18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 24
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 16
ސިފައިންގެ ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނު ނުފެށިއޮތީ ކޮވިޑާހެދި

ސިފައިންގެ އިންޖީނިއަރުން ތަމްރީނުކުރަމުން އައި ނަމަަވެސް ވިއަސް ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނުތައް މިވަގުތު ނުފެށި އޮތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 31
އެމްޑީޕީން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިއަދު ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު، ޔާމީނަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި، އެކަމަކު އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 37
ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރު ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހަރާއެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 25
ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަ"ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އޭގެ އަގު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި...

August 29, 2020 66
އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން ބަލަހައްޓަން ސިފައިން

މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުގެ ސަލަމާތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް، ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 73
މާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

މާލޭގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 3
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހިި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 4
ގިރިފުށީގައި 35 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު ކ. ގިރިފުށިން 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 21, 2020 14
ކޮވިޑްގައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު އަވަހަރާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން އައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު ރޭ ދަންވަރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 26
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޚަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 28
ސިފައިން މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާނެ: މާރިޔާ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިވެހި ސިފައިން ދަމަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައި ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 12
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނިން މަސައްްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ...

July 21, 2020 109
ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ގައުމު ހިފުމެކޭ އެއްފަދަ: ޝަމާލް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބޭރުގެ ބަޔަކު ރާއްޖެ އަރައި ހިފުމާ އެއްފަދަ ކަމަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 31
ބޭބެގެ މަރަށް އަހަރެއް ނުވަނީސް ކޮއްކޮގެ މަރު!

އެމްއެންޑީއެފްގައި ޚިދުމަތް ކުރަނިކޮށް، ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބޭބެ މަރުވިތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި ކޮއްކޮ ވެސް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު...

July 19, 2020
ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
ޝާހު ގެއްލުނީ ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރަށަށް ދަނިކޮށް

އދ. މަންދުއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު އެ ރަށު ރަތްވިލާގޭ އަލީ ޝާހު ގެއްލުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން މާލޭގައި ހުރުމަށް ފަހު...

July 18, 2020
މަންދުއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނާ އަދި ނުފެނޭ

މާލެއިން ފުރައިގެން އއ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން އިއްޔެ ރޭ ގެއްލުނު އަލީ ޝާހް، 27، އަދިވެސް ނުފެންނާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން އަދިވެސް...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
މަންދު އަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 14
ކަންބޮޑުވުންތައް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެެއް ބިދޭސީން ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް (އެންއެސްސީ) އާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 9
ތިންވަނަ އަލިފާނާއެކު ސެކިއޯ ބޭގަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

ސެކިއޯ ބޭގް ކުންފުނީގެ ގުދަންތަކުގައި މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައި 11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާއިރު، ރޭގެ ހާދިސާއާ އެކު ވެސް އެ...

July 08, 2020 12
13 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް ބިނދިއްޖެ

ތ. ކިނބިދޫ ކައިރިން 13 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް މިއަދު ހެނދުނު ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 7
އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލަކަށް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

އެމްއެންޑީއެފްގައި އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އުފައްދައި، އެ މަގާމަށް ކާނަލް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 17
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ދޭން 10 އާ ހަމައަށް ވަގުތު ދީފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ނިންމަން މި މަހުގެ 10 އާ ހަމައަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން ވަގުތު ދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 10
ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ފުރަތަމަ ތިބޭނީ ސިފައިން: ރައީސް

ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތެދުވާނެ ބަޔަކީ ސިފައިން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.