23 މެއި

May 23, 2018
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭގެ 4 ފިލްމެއް

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 8 ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން މި ފަހަރު 4 އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 4
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ފާރޫގް ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 15
ކާންސް ކޯޕަރޭޓް އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީގައި ފައްތާހް

ޑޮކިއުމަންޓްރީތަކާއި ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގައި ދޭ ދަ ކާންސް ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އެންޓް ޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
އިސްމާއީލް ވަޖީހާ އެކު "މާމުއި" ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "މާމުއި" ގެ ޝޫޓިން އިސްމާއީލް ވަޖީހާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
"މާމުއި" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 ގައި

ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "މާމުއި" އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 02, 2018 3
މި އަހަރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހެއް

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ އޮފީހަކުން ކަމަށް، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 1
މި އަހަރު އަދި ކިތައް ފިލްމް ފެންނާނެބާ؟

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ނިމިގެންދާ އިރު، ދިވެހި ސިނަމާގައި އޮތީ މި އަހަރު އެޅުވި ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 21 ގައި ދައްކަން ފެށި މަރިޔަމް (މަރީ) މޫސާ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ޓެކްނޯ މީޑިއާގެ ލޯބީގެ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އައިޑޮލްގެ ތަރި އަމާން ޝަލަބީގެ ދައްތައާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ޝަލަބީ އިބްރާހިމާ އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިބްރާހީމް އަމާން، ޝަލަބީގެ ދައްތަ ބަލްގިޝް އިބްރާހީމްއާ ކައިވެނިކޮށް އެވެ.

April 18, 2018 8
އޮލިމްޕަހުގައި ވަކި އާ މަންޒަރެއް ދެއްކިދާނެތަ؟

ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އަޅުވަން ހުރި ރަސްމީ ސިނަމާ އޮލިމްޕަހުގެ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 9
ފިލްމު ހަދަން ލޯނު ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

ފިލްމް ހަދަން މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
"ނިވައިރޯޅި" ހާއްސަވާ 3 ސަބަބު

މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ އެއް ފިލްމަކީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" އެވެ. މިއީ އޭނާ ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފަހު ފިލްމަށްވާތީ، ފިލްމަކީ ކޮން ކަހަލަ، ކިހާ ވަރެއްގެ ފިލްމެއްތޯ ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިލަވްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ބާއްވާ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ފިލްމްތައް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 8
ނިއުމާގެ "ނިވައިރޯޅި" ގައި ބޮޑު ކާސްޓެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގައި މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިން ވެސް ހިމަނައިގެން، ފިލްމްގެ ކާސްޓް އިއުލާންކޮށް، މި މަހުގެ 26 ގައި ޝޫޓިން އަށް ރ. އަތޮޅަށް...

April 11, 2018 2
"މާމުއި"ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާނަން: މޮގާ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމް "މާމުއި" ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 4
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 150ރ. އަށް.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ޑާކް ރެއިންގެ ތިން ފިިލްމެއް މި މަހު އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިން ތިން ފިލްމް އަލުން އަނެއްކާ ވެސް މި މަހު އޮލިމްޕަސް ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 13
ކާމިޔާބު ނޫން ދިވެހި ފިލްމެއް ނެތް؟

މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ފިލްމެކެވެ. މި އަހަރު ނުކުންނާނެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމެވެ. މިއީ މާސްޓަޕީސްއެކެވެ. ބެންޗްމާކް ގާއިމުކުރާނެ ފިލްމެކެވެ. މި ވަރުގެ ފިލްމެއް ދެން އެހެން ބަޔަކަށް ނެހެދޭނެ އެވެ. މިއީ ފިސާރި ފިލްމެކެވެ؛ މި ހުރީ މުޅިން ވެސް ދިވެހި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ އެންމެ އާންމު އަތްމަތީ ބަސްތަކެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ޓެކްނޯ މީޑިއާ އިން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އަޅުވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ އާ ޓީޒާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 24, 2018 3
"ރޭވުމުން" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

ހަތް އަހަރަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމް ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ރޭވުމުން" މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
"މާމުއި" އަކީ ފީޗާ ފިލްމެއް، ވެބް ސީރީޒެއް ނޫން

"މާމުއި" ގެ ނަމުގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދަން އުޅުނު ވެބް ސީރީޒް ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައި، ފިލްމްގެ ބައެއް ކާސްޓުން ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 5
އަންނަ އަހަރު ޑާކް ރެއިންގެ ތިން ފިލްމެއް

ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓް އިން އަންނަ އަހަރު ތިން ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޕޯސްޓަރު ރިލީޒްކޮށްފި

ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ފިލްމަކަށް އެންމެ ކުރިން އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެކްނޯ މީޑިއާ އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 20, 2018
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ފަހު ދެ ޝޯ 22 އާއި 23 ގައި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ.

March 20, 2018 2
"ގޮށްރާޅު" ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އޮތް، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.