05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ބުދަދުވަހު ދަތުރެއް

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަތުރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އވެެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 7
މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް ބަލައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަންނަ މަހު ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވަން ވާއިރަށް، "ނިއު ނޯމަލް" އަށް ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް...

June 29, 2020 1
މާވަރުލު އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 4
މޯލްޑިވިއަންއިން ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ 500 ސީޕްލޭން ދަތުރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެންއީއޯސީއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންތަކުން 500 ވަނަ ދަތުރު އިއްޔެ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 16
ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހަކު ފޮނުވާލައިފި

ސައްހަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތް ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހަކު މިއަދު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 16
އިއްޔެ އާއި މިއަދު 390 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 390 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިއްޔެ އާއި މިއަދު ވެސް އެ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 27
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު މިއަދު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
ތައިލެންޑުގެ އިތުރު 148 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ 148 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 11
ކޮވިޑް ވިލެޖަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ސާމާނު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް ވިލެޖަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ގިނަ ސާމާނުތައް ބަންލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ބީމާން އެއާލައިން އިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 6
އިންޑިއާއިން 234 ދިވެއްސަކު މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ތާށިވެފައި ތިބި 234 ދިވެއްސަކު މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 15
އިންޑިއާގެ ނުވަ ސިޓީއަކުން 200 ދިވެހިން ގެންނަނީ

އިންޑިއާގެ ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ތިބި 200 ދިވެއްސަކު އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 7
ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 6
މުދާ ހިފައިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުތައް ރަށްރަށަށް

ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިޔުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ކުރުމަށް، މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޮމެސްޓިކް ހުރިހާ ދަތުރެއް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 44
ކައްދުއަށް ދިޔަ ފްލައިޓުގައި ޑޮކްޓަރު އަދާކުރީ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19އަށް މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއްގައި އިންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެޗްޕީއޭއަށް ދެއްވި ޑޮކްޓަރު. ސާރިއު އަލި ދީދީ އަދާކުރެއްވީ އޭނާގެ ޒިންމާ ކަމަށާއި އެ ޑޮކްޓަރާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ބޭރަށް ފޮނުވި ގިނަ ކެއާ ޕެކޭޖްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާއިލާތަކުން ފޮނުވި ކެއާ ޕެކޭޖްތަކުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 3
އިންޑިއާގައި ތިބި 159 ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި

ބެންގަލޫރާއި ކޮޗިންގައި ތިބި 159 ދިވެއްސަކު މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 10
ތާށިވި މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަން ސައުތު އެފްރިކާ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ގައުމަށް ނުދެވިި، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި މޮރިޝަސް މީހުން...

April 11, 2020 12
ޓްރިވެންޑްރަމުން 200އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން އަޅަމުން އަންނަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 3
މޯލްޑިވިއަން އިން 11 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ 11 ޓަނުގެ މުދާ މޯލްޑިވިއަން އިން ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 5
ޓްރިވެންޑްރަމާއި ކޮޗިން އަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވައިދެނީ

ޓްރިވެންޑްރަމް އަދި ކޮޗިންގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވައިދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.