16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 37
ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު 700ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކުރުމާ އެކު ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 12
މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގަވާއިދެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އާއްމު މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 23
ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އަންނަ މަހު ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 20
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 70ރ. އަށް އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލި ކިލޯއެއް 70ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 23
އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ، ކިލޯއެއް 45އަށް

ބާޒާރުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 9
މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 32
ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ސަޕްލަޔަރުން ފިޔާ ވިއްކުން ހުއްޓާލުމުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 8
މަސްވެރިން ބުނަނީ މަހުގެ އަގު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށް

މާރުކޭޓުގައި ރޯ މަހުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ. މަސްވެރިން ބުނަނީ މަސްވެރިކަން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާތީ މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށެވެ.