01 މެއި

May 01, 2020 8
މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2020 4
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 8
އެމްޕީއެލުން ހެވީ ވެހިކަލް ދުއްވާނެ އަންހެނުން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހެވީ ވެހިކަލް ދުއްވާނެ އަންހެނުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 61
ބޮސްކާލިސް، އިހުތިޔާރުކުރީ ނެދަލެންޑްސްގެ ލޯނެއް ނަގާތީ

ގުޅިފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ބީލަމަށް ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެ ގައުމުގެ އައިއެންޖީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
އެމްޕީއެލް ކުރިއެރުމުގެ ސިއްރަކީ މުވައްޒަފުން: ޝާހިދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން މިދިޔަ 33 އަހަރުގައި ހޯދާފައިވާ ކުރި އެރުމުގެ އަސްލަކީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 16
ދެ ކޮންޓެއިނަރު ދޫކުރަން އަމަލުކުރީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލުން ދެ ކޮންޓެއިނަރެއްގެ މުދާ ބޭރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
ތިލަފުށީ ޕޯޓު ބަޔަކާ އަދި ހަވާލެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރު

ތިލަފުށީގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮމާޝަލް ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ބަޔަކާ އަދި ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 7
އެކްސިޑެންޓް ވުމުން ކައްޕިގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

ދޯނި ދުއްވަން އިން ކައްޕިގެ އިހުމާލުން ބޯޓެއްގައި ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ އުޅަނދަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އޭނާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 4
ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުގެ ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުން ވެއްޖެ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ބާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުން ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަންދު

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި އެމްޕީއެލްގެ ހުޅުމާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް ބަންދުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޑެޓުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 9
ވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ވެލި ބަރުކޮށްގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް މިއަދ ހެނދުނު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
މިހާރު ފަސް ދުވަހުން ބޯޓެއް ހުސްކުރެވޭނެ: އެމްޕީއެލް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސްކުރަން ބޯޓުތަކުން މީގެ ކުރން 15 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް މިހާރު ފަސް ދުވަހުން މުދާ ހުސްކުރެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ތިލަފުށީގައި ހަދާ ބަނދަރަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން މާސްޓާ ޕްލޭނެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
އާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަން އުންމީދުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ...

January 15, 2019 9
ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ކަމަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
މުދާ ނުބޭލިގެން ފުރި ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނާތައް ގެނެސްފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް)ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓު މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިިގެން ދިއުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނަރުތައް އެހެން ބޯޓެއްގައި އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 40
100 ކޮންޓެއިނަރު ނުބޭލިގެން ބޯޓު ފުރައިފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް) ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓެއް މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 18
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 29
ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާއެއް، ހައްލު ހޯދޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހިންގާ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާ މެދު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާތަކެއް ކަމަށާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ބައެއް މުދާތައް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރެގެން ރަށު ތެރެއަށް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 223 މިލިއަން ރުފިޔާ

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 223 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 21
ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުން ލަސްވާތީ، އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓް ރިކަވަރީ (އޯސީއާރު)ގެ ނަމުގައި ސީއެމްއޭ ސީޖީއެމް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރު (1،156ރ.)ގެ ފީއެއް ޓީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.