25 ޖޫން

June 25, 2016 12
އުމްރާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ދިވެއްސަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބްރާންޗުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ކޯޕަރޭޝަނުން އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ 100 މީހަކު މިރޭ ފުރައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
އުމްރާ ތަކާފުލް ނެގުމުން ތިން ހަރަމް އުމްރާގެ ފުރުސަތު

މި ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެލައިޑުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން އުމްރާ ތަކާފުލް ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ތިން ހަރަމް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
ހައްޖު ސްކީމް ގައި ދިރާގު ބައިވެރިވެއްޖެ

ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް"ގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.