24 ޖޫން

June 24, 2020 10
ޗައިނާ ލޯނުތައް 4 އަހަރަށް ފަސްކޮށްދޭނެ: ރައީސް

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވުމުން ޗައިނާ އިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 37
ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ 45 ޕަސެންޓް ދައްކަނީ ޗައިނާއަށް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ 45 ޕަސެންޓް ދައްކަން ޖެހިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކަށް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
އެސްޓީއޯ ފްލެޓުތައް އަޅައިދޭ ކުންފުނީގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯގެ ފްލެޓުތައް އިމާރާތް ކޮށްދޭ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 35
ޗައިނާގެ އެހީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާއިން އަނެއްކާ ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 36
ޗައިނާގެ ދަރަނި ސަސްޕެންޑްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ ރާއްޖެ

ޗައިނާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ސަސްޕެންޑުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން 20،000 މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 20،000 މެޑިކަލް މާސްކު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 15
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލޮޖޮންގް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 1
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ހާއްސަ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލާއިރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕްރޭޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ އޮންލައިން ސެމިނާ (ވެބިނާ) އެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 17
ޗައިނާ އިން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން ބައިތިއްބަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ހަދައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 12
ޗައިނާއިން ހަދާ ފެސިލިޓީ މި މަހުގެ 18 ގައި ނިމޭނެ

މާލޭގެ ކުދިކުދި ތަންތަނުގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން ބައިތިއްބަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖާން ލިޖޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 49
10 ވެންޓިލޭޓަރާ އެކު ޗައިނާގެ އެހީ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމަށް ޗައިނާ އިން ދިން 10 ވެންޓިލޭޓަރާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުންނާއި ޗައިނާގެ ބައެއް އަމިއްލަ...

May 02, 2020 14
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާގެ އެހީތައް ގެނައުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު ޖެކް މާ އާއި ޗައިނާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 44
ފެސިލިޓީ ހަދަން ޗައިނާ މަސައްކަތު މީހުންނާއި ތަކެތި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަދާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ މަސައްކަތައް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި ސާމާނު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖާން ލިޖޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 24
ވޫހާންގައި ހުރި ދިވެއްސެއް: މުހިންމީ ކެތްތެރިކަން

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވެގެން އައި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވަކުން ހާއްސަކޮށް އެތަނެއްގައި މި ބަލި އުފަންވި ވޫހާން ސިޓީ އޮތީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 13
ޗައިނާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ޝާހިދުގެ ތައުރީފް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 30
ޗައިނާ އިން 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކްއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

March 27, 2020 26
ޗައިނާ އިން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޗައިނާ އިން ހަދިޔާކުރާ އިމަޖެންސީ ސާމާނުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 36
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީ ހުރީ ތައްޔާރަށް: ސަފީރު

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޭ ބައެއް އެހީ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖާންގް ލީޖޮންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 3
ފެލައިނީއަށް ޖެހުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭން ދިޔަފަހުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 31
"ކޮވިޑް ހުއްޓުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅު"

ޗައިނާއިން ފުރަތަަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން މިއަދު ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.