17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 44
ކައްދުއަށް ދިޔަ ފްލައިޓުގައި ޑޮކްޓަރު އަދާކުރީ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19އަށް މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއްގައި އިންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެޗްޕީއޭއަށް ދެއްވި ޑޮކްޓަރު. ސާރިއު އަލި ދީދީ އަދާކުރެއްވީ އޭނާގެ ޒިންމާ ކަމަށާއި އެ ޑޮކްޓަރާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 137
ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާތީއާ އެކު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ދުވަސްވަރު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑައިލަން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެމްއޭ) އިން ވެސް މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
ގިނަ ސްޓޯލްތަކަކާ އެކު މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ މި މަހުގެ 18 ގައި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ދިނުމަށް އެމްވީ މެޑިކަލްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ" މި މަހުގެ 18 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 23
ދުވެލި މަޑުކުރުމަށް އެދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި އެއާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގުން އިތުރުވާތީ ދުވެލި މަޑު ކުރުމަށް އެދި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ހިންގައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 26
ޑޮކްޓަރުން ނުކުމެ މާލޭން 1.7 ޓަނު ކުނި ހޮވައިފި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ދުވުމެއްގައި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް މާލޭގެ މަގުތަކުން 1.7 ޓަނުގެ ކުނި ހޮވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 29
ވަކި ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގަވާއިދު ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުން ލަސްވާތީ ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.