13 މެއި

May 13, 2018 73
އެންމެފަހުން އަޒަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލްގެ ކުރީގެ ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ކަޓައިގެން ދާން ޖެހުނު އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު މިފަހަރުގެ އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
އައްފާންގެ "ގެނބެންދެން" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިސްމާއީލް އައްފާންގެ އަލަތު އަލްބަމް "ގެނބެންދެން" ރޭ ނެރެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 12
ގަދަ 5 ފިނާލޭއަށް، ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ރޭގެ ޝޯ އަކީ ގަދަ ފަހެއްގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން ވަކިކޮށް، ގަދަ ތިނެއް ހޮވަން އޮތް ރޭ ނަމަވެސް ފަސް ބައިވެރިން ވެސް މިވަގުތަށް ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ. ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް ފިނާލޭގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ފޯރި ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 91
އުނޫޝާގެ އޮބިނެސް ގެއްލުނު ހިސާބަކީ ކޮބާ؟

މަރިޔަމް އުނޫޝާ އަކީ ދިވެހިންގެ މިއުޒިކީ ސްޓޭޖުން އަރައި އުދުހިގެން ދިޔަ އެހެން އެއްވެސް ތަރިއަކަށް ނުދެވޭ ހިސާބަކަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ފަންނާނެއްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ކުޅަދާނަ، އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއޭ ބުނަން ވެސް ވަރަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 23
މިއުޒިކީ ކެރިއަރު އަދި މި ފެށުނީ: ރައިހާން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖް ގަދަ 7 އާ ހަމައިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނަސް ރައިހާން އާދަމްގެ ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުވެ އެވެ. ރޭގެ އެލިމިނޭޝަންގައި ވަކިވި ރައިހާން ބުނަނީ މި ދަތުރަކީ މުޅިން ތަފާތު އަދި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަންކަން ދަސްވި ހަނދާން ފޮހެނުލެވޭނެ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 10
ފުޓްބޯޅަ ލަވަތަކަށް ފަހު ވަކިވާންޖެހުނީ މުނާޒަށް

މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި ފޯރި ނެގީ ފުޓްބޯޅައިގެ ލަވަތަކުންނެވެ. މި ފޯރިގަނޑު ނިމިގެން ދިޔައީ އަބްދުﷲ މުނާޒް ޝޯ އިން ވަކިވާންޖެހި، ހަތް ބައިވެރިންނަށް އަދަދު މަދުވެގެންނެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ޝަމީލްގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި ޗައިވާލާގެ ނަމުން ފާހަގަވި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޝަމީލް އައިޑޮލްގެ ދަތުރު ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން ރޭ ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 8
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: މުރުޝިދު ކަޓައިފި

ޓީވީއެމުން ދައްކާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 10 އާ އެކު، ރޭ ދެއްކި އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި، އަބްދުﷲ މުރުޝިދް ކަޓައި ޝޯގެ ގަދަ ނުވައެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 15
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ސަލްވާ އާއި ޝާން ކަޓައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 12 ކަށަވަރުވުމާ އެކު، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ޝޯގެ ފޯރި މި ހަފުތާގައި ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިޑޮލްގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފެށެނީ ގަދަ 12 އާ އެކު ގާލާ ރައުންޑުން ކަަމަށްވާތީ މި ހަފުތާ ބަންދުގެ ޝޯތައް ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވެސް ބަހުސް...

11 މާޗް

March 11, 2018 10
އައިޑޮލްގެ ގަދަ 12އާ އެކު ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، މުބާރާތުގެ ހަގީގީ ދަތުރަށް ފަށާ 12 ބައިވެރިން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއާ އެކު ގާލާ ރައުންޑްގެ ޝޯތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 12
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ ހައެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ރޭ ނިންމައިލި އިރު، ގާލާ ރައުންޑުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ހަ ބައިިވެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ 8ގެ ވޯޓު ކުރިއަށް

ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ އަނެއް 8 ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް މިރޭ ފެނިގެން ދާނެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރު، ދެން އޮތީ ގަދަ 12

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަސްލު ފެށުމާ ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ތިއޭޓަ ރައުންޑް ނިންމާލައި މިހާރު ވަނީ ޕިއާނޯ ރައުންޑުން 16 ބައިވެރިންނަށް ޖާގަ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ހަފުތާ ބަންދުގައި ތިއޭޓަ ރައުންޑް ނިންމައިލީ 33 ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ފަހު އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް 33 ބައިވެރިން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް މިހާރު ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީއެމުން ދައްކަން ފެށި އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމައިލުމާ އެކު،...

February 19, 2018 10
އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދެވޭނެބާ؟

ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެވެ....

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 7
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި އަޑުގަދަ އާއިލާއެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އެކި މީހުންނަށް ހާއްސަވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި ޝޯ ބަލާ މީހުންނަށް އެއް ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައި ގަންނާނެ އެވެ. އެއީ ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ވެސް އެއް އާއިލާއެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ފެންނާތީ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ހުރި ވަރުގަދަ ހުނަރާ އެކުގަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްރެންޗައިޒް ޝޯ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
"އައިޑޮލް 3" ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް އަންނަ މަހު

ފްރެންޗައިޒް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 3ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ޓީވީއެމުން ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 20
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނެލަށް ޒާރާ

މުޅިން އަލަށް ޖަޖިން ޕެނަލަށް އައި ޒާރާ މުޖުތަބާގެ އިތުރުން އާ ހޯސްޓަކާ އެކު ޓީވީއެމްގެ މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.