28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 58
ހުޅުމާލޭގައި ހަމަލާ ދިނީ ތުރުކީ މީހަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް މިރޭ ހަމަލާދީފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ތުރުކީ މީހަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރަން ތުރުކީން އެހީވަނީ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ތުރުކީން އެހީތެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
ތުރުކީ މީހަކު މާފުށީގައި ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ތުރުކީގެ ފިރިހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 12
އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ތުރުކީ މީހެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީގެ ޕީޖީ އޮފީހުން އެއްބަސްވުމަކަށް

އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހާއި ތުރުކީގެ ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޝަން އޮފީސް އޮފް ދަ ސުޕްރީމް ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
އެންމެ ގިނައިން މަސް ބޭރުކުރި 10 ފަރާތެއް ހޮވައިފި

ޓާކިޝް އެއާލައިން މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި 10 ފަރާތެއް މިރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 9
ރަޝިޔާ ސަފީރު އަވަހާރަކޮށްލުން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރަޝިޔާ އިން ތުރުކީ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އަންދުރޭ ކަރްލޯފް ހަށިކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހަކު ބަޑި ޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ތުރުކީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ތުރުކީގައި ރޭ ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން...

July 16, 2016 70
"ބަގާވާތާ ދެކޮޅު، ފެބްރުއަރީ 7 އަށް ތާއީދެއް ނެތް"

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބަގާވާތް ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި ކަންތަކަށް ވެސް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް...