20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
މަޖީދިއްޔާގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 7
ދާރުލް އުލޫމް ރައްކާތެރިކުރަން އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލަނީ

ތާރީހީ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ދާރުލް އުލޫމް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަށް އެތަން ސާވޭ ކުރަން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ވެރިންނާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 9
ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު ސިޓީ: "މައާފުކުރާށެވެ!"

"ކާފަމެންގެ ދަހިވެތިކަމުން މި ރީތި ވެށި، ދަރިފުޅުމެންގެ ބައްޕައަށް ވެސް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވުނެވެ. އަދި ދަރިފުޅުމެން މިހާރު ތިއުޅޭ ހާލާ މެދު ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރަމެވެ. މައާފްކުރާށެވެ."

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 58
މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލް ފެނިއްޖެ، އެތިއެތިކޮޅުން!

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފޮނި އުއްމީދަކާ އެކު ވަޅުލި ޓައިމް ކެޕްސޫލްގެ ބައިތަކާއި އޭގައި ރައްކާކުރި ބައެއް އެއްޗެހި މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 45
މަޖީދިއްޔާގެ "ޓައިމް ކެޕްސޫލް" ހޯދަން ކޮންނަނީ!

ގިނަ ބައެއްގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 65 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވަޅުލި "ޓައިމް ކެޕްސޫލް" މިހާރު އޮތްކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދި އެ ހޯދަން މާދަމާ ސްކޫލު ގޯތިތެރެ ކޮންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 9
މާލެ ސާފުކުރާ ހަރަކާތްތަކެއް އޭސީއެމް އިން ހިންގައިފި

މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެމެރިކަން ސެންޓާ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޭސީއެމް) އިން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.

January 15, 2019 85
ކެމިކަލް ލީކުވުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގާ އިންވެގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ، މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދެ ބޭސްފުޅިއެއް (އެއް ލީޓަރުގެ މެލަތައޯން) ތަޅައިގެން ގޮސް ލީކްވުމާ...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 34
ޓީޗަރު، ދަރިވަރާ މާރާމާރީ ހިންގިކަން ސާބިތެއް ނުވޭ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ދަރިވަރާ ޓީޗަރު މާރާމާރީ ހިނގިކަން މިހާތަނަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 25, 2018 61
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް ބާރުގަދައީ ގޭންގު؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި...

April 25, 2018 10
"ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި"

ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ތައުލީމީ މަންހަޖުން ބާކީކޮށް "ދަސްވާރު" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 67
މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓިޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 44
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
އުފާ ޕްރޮގްރާމުން ކޯޑު ކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ވެބްސައިޓްތައް ހަދަން ބޭނުންވާ ކޯޑިންއަށް ހާއްސަ ކޯސްތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އުފާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދަރިވަރުންގެ ތަރިކައިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތާާރީޚާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ދަރިވަރުންގެ ތަރިކަ" އިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ...

April 20, 2017 23
މަޖީދިއްޔާގެ މޮޓޯ ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 90 އަހަރު ފުރުނުއިރު، އެ ސްކޫލަކީ ގައުމު ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތައުލީމީ ޒުވާނުން...

April 20, 2017 1
މަޖީދިއްޔާގެ 90 އަހަރު ފުރުން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއަކުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލް، މަޖީދިއްޔާ އަށް 90 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
މަޖީދިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިޝަލް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، މިޝަލް މުހައްމަދު ނައީމު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.