެ ޓާމަށް ލިމިޓް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 5
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓުގައި ރާޖަޕަކްސާއަށް ތިން މިނިސްޓްރީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 13) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ބާރުވަރުގަދަކޮށް ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ތިން މިނިސްޓްރީއަކާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 6
ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ރާޖަޕަކްސާ ކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 9) - މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބުމާ އެކު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 2
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ރާޖަޕަކްސާގެ އެސްއެލްޕީޕީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 7) - ސްރީ ލަންކާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖުނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ) އިން ކަމަށް ރައީސް ގޮޓާބޯ ރާޖަޕަކްސާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 9
ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުމުގައި ރާޖަޕަކްސަ އަކީ ޗެމްޕިއަނެއް

ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާގެ ގާތް ގުޅުމުގައި، އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އަކީ ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 4
ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާ ފޯނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 3
ސްވިސް އެމްބަސީގެ ލަންކާ މުވައްޒަފު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލެންޑްގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްރީ ލަންކާގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ލަންކާގެ ވެރިންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 7
ލަންކާގެ ކެބިނެޓުގައި ރާޖަޕަކްސާ އާއިލާގެ ތިން ބެއިން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް އިއްޔެ އެކުލަވާލިއިރު އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭފުޅުން ކެބިނެޓުގައި ހިމަނުއްވައި، އާއިލީ ވެރިކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 15
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ރަނިލް ދުރުކުރަން ރާޖަޕަކްސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އަދި އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަނަލް...

October 08, 2019 2
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފައި ދެބެން ނެރެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
"ލޮޓަސް ޓަވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ގޯސް"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މި ހަފުތާގައި ހުޅުވި ލޮޓަސް ޓަވަރު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 19
ނާމަލްގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލަ ވެސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނާމަލް ރާޖަޕަކްސަގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 1
އެއްބައިވުމަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރާޖަޕަކްސާ މަޝްވަރާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 29) - ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތަކެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ފަނޑިޔާރުންނާ އދ.ގެ މަންދޫބު ބައްދަލުކުރުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައްދަލު ކުރުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 25
ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އުއްޗުގެ ދައުވަތަކަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)ގެ ދައުވަތަކަށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 11
ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖޭގައި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 9
ރައީސް، ނަމާލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.