26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 2
"ނޮވެމްބާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިނުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށި ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 4
ގެމިނީ: މޫމިން ފުއާދު މި ދަނީ މާޒީ އަށް

ދިވެހި ސިނަމާ އިން މާޒީގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދިނުމަކީ ވަރަށް ނުވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ޕީރިއަޑް ޑްރާމާތަކަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި އަދި އެ ބައެއްގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާތަކުގެ ތެރެއަށް ވެސް ގެންގޮސްދޭ ވަރަށް މުހިއްމު ޖޯންރާއެކެވެ. މި ޖޯންރާގެ ކިތަންމެ ފިލްމަކާއި ސިލްސިލާއެއް ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑުން ބެލުންތެރިންނަށް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
"ހަނާ" އަންނަ މަހުގެ 27 އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބައިސްކޯފުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ސީރީޒް "ހަނާ" އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 10
"ހުވާ 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 20, 2020
"އުދަބާނީ 2" ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ބިރުވެރި ފިލްމު "އުދަބާނި" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަން...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
"ހުވާ 2" މި މަހުގެ 30 ގައި

ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން ފާތުމަތު ނަހުލާ ގެނެސްދޭ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 19, 2020 4
ނިއުމާގެ "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ލަންކާގާއި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާނީ އެ ގައުމުގައި ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

January 19, 2020
ޝިނާންގެ "ބަޅިނދު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރު "ގޮށްރާޅު" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝިނާން، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ ދެ ވަނަ ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
"ހަނާ" ފެންނާނީ ބައިސްކޯފުން

ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) ގެ ކިޑް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދައި، އަމްޖަދު އިބްރާހީމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "ހަނާ" ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީމް ޝޫޓިން އަށް ލަންކާ އަށް

ކުރީގެ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޝޫޓިން އަށް ކާސްޓާއި ކްރޫ އަންގާރަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފަ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
ސީޒަންގެ "އަނދިރިކަން" މާޗް 4 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު އަޅުވަން ނިންމާފައި ފަހުން މި އަހަރަށް ފަސްކުރި އަލީ ސީީޒަންގެ ފެމިލީ ޑްރާމާ "އަނދިރިކަން" އަންނަ މާޗް މަހުގެ 4 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 5
ބަަތަލާ ނުޒޫ ކައިވެނިކޮށްފި

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 2
ނަހުލާގެ "ސޮރީ" ގެ ލަވަތައް ނިންމާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް މި އަހަރު ގެނެސްދޭން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ފީޗާ ފިލްމު "ސޮރީ" ގެ ހުރިހާ ލަތަތަކެއް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައްވަމުން...

January 09, 2020 4
"ހުވާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މި މަހު ސްޓްރީމްކުރަނީ

ބައިސްކޯފުން މިދިޔަ އަހަރު ސްޓްރީމްކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގެ ޝަރަފު ހޯދި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "ހުވާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރީމްކުރަން ފަށަން ނިންމައިފި...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 3
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ތިނަދޫގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކުރަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ މަންޒަރުތައް ނަގަން ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރި މަސައްކަތްތައް އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާލައި، ކާސްޓާއި ކްރޫ ބުދަ ދުވަހު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
"ޕްލޭން ބީ" މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އެކަމަކު، އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ރިލީޒް ނުކުރެވި އޮތް މާސްކޭ ސްޓޫޑިއޯސްގެ ފިލްމު "ޕްލޭން ބީ" މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 56
ފިލްމީ ތަރި މަލް އަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ބަނގުލަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި، ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފި...

January 06, 2020 1
"ކައިވެނީގެ އަމާޒު" ޑާކް ރެއިންގެ ކަލަންޑަރަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ ފިލްމުތަކުގެ ކަލަންޑަރަށް އާ ފިލްމެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
މި އަހަރަށް ކިތައް ދިވެހި ފިލްމު؟

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނީ ނުވަ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެހެންވެ، އެއީ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ނާކކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށް ފިލްމީ ދާއިގެ ފަރާތްތަކުން ނުދެކެ އެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ދެން އޮތީ މި ފެށުނު އަހަރު ވެސް އެ ކާމިޔާބީ ހާސިލް ކުރުމެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 35
ޔޫއްޕެ ޖިމްގައި، ހަށިގަނޑު އެހާ ވަރުގަދަ!

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް ކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަނީ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 3
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޝޫޓިން ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް، މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅޭ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ"ގެ ޝޫޓިން ގދ. ތިނަދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
"ނޮވެމްބާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކީ "މޫސުން"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ލަވައެއްގެ އޯޑިއޯ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 5
މި އަހަރު އެންމެ ކަމުދިޔަ ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

އަހަރު ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، މި އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ރީތި އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް މި އަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. މި އަހަރު ޖުމްލަ ނުވަ ފިލްމެއް ރިލީޒްކޮށްފައިވެ އެވެ. ފަހަރުގައި އެ އަދަދަކީ ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދަދު ކަމަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
"ބަވަތި" އަށް ފަހު "ނީނާ"

މި އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބަވަތި" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އިއްޔާސް ވަހީދުގެ ދެވަނަ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.