30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 4
ދަރިވަރު މަރާލި ސުޕަވައިޒަރަށް މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 27) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ދަރިވަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާކުރި ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 6
ސްކޫލް ސްޓާފު އަނިޔާކުރި ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރުމުން ފައި އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ...

April 26, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް، އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 7
އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާ ތަނާ ބެހޭ އާ މައުލޫމާތެއް

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 21) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް30 ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތަނާ ބެހޭ އާ މައުލޫމާތެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައެންސްވެރިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކިމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ދެ އަންހެނުން ކޯޓަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 13) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން- އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނުން މެލޭޝިއާގެ ކޯޓަކަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
އަޖުމަބެލުމަށް މެލޭޝިއާގައި ޑެންގީ ވެކްސިން ހުއްދަކޮށްފި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ހިފެހެއްޓި މެލޭޝިއާ މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް

މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮންގް-ނެމްގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އަދި ނޯތު ކޮރެއާގައި ނުފުރޭ ގޮތަށް ހިފަހައްޓާފައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ ނުވަ މީހަކު އެނބުރި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހުންނަށް ރެޑް ނޯޓިސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހުންނަށް އިންޓަޕޯލުން މިއަދު ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ހޮނުއަޅައިގެން މެލޭޝިއާގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ޕާކަކަށް ޖޮގިން ކުރަން ގޮސް އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ހޮނުއަޅައިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ 50 މީހުން މެލޭޝިއާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 14) - ނޯތު ކޮރެއާ މީހުން މެލޭޝިއާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވިސާގައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ނޯތު ކޮރެއާގެ 50 މީހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ނޯތު ކޮރެއާ އެމްބަސީގައިވާ މީހުން ހޯދާނަން: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 8) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރޭން ނޯތު ކޮރެއާ އެމްބަސީ ތެރޭ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ހޯދަން ފަސް އަހަރު މަޑު ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާ ސަފީރު މެލޭޝިއާ އިން ބޭރުކޮށްލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 5) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް ތަކުރާރުކޮށް ފާޑު ކިޔަމުން ގެންދާތީ ނޯތު ކޮރެއާ ސަފީރު ބޭރުކޮށްލަން މެލޭޝިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
މެލޭޝިއާއިން ހައްޔަރުކުރީ ރޭވުމަކުން: ޗޯލް

ބެއިޖިން (މާޗް 4) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑު ރޭވުމަކުން ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި...

March 04, 2017 36
ނަޖީބަށް ދިން 681 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެހީއެއް: ސައުދީ

އިސްތަންބޫލް (މާޗް 4) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ފަޅާއެރި 681 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ތެދުވެރި ގޮތުގައި ދީފައިވާ އެހީއެއް...

02 މާޗް

March 02, 2017
ހިލޭ ވިސާގައި ނ.ކޮރެއާ މީހުން މެލޭޝިއާއަށް ދިއުންމަނާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 2) - ހިލޭ ވިސާގައި ނޯތު ކޮރެއާ މީހުން މެލޭޝިއާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެ އަންހެނަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭން ދެ އަންހެނަކަށް މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަޕަންޑީ އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 28, 2017 12
މައުމޫނާ، މަހާތީރާ ބައްދައްލުކުރައްވައިިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދާ، ރޭގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

February 28, 2017
ކިމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ ހަތަރު މީހުންނަކީ ޖާސޫސުން

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްގެން ހޯދާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހުންނަކީ ޖާސޫސުން ކަމަށް ސައުތު...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ތެލުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 27, 2017 19
ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އޮންނާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން...

February 27, 2017 5
ކިމް މަރުވީ ވިހަ ދިންތާ 15-20 މިނިޓް ފަހުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރުވީ އޭނާ އަށް ވިހަ ދިންތާ 15-20 މިނިޓް ތެރޭ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 11
ސައުދީ ރަސްގެފާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 26, 2017
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް މިހާރު ރައްކާތެރިވާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު...

February 26, 2017 10
ކިމް މަރާލީ އަންހެން މީހާ އަށް 90 ޑޮލަރު ދީގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން- ނަމް މަރާލީ އޭނާ ލައްވާ އެކަން ކުރުވަން ބަޔަކު 400 ރިންގިޓް (90 ޑޮލަރު) ދީގެން ކަމަށް ކިމްގެ މަރުގެ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ކިމް ޖޮން މަރާލަން ބޭނުން ކުރީ ވީއެކްސް ނާވް ގޭސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލަން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ވީއެކްސް ނާވް ގޭސް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކެމިސްޓްރީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ކިމްގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރާތީ ނޯތު ކޮރެއާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ޕިއޮންޔޮން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި މަރާލި ނޯތު ކޮރެއާގެ މީހެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ މެލޭޝިއާ އިން ކަމަށާއި އެ މަރު މާބޮޑަށް ސިޔާސީ ކޮށްލައިފި ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.