13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ބީއެމްއެލް އިން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް ގުޅިގެން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
ބޯންމެރޯ ހަދަން ހަ ކުއްޖަކު އަންނަ މަހު ފުރަނީ

ބޯންމެރޯ ހަދަން އަންނަ މަހު ހަ ކުއްޖަކު ފުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެލިއާ އިިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސާސްއާ ގުޅިގެން އެލައިޑް އިންވެސްޓްމަންޓުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.