31 މާޗް

March 31, 2017 1
ރައުދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާއިން ދެކޮޅެއް ނުހަދާ

ބަންގްލާދޭޝްގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އޭނާގެ އާއިލާ އިން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ދިވެހި ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި "ދަންޖެހި" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ހިނގި ގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ފައިދާ ޓީސީ އަށް ބޮޑު: ނިޒާމް

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގައި ވާދަކުރުމުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 19
ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016
ބަންގާޅަށް ގުޅަން އެންމެ ހެޔޮ އަގު އުރީދޫން ދެނީ

ބަނގްލަދޭޝް އަށް ގުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މެގަ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 69
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެ ފަހަރަށް ސާބަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިންނަކީ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމަޔަކާ އެކު ބުނަން ޖެހެނީ އެ ނުބައި ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. އޭގެ މިސާލު ނެގެން އޮތީ، މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި، ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުންނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
ކާމިޔާބު ލިބުނީ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލައިގެން: ކޯޗު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 5-0 އިން ރޭ މޮޅުވީ، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލައި އޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު...

September 02, 2016 3
"މިއީ ލަދުވެތި ނަތީޖާއެއް، އަހަންނަށް މައާފްކުރޭ"

ރާއްޖެ އަތުން މިރޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި 5-0 އިން ބަލިވުމަކީ ލަދުވެތިވާން ޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި އެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 4
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 944 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 5
ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ރާއްޖެ އަށް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މާދަމާ ރޭ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޗު ބެލްޖިއަމްގެ ޓޮމް ސެއިންފީޓް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.