09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ޔުނައިޓެޑާ އޮތީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ދުރުމިނެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 8) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތް ފަރަގު އޮވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ހީނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް، ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 5) – ޝެފީލްޑް ވެންސްޑޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 4
މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (މާޗް 2) - ފައިނަލުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އުފުލާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ގާޑިއޯލާގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކްކޮށްލަން އުޅެފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 28) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ފޯނު ހެކްކޮށް އޭގައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކްކޮށްލަން އުޅުނު މީހެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާުތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 22
ރެެއާލް ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ދެ ކޯޗުންގެ ތައުރީފު އެކަކު އަނެކަކަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 26) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބޮޑު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު، މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އާއި ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އެކަކު އަނެކަކަށް ތައުރީފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 3
ޗެލްސީ އާއި ސިޓީން މަގާމުގައި ލީޑުނަގައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ދެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމުގައި ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 4
ގާޑިއޯލާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުމާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
ޔުއެފާއާ ދެކޮޅަށް ސިޓީން ނުކުންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)ގައި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަލުން ކުރިއަށްދާއިރު ޔުއެފާއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ އަށް ނުކުންނަން ސިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 5
ޔޫރަޕްގައި ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 14) - އިންގްލެންޑްގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ އާއި ޔުއެފާ ކްލަބް ލައިސަންސިންގައި މަކަރު ހަދާފައި ވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު އެ ޓީމަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 3
އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ އަހަންނެއް ނޫން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 14) - އެންމެ މޮޅީ އޭނާ ކަމަށް އެއްބަސްވާން އުނދަގޫ ކަމަށާއި އެއްވެސް އިރެއްގައި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަމަށް ދެކިގެން ނޫޅޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 7
ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވަނީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އެދޭ ގޮތަކީ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން ކަމަށް، އޭނާ އަށް ކުރިން ބާސެލޯނާގައި ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބަލިވެ ގާޑިއޯލާ އަށް މާޔޫސްކަން

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ޓީމުގެ ކުޅުމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 3
ޔުނައިޓެޑް ކަޓައި ސިޓީ ލީގު ކަޕް ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި ނަމަވެސް އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެން ސިޓީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ސަޕޯޓަރުން ރުޅިއަރުވާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 29) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުތަށް ބަލަން ދަނޑަށް ސަޕޯޓަރުން ވަންނަ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރީ ސަޕޯޓަރުން ރުޅިއަރުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުުރުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
"އަނިޔާގެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އޮތީ އެފްއޭ އަތުގައި"

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ސީޒަނުގެ މެދުތެރޭގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބާރު އޮތީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އަތުގައި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.