15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 39
"ރައީސްގެ އަތުގައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު އެކަނިިި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުގައި މިހާރު ބާކީ އޮތީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު" އެކަނި ކަމަށާއި އެއާ މެދު ވެސް މިހާރު އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 15, 2017 30
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކުރަނީ ހަނގުރާމަ: ރައީސް

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އަރާމުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން...

August 15, 2017 53
"މިތިބީ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި، ހަނގުރާމައިން މޮޅުވާނެ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ތިއްބެވީ "ބަތަލުންގެ" ގޮތުގައި ކަމަށާއި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ "ހަނގުރާމަ" އިން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދައުވާ ކުރިޔަސް، ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިއްތިހާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިޔަސް، މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 10
ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާދީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 22
މަޖިލިސް ނުހުޅުވާނަމަ ހަރަކާތްތަކެއް ނުހުއްޓޭނެ: ޝަރީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަންދެން، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 44
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކެއް 25 ރަށެއްގައި ހިންގަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން" ނަމުގައި 25 ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2017 55
ޖަގަހަ ހަދަނީ ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަނީ މީހެއްގެ އަތުން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެ ބިން ހޯދީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 18
ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ޕީޖީއޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ 142 ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ، ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަން (ޕީޖީއޭ) އިން ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 72
މުލައްދަނޑީގެ ބާރު ނޫން ބާރެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް!

މިހާރު މި އަޑުއިވެނީ މުޅިން އާ ވާހަކަ އެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގެ މޭޒުގެ ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ކޮއްޓެއް ޖަހައި، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ މިހާރު ރިޔާސަތު މޭޒާ ހަމައަށް ވަޑައިގެން، މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. އެގޮތަށް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 44
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 22
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ފުލުފުލުގައި ފުލުހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ވަރަށް "ބިޒީ" އެވެ؛ އިދިކޮޅު 14 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:15...

August 02, 2017 37
މަހުލޫފުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 79
އީވާގެ ސުވާލުތަކަށް އަސްމާގެ ފިނި ރައްދު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެންމެ ހަލަބޮލިވި ވަގުތެވެ. ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިހުގެ އަބްދުﷲ މަސީހު އިންނެވުމަށް ހުރަސްއަޅުއްވަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ކުރެއްވުނު ކަމެއް އޭރު ގެންދެވީ ކުރައްވަމުންނެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް، ހަޅޭއްލައްވަމުން އެކި ކަންކަމާ ގެންދެވީ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

July 31, 2017 58
"މަޖިލިސް ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޖެހޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ ގޭޓެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސިފައިން ތަޅު އެޅުވި މައްސަލާގައި އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެންމެންނާ މެދު ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި...

July 31, 2017 16
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 33
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެނައުމަކީ ޖަރީމާއެއް: މަހުލޫފް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ އިތުރު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 14
ސައުދުގެ ބަންދަށް ވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ ބަންދަށް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

July 28, 2017 14
އަމީތު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 49
ފުލުހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އާންމުކުރާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެހެނިހެން އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިވަކި ފުލުހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ޒާތީ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުންދާ މީހުންނާ މެދު...

July 27, 2017 23
އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދީ: އިބޫ

ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގުތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 139
ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މައުމޫނާއި ނަޝީދަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 75
"ގައުމަށް ފައިދާ ބޮޑީ ނަޝީދާ އެކުގައި ހުރުން"

ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މިވަގުތު އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 29
އާދޭސް ނުކުރިޔަސް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުން ވަކިވަކިން އާދޭސް ނުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އިންސާފުން އަމަލުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 15
ލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އދ. އާ ހިއްސާކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ އެކު، ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރަމުން އަންނަ ސިޔާސީ ގޮންޖެހުންތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު ޝޮކޯ...

April 18, 2017 89
އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް، ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ތަފާތު

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެންގެ ލޯ މިހާރު އަމާޒުވެފައި މިވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޝަރީއަތަށެވެ. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ.ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.