11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ދީފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ދަރިވަރެއްގެ މަތީ ތައުލީމު ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 3
1އެމްޑީބން ގެއްލުނު ފައިސާ އިން އެއް ބިލިއަން ހޯދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭން އެއް ބިލިއަންް ޑޮލަރު ހޯދައިދޭން އެ ވައްކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވި ޗޯ ލޯއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 4
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް އަނެއްކާވެސް ވިއްކާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން ރިންގިޓް) އަށް ގަތް ސުޕަ ޔޮޓް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކަށް 126 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އެ ޔޮޓް ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 16
މެލޭޝިއާގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 35
ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް މެލޭޝިއާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ބޭނުން ކޮށްގެން މެލޭޝިއާގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 71
30 މިލިއަން ހޯދަން މެލޭޝިޔާ ކުންފުނިން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ "ހަސްލަޒް" މެލޭޝިއާގައި މަނާކޮށްފި

އާންމު މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތައް ގިނަކަމުން އެ ފިލްމަކީ ދައްކަން ހެޔޮވާރުގެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހަސްލަޒް" މެލޭޝިއާގައި ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 24
ނައްޓުގެ އެޕެއް މެލޭޝިއާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި

ދުން ބޯވެ ނުރައްކާ ވެފައިވާ މެލޭޝިއާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) އާއި އަހުމަދު މާޒިން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 5
މެލޭޝިއާގައި ދުންބޯވެ 1،000 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގެ ދުމުގެ އަސަރު ބޮޑުވުމުން މެލޭޝިއާގެ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޒާކިރު ނައިކުގެ މައްސަލަ މަހާތިރުގެ ސަމާލު ކަމަށް

ލަޑިވޮސްޓޮކް، ރަޝިޔާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުއްވި ޒާކިރު ނައިކް އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ސަމާލު ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 12
ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ޒާކިރު ނައިކަށް ވެސް ނުހުރެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 28) - ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކަށް ވެސް މެލޭޝިއާގައި ގާނޫނުތަކަށް ވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މުހިޔިއްދީން ޔާސީން...

August 28, 2019 1
"ނަޖީބު މަސައްކަތްކުރީ އަމިއްލަ އަށް މުއްސަނދިވާން"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 28) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމާއި ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މުހައްމައްދީން ކެޓާޕީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 18
މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން:ޒާކިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 21) - މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަސްލީ ބައިބައިވުން އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވެފައިވާ ނަމަ މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރް ނައިކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 31
ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 20) - "ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 19) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް، ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 23
ޒާކިރު ނައިކްއާ މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހުންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 6
ގެއްލުނު ނޯރާ ބަނޑަށް މަރުވީ ކަމަށް ބެލެވޭ: ރިޕޯޓް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ގެއްލުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނޯރާ ކުއޮރިން މަރުވީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދީފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.