20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
"ހައްދު" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ދައްކާނެ

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް "ހައްދު" އަޅުވާނެ.

August 20, 2017
ކުރިއަށް ހުރީ އުންމީދީ ފިލްމުތަކެއް

ރިލީޒް ވާން ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމާ އެކު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމްތަކުގެ އަދަދު އަށެކަށް އަރާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ނުކުރީ އަށް ފިލްމް.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ޔުނާނަށް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

ނަހުލާ ބުނަނީ ޔުނާންއަކީ މިހާރުގެ އެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލާ ވަރުގެ އެކްޓަރެއްކަން "ބޮސް" އިން ސާބިތުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 6
ބާރު ޝަރީފް މިހާރު ކޮބާ؟

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނުފެނުނަސް ބާރުއަކީ މިހާރު ފިލްމާއި ޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެވޯޑްތަކުގެ އެންމެ އާންމު އެއް ޖަޖް.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 3
އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 9
"ނޯޓީ 40" ރިވިއު: ޔޫއްޕެ އަށް ހަމަ ސާބަސް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު، ސީޒަން، އަޒޫ، އައްޒަ، ޖިމީ، ގުލީ، ނުޒޫ، ޝަރީފް، ދޮންއައްޔަ

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ޕްރިމިއާކުރަން ބޭރުގެ ފަންނާނުން

ފިލްމްގެ ޓިކެޓް ވެސް ބުކްކޮށް ދެމުން އަންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފައި.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ހައްދު" ގެ ފުރަތަމަ 10 ޝޯ އަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު، ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 100ރ. އަށް.

August 08, 2017 3
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމާލަން ގާތްގަނޑަކަށް މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 10
"ހައްދު"ގެ "ބީހިލާށޭ" ހަމަ ވަރަށް ހިތްގައިމު

ރެކޯޑް ބްރޭކީން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ޕްރޮމޯޓް ކުރާ އޭނާގެ އާ ފިލްމް "ހައްދު"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ބީހިލާށޭ" މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
"ހައްދު" ގެ އޯޑިއޯ ލޯންޗްކުރުން މާދަމާރޭ

"ހައްދު" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 8 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 6
"ބޮސް"ގެ 75 ޕަސެންޓް ޝޫޓިން ނިމިއްޖެ

"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ބުނީ ޓާގެޓަކީ މި މަހުގެ 15 އަށް ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައިލުން ކަމަށް.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
ނޫރު ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޝަނަކަށް އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ބެހިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާ އިރު، ޕްރޮޑިއުސަރު ހުސައިން ނޫރައްދީން (ނޫރު) އަކީ އެންމެ ބޮޑު އުލަފެއް ލިބުނު އެކަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޓެލްކޯގެ ޑްރާމާ "ކަޅާއި ހުދު" އަށް އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާގެ އެވޯޑާ އެކު، އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ވެސް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޕްރިމިއާ އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި

އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ ބާއްވަން ވަނީ ރާވާފައި.

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު"

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފެށި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒަކިއްޓެ ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ގޮށްރާޅު ސިނަމާ އަށް އަންނަނީ އެޕްރީލް 5 ގައި.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 4
މާމުއި: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒަށް ވާނެ

ޑާކް ރެއިނުން ބުނީ "މާމުއި" ހަދަން ފަންޑްގެ ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު ސްޕޮންސަ ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަަށް.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 25
40 އަހަރު ފުރޭތީ ނިއުމާގެ ސަޕްރައިޒްތަކެއް އެބަހުރި

އުމުރުން 40 އަހަރު ފުރޭތީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އަދި ސަޕްރައިޒްތަކެއް ފޭނުންނާ ހިއްސާކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 34
"ހައްދު"ގެ ޓްރެއިލާ: ހައްދުން ނެއްޓުމުގެ ވާހަކަ

ރިކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން އަންނަ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ހައްދު" ރަސްމީ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 8
"ހައްދު" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 15, 2017 6
ރިޝްމީއާ ދެކޮޅަށް ކޮކޯ ހަސަން ދައުވާކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިއަކީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ މިލްކުވެެރިކަމާ މެދު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ)...

July 15, 2017 16
"ނޯޓީ 40" ގެ މި ޓްރެއިލާ ކިހިނެއް؟

"ނޯޓީ 40" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 2
"ހައްދު" ގައި ދޮންއައްޔަ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް

އައްޔަ ބުނީ "ހައްދު" ގައި ކުޅެފައި އިންނާނީ މިހާތަނަށް އޭނާ ކުޅުނު އެންމެ ތަފާތު ރޯލް ކަމަށް.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.