16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 18
ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޝަވީދުގެ އިންޒާރެއް!

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީ ގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 25
ރާއްޖޭން 15 މެޑަލް ހޯދައި ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭން ހޯދަން އަމާޒުކުރި 15 މެޑަލުގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 1
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ހާއްސަ ބައިވެރިޔެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޭމްސްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުތަކެއްގައި ވާދަކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރު ކޮންޓިންޖެންޓެއްގެ ވަރުގަދަ އެކުވުމަކާ އެކު، ތާރީހަށްޓަކައި ރައްކާކުރަން ގަތައިލެވޭ އަގުހުރި ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. މޮރިޝަސްގައި މިއަދު ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2019 10
އައިއޯއައިޖީ: "އިންތިޒާމްތައް ހާސްބައި ތަފާތު"

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުން އިއްޔެ މޮރިޝަސް އަށް އައިސް ހަމަޖެހިލާފައިވާއިރު، ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވެސް މިދިޔަ ދެ ފަހަރުގެ ގޭމްސްއާ ބަލާއިރު ރަނގަޅު ކަމަށް ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާއި ބައެއް އެތުލީޓުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 10
އުއްމީދުތަކާ އެކު ރާއްޖެ އައިއޯއައިޖީ އަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ބޮޑު އުއްމީދުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މޮރިޝަސް އަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 28
ޓިޝޫ ކަރުދާހުގައި މަރޭ ޖަހާ ހިސާބު

އެއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރި އެވެ. ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް ގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓް ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ އެވެ. ބޯޓުގެ ތެރޭގައި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭން ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އުފުލާނީ މޯލްޑިވިއަން އިން

މޮރިޝަސްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އެ ގައުމަށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ޝިޔާނާ ކޯޗިންގެ މަތީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން (އެމްއޯސީ) އިން ހޯދައިދިން ފުރުސަތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އާމިނަތު ޝިޔާނާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޯޗިން ކޯހެއް ފުރިހަަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ރައީސްގެ ތާއީދު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 10
ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ފަހު މަރޭ އެނބުރި ކުޅިވަރަށް

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނެންގެވި ޗުއްޓީއަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އެނބުރި މަސައްކަތަށް މިއަދު ނުކުންނެވި އިރު ކުރިމަތީގައި އޮތީ ބޮޑު ދެ ހަރަކާތެވެ. އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
"ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ"

އާ ސަރުކާރެއް މިއައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހާލަތު ދަށްވެ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މަޑުޖެހި، ގައުމު އަމާންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނެ މާހައުލަކަށް ތަންދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނިގެން މިދަނީ އާ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ކޯޅުމެކެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 30
މަރޭ ފޭދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވައި، ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 11
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް 15 މެޑަލްގެ އަމާޒެއް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން 15 މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒު ހިފައި، އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ފަށައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު...

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
އޭޝިއަން ގޭމްސް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ހަފުތާ ބަންދުގައި

އޭޝިއަން ގޭމްސް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހަފުތާ ބަންދުގައި މާލޭގައި ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާ އިން ރާވައިފި އެވެ.

July 12, 2018 1
މެޑަލްތަކުގެ އުއްމީދެއް ނެތަސް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

އިންޑޮނީޝިއާގައި އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭން ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި 77 އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި މެޑަލްތަކެއް އުއްމީދެއް ނެތަސް މި ގޭމްސް އިން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 15
ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންގެ ޖަލްސާ ކުޅިވަރުގެ މާހައުލެއްގައި

ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ބެލެނެވެރިޔާ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޯޓްފަޓްލޫނުގައި މާލޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮޓަލަކަށެވެ. އިވޭނީ އަޑުތަކެކެވެ. ނިންމަވާލައްވާފައި ވަޑައިގަންނަވާނީ ގެޔަށެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 9
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބ. ގޮއިދޫގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އިދާރީ އެންމެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި އަހަރު ބ. ގޮއިދޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
އިންޑިއަން އޯޝަން ގޭމްސްގައި ކައިޓް ސާފިން ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރު މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ހޭންޑްބޯޅަ އާއި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އާލާވަމުން އަންނަ ކައިޓްސާފިން އަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު 12 ކުޅިވަރަކުން 20 ޓީމަކަށް ދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތުތައް ކަށަވަރުވާނީ، މުޅިން އަލަށް އެކުލަވާލާ ކަނޑައަޅާ ޓެކްނިކަލް އަދި ފިޒިކަލް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
އެމްއޯސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި ހަޒާންދާރުގެ މަގާމަކީ އައްޔަންކުރާ ދެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށް، ތިން ނައިބް ރައީސުން އިތުރުކޮށް އަދިވެސް އިތުރު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް...

May 06, 2017 1
އެމްއޯސީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުކުރުވާނަން: ޝަވީދު

މިއީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާނެ ފަހު ދައުރު ކަމަށާއި މި ދައުރަށް ފަހު އާ ލީޑާޝިޕާ ތަން ހަވާލުކުރާނީ މިނިވަންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ...