05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
"ބައިވެރިޔާ" ޑިސެމްބަރު 14 ގައި

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އާއި ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 2
"ޑޭޒީމާ" ގެ ޅެންތަކާ އެކު ހިލްމީގެ މަސައްކަތެއް

"ޑޭޒީމާ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އައިމިނަތު ފާއިޒާއަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝާއިރެވެ. ޅެން ހެދުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ހުނަރާ އެކު ފާއިޒާ ވަނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ވަރަށް ޝަރަފުވެރި ޖާގައެއް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 32
މި ބަތަލާއިންގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފޮހެވޭނެ

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އާ މީހުން ނުފެންނަ ވާހަކަ އާއި އަބަދު އެއް ބަޔަކު ފެންނަ ވާހަކައަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް އިވޭ އަޑެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މަންޒަރު އެބަ ބަދަލުވެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ޝަމްރާހްގެ "ހީވޭ އަންނަނީހެން" ވެސް ހަމަ އެހާ ތަފާތު

އަހުމަދު ޝަމްރާހް "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގައި ކިޔައި ދިން "މޫނު ބުރުގާ" ލަވައިން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 7
"ހަތަރު އުދަރެސް" އައްޔަ ކޮން ވަޑާމެއްގައި؟

އައްޔަ ބުނަނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އޭނާ އެއްކޮށް ނުގެއްލޭ ކަމަށް. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނޭ. އެކަމަކު ކުރިން ކުޅުނު އަގަކަށް ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
އެކްޓުކުރަން ނައްބަތު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

ނައްބަތު ބުނީ ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ ސައިކޮލޮޖީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމަކުން

"މީ ލޯތްބަކީ" އިން މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވެގެން ދާނެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 3
ޗިއްޕެ އަޒުމަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދެއްކުން

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޑައިރެކްޓަރަކީ އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ދެ ފިލްމަކީ ވެސް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ތަފާތުތަކެއް ގެނުވައި ދިން ދެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 4
ބައިގަޑި އިރު ތެރޭ "4426" ގެ ފުރަތަމަ ޝޯ ފުލް

އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކްގައި ވެސް "4426" ޕްރިމިއާ ކުރާނެ. ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 150ރ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 2
"4426" ގެ ވާހަކަ ވަރަށް ކުރުކޮށް

"4426" ގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ވެސް މިހާރު ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައި. މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށާނެ. ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ޓިކެޓް ބުކް ކުރެވޭނެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 2
"4426" ދެވަނަ ބަޔަކަށް ނަހުލާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނަހުލާ މިހާރު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ "4426" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް. އޮޑިޝަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 3
ނަހުލާގެ ފިލްމަކަށް ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ

ނަހުލާ ބުނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ ކޮން ފިލްމަކަށްކަން އަދި ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 6
ޑާކް ރެއިން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކާމިޔާބު 10 އަހަރު

މި މަހު 10 އަހަރު ފުރޭ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ހެޕީ ބާތުޑޭ". އެއީ 17 އެވޯޑް އުފުލާލައި، ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ދައްކާލި ފިލްމެއް

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 14
ޓެޑްރީގެ އާ ފިލްމެއް، ފެންނާނެ އިރެއް އަދި ނޭނގެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޓެޑްރީ ފިލްމެއް ހަދަން ފެށި. އެކަމަކު އޭގެ މަސައްކަތް އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައި. ބޮޑު އީދުގެ ފަހުން އެ ފިލްމަށް އެބަ ތައްޔާރުވޭ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
"ބިތުފަންގި 2" ގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި

"ބިތުފަންގި 2" ގައި 29 މައުލޫއަކަށް އަލި އަޅުވާލައި، 13 އެޕިސޯޑް ގެނެސްދިން. މި ޑްރާމާގައި 108 އެކްޓަރުންނާއި 29 ކްރޫން މަސައްކަތް ކުރި.

August 29, 2016 5
"އަމާނާތް" އަލުން ބަލާލަން ލިބޭނެބާ؟

"އަމާނާތް" އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޓެޑްރީ ބުނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު. އޭނާ ބުނީ ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ނުދެވިގެން އުޅެނީ އޮލިމްޕަހުން ފިލްމް އަޅުވާނެ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަނެއްކާވެސް ޝްވެކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު ވެސް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 19
ވަޖީހު އެނބުރި އަތުވެދާނެތަ؟

އިސްމާއީލް ވަޖީހަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. އިހުސާސް، ޗުއްޓީ، ރިހުން، ކުލުނު، މާޒީ އަދި ރަންމުތް އެއީ އޭނާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 6
ސްޓެޕް އައްޔަ އަލުން އޭނާގެ އަސްލު ހުނަރަށް

އައްޔަ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ދެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަޔް ކުރަމުން. އެއީ "ބައިވެރިޔާ" އާއި ނޭދެން ވަކިވާކަށް"

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 15
އަލީ ޝިޔާމް، އޭރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދައިރު، އެންމެ އާންމުކޮށް ފެނުނު އެކަކީ އަލީ ޝިޔާމެވެ. އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބަތަލާއިންނާ އެކު އެތަައް ލަތައް ކުޅެ، އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ވެސް ހޯދި އެވެ. އެ ލަވަތައް މިހާރު ވެސް ޓީވީތަކުން ފެނެ އެވެ.