05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 81
ޓީއެމްއޭއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާ ގޮތަށް ޖާގަ ދެނީ

ސީޕްލޭން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ވާދަވެރި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަދި އެމްއޭސީއެލް އަށް ލިބެން އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް، އާ ސީޕްލޭނުން ބޮޑު ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައި، މިއަދު އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 12
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުކުރު ދުވަހު އޮޕަރޭޝަނަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 17
އައިއޭއެސް އިން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލަނީ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 8
މަންޓާ އެއާގެ ކެޕްޓަން ހަނީފް:މުޅި ހަޔާތް އުދުހުމުގައި

އެއާ މޯލްޑިވްސް އިން ޕައިލެޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކުރުމާ އެކު ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މާ ގިނަ ޕައިލެޓުން މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރެއް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ އަށް ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވާ އުޅުނީ މަދު ކުއްޖެކެވެ. އެ ފުރުސަތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ސާޅީހަކަށް ކުދިން ކުރިމަތިލި އިރު މެޑިކަލް ހަދާ ނިމުނުއިރު 13...

11 މާޗް

March 11, 2018 10
އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓް 23 އަށް

މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓެއް ގެނެސް، އެ އެއާލައިންގައި ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓުގެ އަދަދު 23 އަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 48
ޕައިލެޓުންނަށް ބުރައެއް ނުޖައްސަން: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެއްވެސް ބުރައެއް ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 2
ސީޕްލޭންގެ ކަނދު ނެއްޓުނު ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަނީ

ދ. ދޫރެސް ރިސޯޓުން ފުރަންވެގެން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއްގެ ކަނދު ނެއްޓުނު ހާދިސާ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 16, 2017 12
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއްގެ ކަނދު ނެއްޓިއްޖެ

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ދ. ދޫރެސް ރިސޯޓުން ފުރަންވެގެން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އޭގެ އެއް ކަނދު މިއަދު ނައްޓައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 9
މޯލްޑިވިއަން އިން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" އިން ޖަޕާނުގެ މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ ސެޓާޗީ ހޯލްޑިންގްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން ހިދުމަތް ދޭން އާ ކުންފުންޏެއް ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 12
ވެއްޓުނު ބޯޓް ނަގައިފި

މިއަދު ހަވީރު އައި ގަދަކޮޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި، ހުޅުލެ އަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު، މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން މޫދުން މިހާރު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

October 04, 2017 41
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ދެންމެ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 15
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން"ގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސް، އުދުހުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އަށްވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭން ފްލީޓަށް އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 3
މޯލްޑިވިއަންގެ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން މި ހަފުތާގައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" އިން ގެންނަ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީ ޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.