28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ރާއްޖެ-ޖަޕާނާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ސީދާ ދަތުރުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
ޖަޕާން ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ތަމްރީންތަކެއް ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސާއި ދިވެހި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 8
އެމްއެންޑީއެފަށް ޖަޕާނުން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާ އެކު 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 32
ޖަޕާނުން ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތަކެތި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 8
ރައީސްގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން އެހީތެރިވާނަން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޖަޕާނުން ދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 8
އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް ޖަޕާނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޖަޕާންގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޔޮޝިއަކީ ހަރަޑާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ވަފްދުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 16
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަޕާނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު، އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 18, 2018 11
އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސިސްޓަމެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސްޓޮރެޖް ސިސްޓަމަކާއި އެނާޖީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޖަޕާން ކުންފުންޏަކާ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 1
ޖަޕާނުން ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިރިޔާ ސްކޫލަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
އޮސާކާ ބިންހެލުމުގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީ އަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރު ގަަދަ ބިންހެލުމުގައި، އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 22
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018
ޖަޕާން ސަފީރަކަށް އުވައިސް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް އުވައިސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 57
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ރޭވުމެއް: މިނިސްޓަރު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލަ އަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 67
ބޯޓު މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އަށް ގިނަ ތުހުމަތު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 74
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓާއި ރާއްޖެއާ ގުޅުން އެބަ ހުރި: ސައުދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ނެތް ބޯޓެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 01, 2018 15
ތެޔޮ ބޯޓުގެ މުއާމަލާތް އިދިކޮޅުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި!

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް...

March 01, 2018 46
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ބޭނުންކުރީ ރާއްޖޭގެ ނަންބަރެއް ނޫން

މެރިޓައިމް މޯބައިލް ސާވިސް އައިޑެންޓިޓީ (އެމްއެމްއެސްއައި) އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 455 އިން ފެށޭ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
ޖަޕާނުގެ ސަފީރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަނީ

ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ކަމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 9
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި އަށް ޖަޕާންގެ ތާއީދު ހޯދަނީ

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 07, 2018 6
މުހިންމީ ރާއްޖެ ކުރިއެރުން، ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން

ރާއްޖެ ހުރިހައި ގޮތަކުން ވެސް ކުރިއަރަން ޖަޕާން އެދޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 7
ޖަޕާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފި

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

January 06, 2018 3
ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 06, 2018 16
ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނުން ސަރަހައްދަށް އަމާންކަން ގެނުވާނެ

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، ޖަޕާން ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އާއި މޫސުމީ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 15
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (152 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.