04 މެއި

May 04, 2019 6
ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކުން ޕެނަން ޑިސްކަޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 19
އަބްދުﷲ ބެލި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 134
ދީނާ ގުޅޭގޮތުން ޝަހިންދާގެ ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުވާގޮތަށް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ރައީސް ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 19
ޔާމީންގެ ބައްޕައާ މުއާމަލާތު ކުރި ގޮތް ކުށްވެރިކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދޭން އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައި ނުގަނެ، އޭނާގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދާ ފުލުހުން މުއާމަލާތުކުރީ ހަރުކަށި އަދި އިހާނެތިކޮށް ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވިއަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 17
މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ފަސްކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައި ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ނިމެންދެން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސް ކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 3
މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ އިޖްރައާތު ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ ބެހޭ އިޖްރައާތު ބަޔާންކުރާ މާއްދާތައް ބާތިލްކުރަން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކުން ހައި ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.