19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 41
ރިޔާސީ ބަހުސް އިންތިޒާމްކުރަނީ ޕީއެސްއެމަކުން ނޫން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ދައުރެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ...

August 19, 2018 54
ރައީސް ޔާމީން، ރިޔާސީ ބަހުސަށް ތައްޔާރު

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 21 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ސްކޮލަޝިޕް 21 ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޑީން އަކަށް އާސިމް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޑީންގެ މަގާމަށް އާސިމް އަބްދުލް ސައްތާރު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
އިންޓަނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 32
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް ޕީއެސްއެމުން ބާއްވަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބަހުސް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ އެކު ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 32
"ޗާންސެލަރުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަން ހުރަހެއް ނެތް"

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 10
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން 65 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހަށް 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކޯސް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 73
މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު!

އާބާދީ މަދު މި ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީ އާއި މާސްޓާސް އިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އެއްގޮތަކުން އުފާވެރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ. މަތީ ފާސް ނަގައިގެން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތަފާތު ދެއްކޭތޯ އެވެ؟ ވިސްނުން ތޫނު، ހީވާގި ގިނަ ސިކުނޑިތަކެއް އުފެދިއްޖެތޯ އެވެ؟ އެކި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 18
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ކޯހަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި، ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 40 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)...

April 23, 2018 9
ރާއްޖޭގަ ޕީއެޗްޑީ ހެދި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 2
އިލްމީ ލިޔުމާއި ފޮޓޯ ހިމެނޭ ޕޯޓަލްއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި އިލްމީ އެކި ދިރާސާތަކާއި އާއްމު މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އޮންލައިން ޑޭޓާ ބޭސް އެއް...

April 12, 2018 22
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
އެމްއެންޔޫގެ 88 ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ 88 ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018
މެޑިސިން ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް ފެންވަރަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ފަށާ ފުރަތަމަ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯނުގެ 50 ފުރުސަތަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 20
ސާނަވީ ތައުލީމީ ނިޒާމް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: މުނައްވަރު

ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ ތައުލީމީ ނިޒާމް މާލީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 2
އެމްއެންޔޫގައި ބިޒްނަސް ޕީއެޗްޑީގެ 2ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެސްޔޫ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ހިންގާ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޕީއެޗްޑީގެ ދެ ވަނަ ބެޗް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 17
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ: އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފެށި ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ ޝަރަފު އަންހެން ދެ ބޭފުޅަކު މިވަނީ ހޯދަވާފަ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން...

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 5
ސޮލާހުއްދީން އިމާރާތް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ސޮލާހުއްދީން އިމާރާތް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 10
ބަސްކުރިއަރުވައި އިލްމީ ދިރާސާތައް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއް

ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވައި އިލްމީ ދިރާސާތައް ހަދަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

March 21, 2018 22
ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި 10 ބުރީގެ...

20 މާޗް

March 20, 2018 8
އިންޖިނިއަރިން ފެކަލްޓީގެ އިމާރާތް ހުސް ކުރަނީ

ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓުނު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އިމާރާތް...

March 20, 2018 8
ފެކަލްޓީއެއްގެ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 3
އެމްއެންޔޫގެ ކޮންފަރެންސް އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 5
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު 24 ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.