19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 24
ނައްޓުގެ އެޕެއް މެލޭޝިއާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި

ދުން ބޯވެ ނުރައްކާ ވެފައިވާ މެލޭޝިއާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) އާއި އަހުމަދު މާޒިން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 5
މެލޭޝިއާގައި ދުންބޯވެ 1،000 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގެ ދުމުގެ އަސަރު ބޮޑުވުމުން މެލޭޝިއާގެ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޒާކިރު ނައިކުގެ މައްސަލަ މަހާތިރުގެ ސަމާލު ކަމަށް

ލަޑިވޮސްޓޮކް، ރަޝިޔާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުއްވި ޒާކިރު ނައިކް އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ސަމާލު ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 12
ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ޒާކިރު ނައިކަށް ވެސް ނުހުރެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 28) - ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކަށް ވެސް މެލޭޝިއާގައި ގާނޫނުތަކަށް ވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މުހިޔިއްދީން ޔާސީން...

August 28, 2019 1
"ނަޖީބު މަސައްކަތްކުރީ އަމިއްލަ އަށް މުއްސަނދިވާން"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 28) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމާއި ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މުހައްމައްދީން ކެޓާޕީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 18
މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން:ޒާކިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 21) - މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަސްލީ ބައިބައިވުން އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވެފައިވާ ނަމަ މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރް ނައިކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 31
ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 20) - "ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 19) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް، ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 23
ޒާކިރު ނައިކްއާ މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހުންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 6
ގެއްލުނު ނޯރާ ބަނޑަށް މަރުވީ ކަމަށް ބެލެވޭ: ރިޕޯޓް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ގެއްލުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނޯރާ ކުއޮރިން މަރުވީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދީފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 9
އަހަރެމެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ: ނޯރާގެ އާއިލާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 15) - "އަހަރެމެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ" ކަމަށް ބުނެ، މެލޭޝިއާ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނޯރާ ގުއޮރިންގެ އާއިލާގެ...

August 15, 2019 26
ޒާކިރު ނައިކް ފޮނުވާލަން ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބާރުއަޅަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 15) - ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކުގެ ޕާމަނެންޓް ރެސިޑެންސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓުގައި އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރިއިރު އޭނާ އެ ގައުމުން ފޮނުވާލަން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ގެއްލުނު ނުކުޅެދޭ ކުއްޖާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 14) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ނޯރާ ކުއޮރިން ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 10 ދުވަސް ފަހުން، މަރުވެފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 56
އިލްޔާސަށް މެލޭޝިއާ އެމްބަސީން ރަމްޒީ މަގާމެއް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިނަށް މެލޭޝިއާގެ އެމްބަސީން ރަމްޒީ މަގާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 15
ރަސްކަން ދޫކޮށްލެއްވި ރަސްގެފާނުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 26) - ރަޝިޔާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ރަސްކަން ދޫކޮށްލެއްވި ކަމަށް ބުނާ މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާން މުހައްމަދު (5) ގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 11
އަގު ބޮޑު ރޭލް މަޝްރޫއު މެލޭޝިއާ އިން އަލުން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 25) - ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ބުނެ މަޑުޖައްސާލާފައިވާ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރޭލްވޭ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ އިން މިއަދު އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 3
މެލޭޝިއާގެ ޕެޓްރޮނަސް ޓަވަރު ކުރެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 20) - މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ޕެޓްރޮނަސް ޓަވަރު ޑިޒައިންކުރި އާކިޓެކްޓް ސީޒާ ޕެއްލީ އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
މެލޭޝިއާގެ އައިޓީ ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ފަށަނީ

މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ އައިޓީ މާސްޓާސް ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 76
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނިކޮށް ޑީޑީ ފުރައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު މިރޭ މެލޭޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 3
ވައި ނުސާފުވެ، މެލޭޝިއާގެ 400 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 25) - މެލޭޝިއާގެ ޖޯހަރް ސްޓޭޓުގެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލްގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ ދަރިވަރުން ބަލިވާން ފެށުމުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.