15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ތަރުހީބު ބޮޑު!

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު މި މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދެ މުބާރާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 7
ބެޑްމިންޓަން: ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ލޯ މެޑަލް...

July 21, 2019 2
އަށް އަހަރުތެރޭ މޮރިޝަސް ބަލިކުރީ ރާއްޖޭން

އެންމެ ފަހު ދެ ފަހަރު ވެސް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރި މޮރިޝަސް އަތުން މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖޭގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2019 4
ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ އަށް ލޯ މެޑަލް

ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 5
ދެ އިވެންޓަކުން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އާއި ވިމެން ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 13
ޒަޔާން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޒަޔާން ޒަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 8
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބެޑްމިންޓަން ފުޅާކުރެވޭނެ: މޫސަ

ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުން އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބެޑްމިންޓަން ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 4
ބެޑްމިންޓަނުން އާ ރޫހެއްގައި މެޑެއްޔެއްގެ އަމާޒުގައި

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ބެޑްމިންޓަނުގެ ޓާގެޓަކަށްވީ ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދުމެވެ. އެކަން ހާސިލްނުވި ނަމަވެސް ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. އަންހެން ޓީމުން ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދި އެވެ. އެކަމުން ފިލާވަޅު ހޯދައި ބެޑްމިންޓަން...

24 މާޗް

March 24, 2019 1
އިންޑިއާގެ ޓޮސް އެކެޑަމީއާ ރާއްޖެ ގުޅާލަނީ

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޓޮސް އެކެޑަމީއާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެ އެކެޑަމީގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަނަށް ވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ދެ ވަނަ ބުރުން ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ދެ ވަނަ ބުރުން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 7
ނަބީހާ އާއި ނިބާލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ބަންގްލަދޭޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ނިބާލް އަހުމަދު ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ރާއްޖޭގެ ދެބެން ނޭޕާލް މުބާރާތުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ޒަޔާނާއި މާޝާ ނޭޕާލް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި މާޝާ ރަޝީދު ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
އެއް އަހަރުގެ ތެރޭ ދެބެންނަށް ތިން ރިހި މެޑަލް!

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ނިމުނު ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ވިމެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކުރިއިރު، މިއީ ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުން މި ދެބެން ހޯދި ތިން ވަނަ ރިހި މެޑަލް އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ޔޫތު ބެޑްމިންޓަން ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ދެބެން

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ވިމެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 2
އެނބުރި އައިސް ތޯއިފް އުއްމީދުތަކާ އެކު ކުރިއަށް!

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ވާހަކަ ފަށަން ޖެހެނީ އޭނާ އަށް ކުރެވުނު ތަފާތު ދެ ތަޖުރިބާއެއްގެ ވާހަކައާ ހަމައިންނެވެ. ރިޔޫނިއަންގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ދިޔަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ސިލެކްޝަނުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ފަހު ވަގުތު އެވެ. އެކަމަކު އެ އަހަރުގެ ގައުމީ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
އެކުގައި ފެށި މަސައްކަތުން ދެބެއިން އެންމެ އުހަށް!

މަސައްކަތް ވެސް ފެށީ އެކުގަ އެވެ. ކާމިޔާބީ ހޯދަމުން ވެސް އަންނަނީ އެކުއެކީގަ އެވެ. މިއީ ބެޑްމިންޓަނުގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ވާހަކަ އެވެ. މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް މި ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދިއުމަށް ގިނަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
ޒަޔާނަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް) އިން ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 3
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޒަޔާން ޓާގެޓެއް ހާސިލްކޮށްފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެން ސިންގްލްސް ބައިގެ ގަދަ 16 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވާދަކޮށް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއާ ޒަޔާން ޒަކީ ޓާގެޓެއް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޒަޔާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޒަޔާން ޒަކީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
ކުއާޓާގައި ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ޗައިނާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމް އިވެންޓް ބައިގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިއަދު ވަރުގަދަ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.