03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ލިޕްޒިގު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯޗިން އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާކިއްޓޭ

ޖަރުމަނުގެ ލިޕްޒިގު ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް (އައިސީސީ)ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ޕްރެކްޓިހުގެ ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

އަންނަ މަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެސް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ މަގެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
ގައުމީ ސްކޮޑު ނަގާ އުސޫލަށް ބަދަލު އަންނާނެ: ސުޒޭން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމަށް މިހާރު ހަދާފައި އޮތް އުސޫލަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން...

June 16, 2020 5
ގައުމީ ކޯޗުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިކުރަކީ ފިޓްނަސް މައްސަލަ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ އަށް މި އައި ހުއްޓުމަށް ފަހު އަންނަ މަހު ހަތަރެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް އަލުން ފަށާއިރު ކުރަން ހުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު...

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
ގައުމީ ސްކޮޑަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: އެފްއޭއެމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް އަލުން ފަށަން ސްކޮޑުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އުނިނުކުރާ ކަމަށާއި އަންނަ މަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު 32 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
ޓީމު ޕްރެކްޓިސްތައް އަންނަ މަހު ފެށިދާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ޓީމު ކުޅިވަރުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ކަނޑައެޅިގެންދާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދޭން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 7
ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ދާދު އާއި އިއްބެ އަދި ސައްޓު ނެތް

ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް އަލުން ފަށަން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން މާޒިޔާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އާއި އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އަދި ޓީސީގެ ފޯވާޑް އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ބާކީކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ކޮލިފައިން މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރު މަހު އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށަން އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 3
އެލަވަންސް ލަސްވުމަކީ ބޮޑު ސުވާލެއް: ފައިސަލް

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ގައުމީ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ (އެލަވަންސް) ދޭން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ވުރެން ފަސްވުން ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވާ ސަބަބަކީ އުފެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 3
ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގަވާއިދު ބަދަލުވެދާނެ

އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ނާއިމް: ސީޒަން ފަށަންވާއިރަށް ފިޓްވުމުގެ އަމާޒުގައި

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހުބައިގެ ތެރޭގައި ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ގައުމީ ޓީމުގެ ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ނާއިމް ހިމެނެ އެވެ. އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ހައިޝަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
ރާއްޖެ މެޗުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮލިފައިން ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ އޭޝިއާ ޒޯނުގައި މި މަހު އަދި ޖޫން މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތައް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 8
މާޔޫސްކަން ފިލައި ކިތުނާގެ ނަސީބު އަތުގައި ހިފައިފި!

ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު އއ. ތޮއްޑޫ ސޯސަން ކްލަބުގެ ޖާޒީގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޒުވާން އެ ފޯވާޑް ކުޅެމުންދިޔައިރު ހުވަފެނަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖާޒީގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު ކުޅެލުމެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ދާދި އަވަހަށް ކުލަ ޖެހިދާނެހެން އޭނާ އަށް ހީވީ، އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ގެ ކޯޗުކަމުގައި ތޮއްޑޫ ޓީމަށް އޭރު...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 11
ކިތުނާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗުގެ ސްކޮޑަށް، ނިމިގެންދިޔަ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފޯވާޑް އާދަމް ނިޒާމް (ކިތުނާ) ނަގައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 4
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަހު (ކޮވިޑް 19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 5
އަޔާ ބާކީކޮށް ހަންނަ ގައުމީ ސްކޮޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަޔާޒް އަހުމަދު (އަޔާ) ބާކީކޮށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ޓީމަށް ނަގައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ކުޅޭނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި މެޗު ކުޅޭގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ލިބުން: ސުޒޭން

ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ހޯދުނު ތަށްޓަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ކުޅިވަރުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރާއި އިހުތިރާމް ލިބުން ކަމުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗު ތައިލެންޑަށް؟

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 4
މާފަށް އެދި އީސަ ގައުމީ ޓީމާ ގުޅެން ތައްޔާރު

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހުރިއިރު ކަންތައްތައް ހިނގިގޮތާ މެދު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ) މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

February 10, 2020 2
"ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފީ ދިވެހި ކީޕަރުންނަށް އެހީވާން"

އެފްއޭއެމްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް އެހީތެރިވުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން...