08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 6
މެލޭޝިއާ އިން 400 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 2
ސަގާފަތްކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި އަދާކާދަ ކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 7
އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން އެމްއެޗް370 ހޯދަން އެހީވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 3) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދައިދޭން ކަނޑުއަޑި ހޯދާ ބެލުމުގެ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 18
މެލޭޝިއާގައި ކަނޑުބޯޓެއްގައި 17 ދިވެހިން ތާށިވެފައި!

ކްލިއަރެންސް ނުދެނީސް މެލޭޝިއާއިން ފުރައިގެން އަންނަން އުޅުނު ދެ ބޯޓެއްގައި ތިބި 17 މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
"ހަބޭސް" މެލޭޝިއާ އަށް، "ގްރެވިޓީ" އުކުޅަހަށް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މެލޭޝިއާގައި ޝޯއެއް ދޭން ނިންމާފައި އިރު، ހަބޭސްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް" އއ. އުކުޅަހުގައި ޝޯއެއް ދޭން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ 4،000 ކުދިން "ހައްޖުކޮށްފި"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 24) - ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ 4،000 ކުދިން މެލޭޝިއާގައި މިއަދު "ހައްޖުކޮށްފި" އެވެ.

July 24, 2017 9
ހުވަތައި ކްރީމް ކްރޭކާސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ހުވަތައި ބްރޭންޑްގެ ކްރީމް ކްރޭކާސް ބިސްކޯދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ދޫންޏެއް ޖެހިގެން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 3) - އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ދެ ދޫނި ޖެހިގެން އަނބުރާ ބޯޓު ބްރިސްބޭން އަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 37
އެއާއޭޝިއާގެ ދިވެހި ދަތުރުވެރިޔާ: "އުއްމީދު ކަނޑާލި"

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ފައިޒާން، އިއްޔެ ރޭ އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓަކުން މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރު ފެށީ، އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންގަ އެވެ. އެއީ މާލެއަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން ނުގުޅީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ދަތުރު ވީ ދުވަހަކު ވެސް ދިމާވެފައި ނުވާވަރުގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާއަކަށެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ކިމްގެ ޝަރީއަތް މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ އަންހެނުންގެ ޝަރީއަތް މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 9
ފިނޭންސްގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެޗްޑީސީން އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެންމެ ފަހުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 4
ދަރިވަރު މަރާލި ސުޕަވައިޒަރަށް މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 27) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ދަރިވަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާކުރި ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 6
ސްކޫލް ސްޓާފު އަނިޔާކުރި ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރުމުން ފައި އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ...

April 26, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް، އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 7
އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާ ތަނާ ބެހޭ އާ މައުލޫމާތެއް

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 21) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް30 ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތަނާ ބެހޭ އާ މައުލޫމާތެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައެންސްވެރިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކިމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ދެ އަންހެނުން ކޯޓަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 13) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން- އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނުން މެލޭޝިއާގެ ކޯޓަކަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
އަޖުމަބެލުމަށް މެލޭޝިއާގައި ޑެންގީ ވެކްސިން ހުއްދަކޮށްފި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ހިފެހެއްޓި މެލޭޝިއާ މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް

މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮންގް-ނެމްގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އަދި ނޯތު ކޮރެއާގައި ނުފުރޭ ގޮތަށް ހިފަހައްޓާފައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ ނުވަ މީހަކު އެނބުރި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހުންނަށް ރެޑް ނޯޓިސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހުންނަށް އިންޓަޕޯލުން މިއަދު ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ހޮނުއަޅައިގެން މެލޭޝިއާގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ޕާކަކަށް ޖޮގިން ކުރަން ގޮސް އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ހޮނުއަޅައިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ 50 މީހުން މެލޭޝިއާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 14) - ނޯތު ކޮރެއާ މީހުން މެލޭޝިއާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވިސާގައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ނޯތު ކޮރެއާގެ 50 މީހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.