20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 9
ހަތަރު ކްލަސްޓާއަކާ އެކު ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ކްލަސްޓާ އަކާ އެކު މިއަދު ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 43
ވެހިކަލްގެ އިތުރު ފީއެއް ނެގުން: އާންމުން ރަތަށް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނުވެ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުން "ކޮންޖެޝަން ޗާޖު" ފީ ނަގަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުން އަންނަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 23
ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ނަހުލާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 18
ކޮވިޑާ އެކު އެހެން ބަަލިތައް މަދުވެއްޖެ

ރޯގާގެ ގޮތުގައި އާއްމުކޮށް ފެތުރޭ ބަލިތައް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 15
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހިންގާނެ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާނެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކެއް އެ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2020 58
ކައިވެނީގެ ސަޕްރައިޒަކަށް ދެ މިނެޓުގެ ހަވައެއް

ކައިވެންޏެއްގެ އުފަލުގައި ސަޕްރައިޒަކަށް ވެރިރަށް މާލޭގައި ދެ މިނެޓަށް މިރޭ ހަވާ އަރުވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 28
މާލޭގެ އާ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ ދަބަސް ޗެކު ކުރަނީ

މާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވި ހިތްގައިމު ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތްދަބަސް ޗެކް ކުރާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 12, 2020 12
ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންްސުން ކަމަށް ބުނެ ތަނަކުން ފޭރިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ބަޔަކު ވަދެ އެތަނުން ފޭރުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 75
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށަނީ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށުމަކީ އަންނަ އަހަރު މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އަންނަ މަހު 3،000 ފްލެޓުގެ ބިންގާ އެޅުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 23
ފަޒްނާއަށް ކުރި ދޮގު ތުހުމަތަށް މާފަށްއެދެން އަންގައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް ޝާއިއުކޮށް، އެ ކަމަނާއާ ދޭތެރޭގައި ނުބައި ތަސައްވަރެއް އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޚަބަރު ޖެހި މީޑިއާ އިން މާފަށް އެދެން ފަޒްނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ރޭ އަންގައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 18
ބައެއްކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ޝިފާގެމައްސަލަ ފޮނުވާލައިފި

މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދުނުތާ ދޮޅު މަސް ފަހުން، އެ މައްސަލަ އަނބުރާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

November 09, 2020 21
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނިއަޅާ މީހުން ކުށްވެރިކޮށް، އެ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 09, 2020 55
ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާއިން އެހީދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ، "ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދެ ގައުމުން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 5
ފިހާރަ/ ކެފޭތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދެމުން އަންނަ ލުއިތަކާ އެކު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން...

November 08, 2020 5
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއުގަޑި ދަންވަރު 12 އިން 4އަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތު އެޗުޕީއޭ އިން އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 39
މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯން ދަރުމަވަންތަ ބިމުގައި

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯން، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ކުރީގެ އިމާރާތް ހުރި ތަނުގައި ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ތަން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 27
އައިންތުގެ ކާރަށް ގެއްލުން ދޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު، އާމިނަތު ވަހީދާގެ ކާރަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލުން ދޭ އިރު އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންްވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް މިއަދު...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 2
ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް ގެންދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ގދ. ވާދޫ، ރިމެމްބާކަދަވާޑް، މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ، 31، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން، މި ފެށޭ...

October 31, 2020 71
ފޭރެން އުޅުނު މީހުންގެ ވަނަވަރު އާއްމުކޮށްފި

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ވަނަަވަރު މިއަދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެއަށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 17
މަރުވި މީހާ ރަސްފަންނަށްދާ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްއާ ދިމާލުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ އެންމެ ފަނުން ފެނިފައިވާ ވީޑިއޯ ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

October 27, 2020 88
މި މީހުން މައިތިރި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަ ނެތްބާ؟

މާލޭގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވްގެ ގުދަނަކަށް ގޭންގެއްގެ ބަޔަކު މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ތަނުގެ ބިދޭސީއަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މަންޒަރު...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
ތަމްރީންތަކަށް ބޮޑެތި މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަދާއި މާދަމާ ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 14
ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑެން ދިމާވި ކަންތައްތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފި ކަމަށާއި ދެން ކަރަންޓު ނުކެނޑޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ...

October 23, 2020 54
ވެރިރަށް މާލެ، ކަރަންޓު ނެތި ތިން ގަޑިއިރު

މުޅި މާލެ އިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 19
ކޮމިޓީން ނިންމީ އެއްވާން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ކަމަށް

މާލޭގައި އެއްވެ އުޅެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ކަމަށް އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެ އުޅެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 62
ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 4
މިހާރު ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ، ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް މިރޭ ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.