15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގެ ޕްރެޝަރު ދެ ގުނަ ބޮޑު: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ދެ ގުނަވެގެންދިޔަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީގެ އުއްމީދު ފަނޑުވަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު 14 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އައުމާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ފަނޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
ބޮޑު ކްލަބަކީ އަދިވެސް ޔުނައިޓެޑް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ވުރެން އަދިވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބާންލީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ދެ ވަނަ އަށް

ބާންލީ (ޑިސެމްބަރު 4) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 5
ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 2-1 އިން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 3
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން އިންޑިއާ ކްލަބެއް ގަނެފި

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 29) – އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަބާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގާ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕް (ސީއެފްޖީ) އިން އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގެ މުމްބާއީ ސިޓީ އެފްސީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ގަނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 3
ލިވަޕޫލް މަގާމުގައި، ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 24) – ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދަމަހައްޓައި އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 1
ލަމްޕާޑް ފެނިފައި ގާޑިއޯލާ އަށް ބާސާގެ ހަނދާންތަކެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ބަޔާނުގެ އާ ރައީސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ގާޑިއޯލާ އަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ އާ ރައީސް ހާބާޓް ހައެނާގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނބުރާ ގެންނަން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 26
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރޭހުގައި ކުރިއަށް!

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 11) – އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި 29 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރިއަށް ދިގު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 8
އެންފީލްޑްގައި ރެކޯޑް ދަށް، ގާޑިއޯލާ ބިރެއް ނުގަނޭ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުން ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް މޮޅެއް ލިބިފައިނުވުމަކީ މިރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބިރު ގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 3
އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ގާޑިއޯލާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ޝެޑިއުލާ ދެކޮޅަށް ގާޑިއޯލާ އާއި ކްލޮޕް އެއްގަލަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތައް ގާތްގާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭތީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ގާޑިއޯލާ މީޑިއާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިފައި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އިނގިރޭސި މީޑިއާގެ ސަބަބުން ސިޓީ ޓީމުން ރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ފެންނާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ސިޓީ މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ގާތަށް ޖެހިލި ނަމަވެސް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ސްޓާލިން 11 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - އެންމެ އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 5-1 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ ގޯހެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމާއި ވަޓްފޯޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ މައްސަަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ލީގު މެދުކަނޑާލުމުން ގާޑިއޯލާ ރާއްޖެ އަށް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އިއްޔެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.