03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ލިޕްޒިގު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯޗިން އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާކިއްޓޭ

ޖަރުމަނުގެ ލިޕްޒިގު ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް (އައިސީސީ)ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 2
2019: ކުޅިވަރުން ދިވެހިންނަށް ފަހުރާއި އުފާވެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި ކާމިޔާބީގެ އެކި ސޮފުހާތަކެއް ލިޔެވިގެން ގޮސްފި އެވެ. ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި ކުޅެ، ބުރަ މަސައްކަތުން ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށްދީފި އެވެ. އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ކުރިއަރަމުން ގޮސް ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި ބޮޑު އަހަރެކެވެ....

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 8
ފަސް މެޑެއްޔާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބު ގޭމްސް އެއް!

ރާއްޖޭން ރަން މެޑެއްޔަކާ އެކު ޖުމްލަ ފަސް މެޑަލް ހޯދައިގެން މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 2
ހައްވަ އަށް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ އަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ދީފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 3
ސައުތުއޭޝިއަން ގޭމްސް ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އޮންނާނެތަ؟

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަންނަ މަހު ނޭޕާލުގައި ބާއްވާނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތާރީހުގައި އެ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމާ މެދު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) އިން ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 16
ސިޔާސީ ނުފޫޒަކީ ކުޅިވަރަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަން: ޝަވީދު

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމަކީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެ އެ ކުޅިވަރެއް ހަލާކުވެގެންދިއުން ކަމަށް...

November 16, 2019 7
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުން އެތުލީޓުންނަށް ބާރުތަކެއް

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެތުލީޓުންނަށް (ކުޅުންތެރިން) ބާރު ލިބޭގޮތަށް އެތުލީޓްސް ކޮމިޝަން އުފައްދައި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ)ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 18
ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޝަވީދުގެ އިންޒާރެއް!

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީ ގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 25
ރާއްޖޭން 15 މެޑަލް ހޯދައި ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭން ހޯދަން އަމާޒުކުރި 15 މެޑަލުގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 1
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ހާއްސަ ބައިވެރިޔެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޭމްސްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުތަކެއްގައި ވާދަކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރު ކޮންޓިންޖެންޓެއްގެ ވަރުގަދަ އެކުވުމަކާ އެކު، ތާރީހަށްޓަކައި ރައްކާކުރަން ގަތައިލެވޭ އަގުހުރި ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. މޮރިޝަސްގައި މިއަދު ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2019 10
އައިއޯއައިޖީ: "އިންތިޒާމްތައް ހާސްބައި ތަފާތު"

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުން އިއްޔެ މޮރިޝަސް އަށް އައިސް ހަމަޖެހިލާފައިވާއިރު، ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވެސް މިދިޔަ ދެ ފަހަރުގެ ގޭމްސްއާ ބަލާއިރު ރަނގަޅު ކަމަށް ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާއި ބައެއް އެތުލީޓުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 10
އުއްމީދުތަކާ އެކު ރާއްޖެ އައިއޯއައިޖީ އަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ބޮޑު އުއްމީދުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މޮރިޝަސް އަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 28
ޓިޝޫ ކަރުދާހުގައި މަރޭ ޖަހާ ހިސާބު

އެއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރި އެވެ. ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް ގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓް ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ އެވެ. ބޯޓުގެ ތެރޭގައި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭން ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އުފުލާނީ މޯލްޑިވިއަން އިން

މޮރިޝަސްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އެ ގައުމަށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ޝިޔާނާ ކޯޗިންގެ މަތީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން (އެމްއޯސީ) އިން ހޯދައިދިން ފުރުސަތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އާމިނަތު ޝިޔާނާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޯޗިން ކޯހެއް ފުރިހަަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ރައީސްގެ ތާއީދު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 10
ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ފަހު މަރޭ އެނބުރި ކުޅިވަރަށް

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނެންގެވި ޗުއްޓީއަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އެނބުރި މަސައްކަތަށް މިއަދު ނުކުންނެވި އިރު ކުރިމަތީގައި އޮތީ ބޮޑު ދެ ހަރަކާތެވެ. އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
"ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ"

އާ ސަރުކާރެއް މިއައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހާލަތު ދަށްވެ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މަޑުޖެހި، ގައުމު އަމާންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނެ މާހައުލަކަށް ތަންދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނިގެން މިދަނީ އާ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ކޯޅުމެކެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 30
މަރޭ ފޭދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވައި، ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 11
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް 15 މެޑަލްގެ އަމާޒެއް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން 15 މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒު ހިފައި، އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ފަށައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު...