01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 13
މިހާރު އެވޯޑްސް: މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 3
ކޮލިފިކޭޝަން ކެންސަލް، ހަތަރު ޓީމު މާލޭ ލީގަށް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ރަނަރަޕް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ބައިވެރިނުވާތީ މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށް، އަނެއް ހަތަރު ޓީމު އަންނަ އަހަރުގެ މާލޭ ލީގަށް އޮޓޮމެޓިކުން ކޮލިފައިވީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 9
ނިއު އެނބުރި އަންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް: އޮސްކާ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ގެއްލުނަސް އެއީ މާ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކަމަށް ނުދެކި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެނބުރި އަންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

July 20, 2017 5
"ދެން އޮތީ މިގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުން ދެން އަމާޒު ހިފާނީ މި ކާމިޔާބީ ކުރިއަށް އޮތް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ތަކުރާރު ކުރުމަށް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ވިކްޓަރީ ކަޓައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކުން ކެޓިއިރު. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. އަދި މި ނަތީޖާއާ އެކު ޓީސީ އަށް އުއްމީދު އާވިއިރު އެ ޓީމަށް ޖެހޭނީ މާދަމާ ހަވީރު ގްރީން އާއި އީގަލްސް ކުޅޭ މެޗުގެ ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރުކުރާށެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 8
ގްރީންގެ އޮފިޝަލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ކްލަބަށް އިންޒާރުދީފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަންގައި އެފްއޭއެމުން އެ ޓީމަށް އިންޒާރުދީފި އެވެ.

July 17, 2017
ކުރިން މަހިބަދޫ އަށް ކުޅުނު އެންޑަސަން އީގަލްސް އަށް

ކުރިން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް އެންޑަސަން ބިނާ ޑި ސޫޒާ ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017
އަނިޔާއަށް ފަހު ނޫމާން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އިން ސަލާމަތްވެ އީގަލްސްގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

July 16, 2017 3
ފޯމަށް އެޅެން އަސަދުﷲ އަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ލަނޑެއް

ފާއިތުވި ތިން އަހަރަށް ބެލިޔަސް ލަނޑު ޖެހުމުގައި މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ވަރެއް ނެތެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ދެ ފަހަރު ރަން ބޫޓު ހޯދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވިކްޓަރީ މޮޅުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ 2-0 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ވިކްޓަރީ މޮޅުވުމާ އެކު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ދެ ޖާގައިގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އަށް އުއްމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރައި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

July 14, 2017 2
ނެގި ވިލާގަނޑުން ފެންފޮދެއް ނުލިބުނު: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ވާހަކަތައް ދެން އިތުރަށް ނުދައްކައި ބޭނުންވަނީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް...

July 14, 2017 16
ފަހު މެޗުން މޮޅުވާން ނިއު އަށް މަޖުބޫރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އީގަލްސް އިން ގަދަ ހަތަރަކާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއިރު، ނިއު އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ފަހު...

13 ޖުލައި

July 13, 2017
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕްރިމިއާ ލީގާ ގާތަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު 1-0 އިން މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

July 13, 2017 3
އީގަލްސްގެ މި ފަހަރުގެ އަމާޒަކީ ވެސް ނިއު ބަލިކުރުން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ހާލަތު ތަފާތު ވިޔަސް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ)...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 3
ގްރީން އިން ކުޅޭ ގޭމް މާޒިޔާ އަށް އެނގޭ: ސެކުލޮސްކީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުން ކުޅެމުން އަންނަ ގޭމް މާޒިޔާ އަށް އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

July 12, 2017 2
މާޒިޔާއަކީ އަދިވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު: ސޮބާ

ފާއިތުވި މެޗުތަކުގައި މާޒިޔާގެ ނަތީޖާ އެހާ ރަނގަޅު ނުވިޔަސް އެ ޓީމަކީ އަދިވެސް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ނުކުންނަ ގްރީން...

July 12, 2017 2
ސާންތީގެ ހިތްވަރު: ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް އޮތުން!

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ދެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ކްލަބް އީގަލްސް އަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޑިފެންސިވް ރެކޯޑް އޮތް ޓީމެވެ. އެ ޓީމު ކޮޅަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 12 މެޗުން ވަދެފައިވަނީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 2
މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދާނަން: ސެކުލޮސްކީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މާޒިޔާ އަށް ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި ކަމަށާއި އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 11
މާޒިޔާގެ ތިން އޮފިޝަލަކަށް އެފްއޭއެމުން އަދަބުދީފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު އީގަލްސް އަތުން 4-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިވި މެޗުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވި މާޒިޔާގެ ތިން އޮފިޝަލަކަށް އަދަބުދީ އަދި އެ ކްލަބް ޖޫރިމަނާކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 7
އަހަރެން ބޭނުންވާ ތަފާތު ނިއު އިން ދައްކާނެ: އޮސްކާ

ސީޒަނުގައި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ފަރާތުން ތަފާތު ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

July 05, 2017 7
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލުން ވިކްޓަރީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އަހުމަދު ނިޔާޒް (ނިޔާ) ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 8
ގަދަ ހަތަރެެއްގެ ފުރަސަތު އީގަލްސް ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފުރުސަތު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

July 03, 2017
އީގަލްސް އަށް ޕްރެޝަރު އެބައޮތް: ސާންތީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް ކުޅޭއިރު، ވެލެންސިއާ އަށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތްއިރު އީގަލްސް އަށް މިއީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެކެވެ.

July 03, 2017 6
"މިއީ ބަލަން ފަސޭހަ ކުޅެން އުނދަގޫ މެޗެއް"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ކުޅޭ މެޗަކީ ބަލަން ފަސޭހަވި ނަމަވެސް ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މެޗެއް ކަަމަށް މާޒިޔާގެ މެސެޑޯނިއާ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ވާދަވެރިކަން އިންތިހާގައި

އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފޯމެޓަށް މި ފަހަރު އެފްއޭއެމުން ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ލީގު ކަމަށްވާ ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަކަށެވެ. ދެ ބުރަކަށް ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ހަތަރު މެޗަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އަދި އެއްވެސް...