13 މެއި

May 13, 2018 5
ނަޖީބުގެ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 13) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018
އަންގާރަ ދުވަހު އަންވަރު މިނިވަން ކުރާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2018 3
ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ނަޖީބު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - ޔުނައިޓެޑް މެލޭ ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން (އަމްނޯ) ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުންނާއި މެލޭޝިއާ މިނިވަންވީއްސުރެ ވެރިކަމުން ކުރަމުން އައި ބަރިސަން ނޭސަނަލް (ބީއެން)...

May 12, 2018 25
ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 10
އަންވަރަށް މައާފް ދޭން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 11) - ޖަލު ބަންދުގައި މިހާރު ހުންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމަށް މައާފް ދެއްވަން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 6
1އެމްޑީބީ ބޭންކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީ އިން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑު...

May 10, 2018 18
"ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ވޯޓު ދިނުމުން އުފާވޭ"

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

09 މެއި

May 09, 2018 4
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި ކަމަށް މަހާތިރުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގައި މިއަދު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭ ވަރަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ...

May 09, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ ޝަރަފް އަނބުރާލިބޭނީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގެ ގެއްލިފައިވާ އިއްޒަތާއި ޝަރަފު އަނބުރާ ލިބެން އޮތީ ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު...

08 މެއި

May 08, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ އިންތިޚާބު: ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ވެސް މައްސަލަ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 8) - މެލޭޝިއާގައި މާދަމާ އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވާ އިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިންތިޚާބު މޮނިޓާ ކުރާ ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
މަހާތިރަށް ތާއީދުކުރުމުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 7) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް ތާއީދު ކުރުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 6) - ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 56
ދެ ފަނޑިޔާރުން އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން އުޅުނު: ލުތުފީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދު މެލޭޝިއާ އިން އެޕާޓްމަންޓުތަކެއް ބައްލަވައިގަންނަވަން...

May 04, 2018 1
އެމްއެޗް370 ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަށް ފެތިފައިވާ ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

03 މެއި

May 03, 2018 2
މަހާތިރުގެ ފޭކް ނިއުސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ "ފޭކް ނިއުސް" ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 28) - އަންމަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އިމާމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ނެރެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ފަލަސްތީނުގެ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އިމާމް ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝްގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ހުންނާނެ ގޮތަށް...

April 23, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް މަރާލުމުގައި ބޭރުގެ އަތެއްވޭ: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް އަދި ލެކްޗަރާ ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ބޭރު ބަޔަކުވާ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނީ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމުގެ މަރާ ގުޅުމެއް ނެތް: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 22) - ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާދު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު...

April 22, 2018 10
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 22) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ އިމާމެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އިއްޔެ މަރާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ސީރިއާ މީހަކު މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓުގައި 37 ދުވަސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 13) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓްރާންސިޓް ސެކްޝަނުގައި ސީރިއާ މީހަކު މަހަކަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
މެލޭޝިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 12) - މެލޭޝިއާގައި އާއްމު އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އެ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ނުވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ދުވަސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު 9 ގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 10) - މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު 9 ގައި ބާއްވަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު އުވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 7) - މެލޭޝިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ޖޫން މަހު ނިންމާލެވޭނެ: އޮފިޝަލް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާ ޖަލަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޖޯކު ޖަހާ ކާޓޫނު ކުރެހި އެ ގައުމުގެ އާޓިސްޓަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
މެލޭޝިއާގައި ކޭބަލް ކާރުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 19) - މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ލަންކާވީގައި ކޭބަލް ކާރުގެ ތެރޭގައި 89 މީހުން ހަތަރު ގަޑިއެއްހާ އިރު ތާށިވެ ތިބެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.