13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 8
އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތް ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓިން ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް ޔޫރަޕިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ އެކްސްޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް (އެއިފެކް) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ހެލްތު ރިސްކް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

ރާއްޖޭގައި "ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ ރިސްކް ކޮމްޕްލަޔަންސް" ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ޔޫރަޕިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ އެކްސްޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް (އެއިފެކް) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 5
އެމްއެންޔޫ އަށް "ސިސްކޯ"ގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އިންޖިނިއަރިން އާއި ސައެންސް ފެކަލްޓީ އަށް "ސިސްކޯ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު"ގެ ދަރަޖަ މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 8
އެމްއެންޔޫގެ ތިން މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އިސް ތިން މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު މަގާމުގެ ލިޔުން ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 25
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ތާއީދުކުރަނީ 67 ޕަސެންޓު މީހުން

މާލެތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓު މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 39
ހައުސިން މާކެޓާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ގޯތިގެދޮރުގެ މާކެޓު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 5
އެމްއެންޔޫގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑު: ސާވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެންއެމްޔޫ) އިން ހެދި ސާވާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 19
ކޮވިޑް ފެތުރޭ ވަރު ބަލަން ދިރާސާއެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ބަލަަން ކުރާ ދިރާސާއެއްގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 6
ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ހަޔާ އެޑިކޭޝަނުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެކި ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އެމްއެންޔޫގެ ދަނާލުތަކުގެ ފީ މާފުކޮށްދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަނާލުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ފީ މާފުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފަސްކޮށްފި

މިރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތީ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު ހުނަރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. މި މައުލޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވޭނީ މަތީ ތައުލީމު ދޭ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 18
އެމްއެންޔޫއަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޑެޕިއުޓީ ތިން ވައިސް ޗާންސެލަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.