17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި މިއަދު ލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް ބާއްވަން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޮރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 7
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީއެމްޑީއޭ އިން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ޚާއްސަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ސީޖީ އެފޯޓްސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (އެމްއެސްއީ) އަދި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މި އަހަރު ތައާރަފް ކުރި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެފޯޓްސް (ސީޖީ) އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 13
ޓީ ބިލާއި ބޮންޑް އާންމުންނަށް ވިއްކަން ތައްޔާރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި ޓްރެޝަރީ ބިލާއި ޓްރެޝަޒީ ބޮންޑު އާންމުންނަށް ވިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
ސްޓޮކް މާކެެޓުގެ އަގު 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއާމަން އަލާއު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ކާމިޔާބު 10 އަހަރު

ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓަށް ނުވަތަ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 10 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. މިއީ ބޭރު ގައުމުތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު ކުރު މުއްދަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެހެން ގައުމުތަކުގެ މާކެޓުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ފައިތިލަ ހަމަ ކޮށްލުމަށް ބޮޑެތި އަދި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 11
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް އާ ސީއީއޯއެއް

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެމްޓީސީސީން އެމްއެސްޑީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް

އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައްް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 3
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން މަނިކު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 6
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މިސްރާބު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެކި ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން އަންނައިރު ވިޔަފާރިތައް ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް މުހިއްމު އަހަރެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް މިއަދު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް މިވަނީ މިނިވަންކަމާ ކުރިއެރުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 2
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް އުރީދޫ ލިސްޓްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ލިސްޓްކޮށް، އާންމުންނަށް ހިއްސާ ގަނެވިއްކުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 17 މިލިއަންގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އިން ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންފިނިޓީ"ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 12
ޔާމީން ރަޝީދު އިސްކޮށް ހުރެ ހެދި ވެބް ޕޯޓަލް ނެރެފި

މިދިޔަ މަހު ބަޔަކު އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއް ދީ މަރާލި ބްލޮގަރު އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްސްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދު އިސްވެ ހުރެ ތައްޔާރުކުރި ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްކުރުމާ ބެހޭ ވެބް ޕޯޓަލް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 10
"ޔާމީނަކީ މުހިއްމު، އެންމެން ލޯބިވާ މުވައްޒަފެއް"

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދަކީ ކުންފުނީގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރާ، އެންމެން ލޯބިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 4
އުރީދޫގެ ބޮޑު ރެއެއް، ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާ ބާޒާރުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން މިރޭ އިފްތިތާހުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 4
ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޫޓާނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދެ ގައުމުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާނުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ސެންޗޫރިއަންގެ ހިއްސާ ވިއްކުން ނިންމާލައިފި

ސެންޗޫރިއަން ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން ނިންމާލައި އަންނަ މަހު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުއާމަލާތް ކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016
އެމްސީއައިއެފާއި އެމްއެސްޑީސީ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓު އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ސެންޓާ ފޯ ފައިނޭންސް (އެމްސީއައިއެފް) އާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ކުންފުނި (އެމްއެމްޑީސީ)، އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.