01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 5
މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން، މާލޭގައި ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00 ގެ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 38
ޔޫކޭ އިން އައި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ސިއްހީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ އެންގުމަކުން، އެ ގެ އަށް ވަދެނުކުމެ އުޅުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 163
ބައެއް މީހުން ކުލި ކުޑަކޮށްދީފި، އުފަލުން ގޮތެއްނެތް!

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯގްރާފަރު ނިޝާން އަލީ (ހަސޯ) އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާ އަށް އެޕާޓްމެންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ފޮނުވި މެސެޖެވެ. މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ލިބުނު އެ މެސެޖްގައި އޮތީ އޭނާ ކޮންމެ މަހަކު ދައްކާ ކުލި 21،000ރ. އިން 11،000ރ. އަށް ކުޑަކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެހެންވެ ދެން އޭނާ...

29 މާޗް

March 29, 2020 2
ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19:ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 39
ގެތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރުމާ މެދު ވިސްނާނަން: ރައީސް

މާލޭގެ ގެތަކުގެ ކުލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ސިޓީތަކާ އެއްވަރު ކަމަށާއި ކުލި ދަށްކުރުމާ މެދު ވިސްނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 42
ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ދޮންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ދޮވެ، ސާފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 22, 2020 87
ލޮކްޑައުންކުރަން އެދޭއިރު ބަހާއި އަމަލު ދިމައެއްނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކުރަން ގޮވާލާ މީހުން ގިނަޔަސް ބަހާއި އަމަލާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަޝީދު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން...

20 މާޗް

March 20, 2020 77
މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖުގެ ސާވޭ އަށް މެޝިންތައް ގެނެސްފި

މާލެ އާއި ތިލަފުށި ގުޅުވައި އަޅަން ނިންމާފައި ބުރިޖުގެ ސާވޭ އަށް ބޭނުންވާ މެޝިނއތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 13
ބޭނުމެެއް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ނަމަ، ނަސޭހަތްދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ، ބޭނުމެއް ނެތި މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ގެއަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

March 19, 2020 79
ކުރެއްދޫން އިޓަލީ ޓޫރިސްޓްގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރި

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ނޫޅުމަށް އެދި ފުލުހުން މިއަދުން ފެށިގެން ނަސޭހަތް ދީ، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ...

18 މާޗް

March 18, 2020 34
މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރާކަށް ނޫޅޭ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ...

March 18, 2020 57
ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން: ޑރ. މުރާދު

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޒަރޫރީ ކަމެއްގައި ނޫނީ ގެއިން ނުނިކުތުމަށް ލަފާ ދީފައި ވިޔަސް މާލޭ މަގުމަތިން ފެންނަ މަންޒަރާ މެދު...

17 މާޗް

March 17, 2020 19
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

March 17, 2020 25
"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އައުމުން މާލޭގެ ހާލަތު ވީ ގޯސް"

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އައިފަހުން މާލޭގެ ހާލަތު އޭގެ ކުރިއަށް ވުރެ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އައްޑޫގައި ވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ...

16 މާޗް

March 16, 2020 165
ރޯގާއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިވުމަށް ގޭގޭގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދީފި

މިއަދު މެންދުރުފަހު އެކެއް ޖަހާކަންހާއިރު، ރިލްވާން ލަތީފް ޓްވިޓާގައި ލިޔުނެވެ.

March 16, 2020 13
މާލޭގެ ޖިމްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، 13 މީހެއްގެ (ޓޫރިސްޓުން/ބިދޭސީން] ގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި...

14 މާޗް

March 14, 2020 34
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ރޭ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

March 14, 2020 68
މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެއަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މަނާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބޭރު ޓުރިސްޓުން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް،...

13 މާޗް

March 13, 2020 18
ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ބަންދު

މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގެ ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ކަނޑީގެ "މަރްޔަމް" އަކީ މަޖޫ

މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިޝާން (ކަނޑި) އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 11
ރޯގާ އަށް ފަރުވާކުރަން ތިން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ނުގޮސް ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ރޯގާ އަށް ފަރުވާކުރަން ހާއްސަ ތިން ކްލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 19
ޑިސްއިންފެކްޓުުކުރަން މާގިރި ހޮޓާ ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާ މާލޭގައި މަޑުކުރި މާގިރި ހޮޓާ، ޑިސްއިންފެކްޓުކުރަން މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 61
ކޮވިޑް-19: ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އަމުރުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އެރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ހާލަތު ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ނޭންގީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލައި، އެކަމާ ގުޅޭ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް މިއަދު...

March 09, 2020 60
ކޮވިޑް-19: މާލޭން 16 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ ބިދޭސީންނަށް އެ ބަލި އެރުމަށް މެދުވެރިވި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާ މާލޭގައި ހޭދަކުރި ދެ ދުވަހު އޭނާއާ އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮންޓެކްޓެކްޓް...

March 09, 2020 94
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ދެ ދުވަހު މާލޭގައި ހުރި

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސް ނުފުރިގެން، މާލޭ މާގިރި ހޮޓަލަށް ދިޔަ ކަމަށާއި ޔުނިވާސަލްގެ ޓިކެޓިން އޮފީހަކަށް ވެސް...

07 މާޗް

March 07, 2020 74
ތިލަފުށި-މާލެ ބްރިޖްގެ އަގުބޮޑުކަމުން ކަންބޮޑުވޭ:ސައީދު

ތިލަފުށި، ގުޅިފަޅު އަދި މާލެ ގުޅައިލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުކަމުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މަޝްރޫއަށް އިދިކޮޅުން ރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.