13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ

ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 21
ނަޝީދު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެ ގައުމުގެ ޔުނައިޓެޑް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

December 06, 2017
ލަންކާގެ ކޮލެޖަކުން ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ސްޕެކްޓްރަމް ކޮލެޖުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ކިޔެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް އެ ކޮލެޖާއި ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 3
ލަންކާގައި ދިވެހިން އުޅޭ 11 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ތޫފާން "އޯޗީ" އާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ 11 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 55
ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" އިދިކޮޅު މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް، އިިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އެމްއީސީސީގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައުޒާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އެމްއީސީސީ) ގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ފައުޒާ ފަހީމް ހޮވައި އިއްޔެ އިނާމު ދީފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 29
ލަންކާ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުއްދަ ނެތި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައި ވަނީ ހުއްދަ ނެތި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 24
ގާތް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އާމެދު ހަސަދަވެރިވޭ: ސައީދު

ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހަސަދަވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 36
ރާއްޖޭގެ ތުހުމަތުތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ނަމަލް ރާޖްޕަަސަ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ތުހުމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން އަދި ގާނޫނު ހަދާ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 27
"ރާއްޖެ-ލަންކާ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް ނެތް"

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 93
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ އަޑީގައި ލަންކާ: ރިޔާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އެ ގައުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 49
ލަންކާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ނޫން: މުންދު

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެން ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ދައްކަވާ ފޮޓޯއަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ލަންކާ އަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 40
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް މޮބައިލް އެޕެއް ހަދަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހީންނަށް ހާއްސަކޮށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 12
"ލަންކާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އާ ސަފީރުން ބަދަހިކުރާނެ"

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ފަތްކޮޅު އެރުވި ސަފީރުންނާ މެދު ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2017 41
މުންދުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސިރިސެނާއަށް އަރުވައިފި

ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

October 23, 2017 22
މުންދުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން މިއަދު

ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު އަރުވާ ގޮތަށް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 48
ސިރިސޭނާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތެއް އަދިވެސް ނުވޭ!

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތް، ރާއްޖެ އިން އަލަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) އަށް ނުވެ ދިގުލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 47
ލަންކާގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 66
ލަންކާއަށް އޮތް ލޯބި މުންދުގެ ގަލަމުން

ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެ އިން އަލަށް ކަނޑައެޅި ސފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފަށް އަދިވެސް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މަގުސަދުގައި އޭނާ މިހާރު ވެސް ހުންނެވީ ލަންކާގަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި ލަންކާއަށް އޮތް ލޯތްބާއި ގުޅުން، ހާމަކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 21
ލަންކާ މުޒާހަރާއިން މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު: މަހްލޫފް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ކުރިމަތީ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 22
ސަފީރު ކަމާ ހަވާލުވާން މުންދު ލަންކާ އަށް

ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 131
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 110
ނަޝީދަށް ފޮނުވާލި ތީރު މުންދުގެ ލޮލަށް!

ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ، ލަންކާގެ މަގުމައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެގެން ވިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވުމުން އޭނާ އަށް ޑިޕްލޮމެސީ އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.