23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 99
ފައިސަލްގެ އައިނު ހައްދަން ބަޖެޓުން 72،000ރ

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު، އޭނާ އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ އައިނު ހެއްދުމަށް އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން 72،438ރ. ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 3
އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓްކަމަށް ކުރިން ގަބޫލްކުރި

ސިޑްނީ (ފެބްރުއަރީ 19) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓް ގަސްދުގައި ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ "އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް" ކުރިން ގަބޫލްކުރި ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓޯނީ އެބޮޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން މެލޭޝިއާއިން ހުއްޓާލައިފި

ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު، ޗައިނާގެ ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 4
ދެ ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ކޮރޯނާވައިރަސް މެލޭޝިއާ އިން ވެސް ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 25) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ތިން މީހަކު މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ލިސްޓަށް ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ނުވަތަ އައިކިއު އެންމެ މަތި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 17
އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ނޯރާގެ އާއިލާއިން ބޭނުން ވަނީ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން

ބެލްފާސްޓް (ޖެނުއަރީ 14) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ނޯރާ ކުއޮރިން ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 10 ދުވަސް ފަހުން، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދިޔައީ އެމްބިއުލާންސްގައި

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއަކަށް، ކައިވެނިކުރާ ދެ މީހުން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، އެމްބިއުލާންސެއްގައި ދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 16
މެލޭޝިއާގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހިކުއްޖަކު މަރު

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ހިފެހެއްޓި ބޯޓުގައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ 16މީހުން ހައްޔަރު

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 31) - ވަގަށް ތެޔޮ އުފުލަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޯޓެއް އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. އަދި އެ ބޯޓުގައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ 16 ފަޅުވެރިން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 2
މެލޭޝިއާގައި މަރުވި ދިވެހިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 16
މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
އިނގިރޭސި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މުޅިން އަލަށް މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ދީފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ދަރިވަރެއްގެ މަތީ ތައުލީމު ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 3
1އެމްޑީބން ގެއްލުނު ފައިސާ އިން އެއް ބިލިއަން ހޯދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭން އެއް ބިލިއަންް ޑޮލަރު ހޯދައިދޭން އެ ވައްކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވި ޗޯ ލޯއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 4
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް އަނެއްކާވެސް ވިއްކާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން ރިންގިޓް) އަށް ގަތް ސުޕަ ޔޮޓް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކަށް 126 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އެ ޔޮޓް ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.