15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ބޭސްސިޓީތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރު ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) ގެ ބޭސް ސިޓީތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 51
ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖެއްގެ މަރާއެކު ސުވާލުތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ މެދުގައި ބޮޑެވެ. ޝަކުވާތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ބޯންމެރޯއަށް ފަހު ފަރުވާދެނިކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ކަންކަން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިމުނު ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ލޭ ދޭ މީހުންގެ ޑޭޓާބޭހެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރާނެ:އަމީން

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 29
ހުއްދަނެތް ފަރުވާއަކުން ތެލަސީމިއާ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަދި ތެލެސީމިއާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަނުން ގަބޫލުނުކުރާ ފަރުވާއެއް ހޯދި ދިވެހި ތެލެސީމިއާ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
ދަމާސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދަމާސް ކުންފުނީގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ލޭ ހަދިޔާކުރުމެ ކޭމްޕެއް އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް ބާއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 24
ބޯންމެރޯ ހަދަން ފަސް ކުއްޖަކަށް އެހީ ދީފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ފަސް ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން ހަރަދުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 14
ލޭ ހަދިޔާކުރުން އާދައަކަށް ހެދުން މުހިންމު: އަމީން

ސިއްހަތުން ރަނގަޅު މީހަކަށް އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ލޭ ހަދިޔާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އާދަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުން މުހިއްމު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 20
ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ގުޅޭ ވައުދު ފުއްދައިފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލެ އާއި އެހެން ވަސީލަތްތައް ރަށްރަށުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 8
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަނީ

މުޅި އުމުރަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ، ލޭގެ އުނިކަމެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ލޭ ހަދިޔާކުރަން އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ކާމިޔާބު

ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 1
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ލޭ ހަދިޔާކޮށް، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާ

އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް ހުންނަވާށެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ދަރުމަ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރެވެ. މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 4
ތެލެސީމިއާ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަން ސައިޕްރަސްގެ އެހީ

ރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ ފަރުވާ އާއި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން، ތެލެސީމިއާއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ގައުމު، ސައިޕްރަސްއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017
އޭއެމްޑީސީން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

މާލޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އޭއެމްޑީސީން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) ގެ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބައެއް ތަކެތި މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 2
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިޔާ އިން ފަށައިފި

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ދަރުމައަށް ލޭ ދެނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން: އެމްބީއެސް

ރާއްޖޭގައި ލޭ ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމައަށް އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ޑޯނަސް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން "ބްލަޑް ޑޮނޭޝަން ކޭމްޕް" ގެ ނަމުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ބީއެމްއެލް އިން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް ގުޅިގެން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
ބޯންމެރޯ ހަދަން ހަ ކުއްޖަކު އަންނަ މަހު ފުރަނީ

ބޯންމެރޯ ހަދަން އަންނަ މަހު ހަ ކުއްޖަކު ފުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.