01 މާޗް

March 01, 2018 1
އަނެއްކާވެސް ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އަށް ދެން މާ ގިނަ އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޝޯއެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހު ހައެއްގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޝޯއެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

February 28, 2018
އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މުބާރާތް ބާއްވާނީ މަދުވެގެން ފަސް އޮފީހަކުން ވާދަ ކުރާ ނަމަ ކަމަށް އެންސީއޭ އިން ބުނޭ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
"ލީނާ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވިޔަފާވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފާހާނާތެރޭގައި މަރާލި އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމް "ލީނާ" ގެ ޝޫޓިން އއ. އުކުޅުގައި ނިންމާލައި، ކާސްޓާއި ކްރޫ މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

February 27, 2018 4
އަމްޖޭގެ "ރޭވުމުން" އަންނަ މަހު 24 ގައި

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމް "ރޭވުމުން" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި، ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 27, 2018 8
ހުވާ: ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީޒްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަންނަނީ ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތް ހިލޭ އިޝްތިހާރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 14
ސީޒަންގެ އާ ފިލްމު، "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗް ހާދިސާއަށް!

އަލީ ސީޒަން އަލަށް އުފައްދާ ފިލްމު ބިނާކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

February 24, 2018 7
އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ކޮބާ؟

ފިލްމުތަކުގެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް ދައްކާ އިރު، އެންމެ ގިނައިން އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭނީ އެ ފިލްމެއްގެ ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 2
ރަކި ހިނިތުން: ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

މިއީ "ރަކި ހިނިތުން" އެވެ. މުޅިން ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ހިމެނޭ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމްގެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލި އިތުރު ލަވައެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 48
ޝަކުވާތައް އޮއްސާލީ ނުބުނެ ނުހުރެވިގެން: ނިއުމާ

މި ވެރިކަމާ ދޭތެރޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުރުހޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެހި ނުބުނެވި ނުހުރެވިގެން ކަމަށް ބަތޮލާ ނިއުމާ މުހަންމަދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 2
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަޅުވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް އަނެއްކާ ބެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 20, 2018 6
ޔާރާގެ އާ ފިލްމްގައި ރިޝްމީ އާއި އައްޒަ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް ފަހު، އެ މީހުން މިހާރު އަންނަނީ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 5
"ނިވައިރޯޅި" ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަނީ

"ނިވައިރޯޅި" ގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ނިއުމާ ބުނޭ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
"40 ޕްލަސް" އޮގަސްޓް 1 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ސިނަމާއަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޕްރިމިއާ އަށް ތަރިން އަތޮޅުތަކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަންނަ މަހު 5 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، އެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދެ އަތޮޅެއްގައި ފިލްމްގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކު ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 4
ހުސައިން މުނައްވަރު އެހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) އަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސަޒާ" އާ އެކު ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ރާޑަރަށް އަރާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ފަރިވާ ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސް ކުރި އެ ފިލްމަށް ފަހު ހުސައިން ވަނީ އިތުރު އެހެން ދެ ފިލްމެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އެއީ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ވެސް ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިހާރު ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 6
ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ: ޑާކް ރެއިންގެ ހަދިޔާއެއް

ލޯބިވެރިންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މި ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ އެވެ. އެއީ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" އެވެ. ރީތި ހިތްގައިމު ލަވައެކެވެ. ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހު އަޑު...

February 14, 2018
"ލީނާ" ފެނުން ލަހެއް ނުވާނެ

މި އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ލީނާ" އަކީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
"ބޮސް" އާއި "4426" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހުގެ 20 އިން ފެށިގެން "ބޮސް" ގެ ލަވަތަކުގެ ވީސީޑީ ވެސް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާނެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 3
މި އަހަރުގެ ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވަރަށް މުހިއްމު

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިއަހަރު ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ތަފާތުކަމެއް ފެންނާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއާ އެކު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މި އަހަރު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ވަނަ ދިިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އަަހަރެއްގެ ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށެވެ. އެހެން...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 1
"40 ޕްލަސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް އާދަޔާހިލާފު ވާނެ: ޔޫއްޕެ

ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ހިމަނައިގެން ބެލުންތެރިންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" ގެ ކޮންސެޕްޓްގައި އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ފިލްމް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 2
މި އަހަރު ވެސް އާ ތަރިން މަދެއް ނުވާނެ

މިދިޔަ އަހަރަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ އެކްޓަރުންތަކެއް ނުކުތް އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަތަލާއިންނާއި ބައެއް ބަތަލުން ވަނީ ފިލްމްތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ވެސް ފެނިފަ އެވެ. މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި އިރު، މި އަހަރަކީ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދަދަކަށް އާ ތަރިން ނުކުންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ގަބޫލު...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު ބުކްކުރެވޭނެ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ގައި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.