16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 53
ނަސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ތަފާތު މީހުންނާއި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއް މިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ހަދައި ނުސައިރު ޔާސިން (ނަސް) ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން...

May 20, 2018 89
ނަސް ރާއްޖޭގައި ނެގި ވީޑިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ސޯޝަލް މިޑިއާގައި އެއް މިނެޓްގެ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުކޮށްގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ނުސައިރު ޔާސީން (ނަސް) ރާއްޖެ އަށް އައިސް ހެދި ވީޑިއޯ...

17 މެއި

May 17, 2018 10
ޕާޓީ ޑްރަގާއެކު ދެ ދިވެހިން ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ ދިވެހިން ސްރީ ލަންކާއިން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 14
ކެންޑީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 3
މޯލްޑިވިއަން އިން އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް، އެ ކުންފުނިން މިއަދު އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 19
ދިވެހިންގެ މޫދާ ދުރު ދިރިއުޅުން

ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ކަނޑުގެ ޗާލުކަމާއި މުއްސަނދިކަމުން ދިވެހިންނަށް އުފާ ހޯދެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ނޫހުގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން އާދީއްތަދުވަހު ޖެހި ލިޔުމެއްގެ ދެ ފޮޅުވަތް ދޭތެރެއިނ ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިކުރުވި ސުވާލެކެވެ. ސަބަބަކީ، ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ "ސުވަރުގެ" އަކަށް ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ގިނަ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 49
މި ދިވެހިންގެ ޗުއްޓީ މުޅިން ތަފާތު

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދަތުރުކޮށް އުޅެނީ އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށާއި އިންޑިއާ އަށެވެ. އެއީ ބޭސްފަރުވާގެ ބޭނުންތައް ވެސް ބޮޑުވީމަ އެވެ. މި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލެންޑަށް ދާ މީހުން އިތުރުވެފައިވާ އިރު މިހާރު އެހެން ޓްރެންޑެއް ވެސް ފާޅުވެއްޖެ އެވެ؛ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެހެން ބައެއް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
ދިވެއްސެއްގެ ފުއްޕާމޭގެ ނާޒުކު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ދިވެެއްސެއްގެ ފުއްޕާމޭގެ ވަރަށް ނާދިރު އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، ފުއްޕާމޭގެ 70 ޕަސެންޓް ނަގައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 12
އެވަރެސްޓަށް ދިވެހިން: ބުރަ އެކަމަކު މިވަރެއް ނެތް

"އެހާ ރީތި، އެހާ ފުރިހަމަ ތަނެއް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެން."

29 މެއި

May 29, 2016 8
ފްލައިޓް ލަސްވެ ދިވެހިންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރު ސްރީ ލަންކާ އިން މާލެ އަށް ފުރަން އޮތް މިހިން ލަންކާ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްވެ، ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންތަކެއް ތާށިވެ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.