07 ޖޫން

June 07, 2019
އަދަބުން ސަލާމަތްވާން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކޯޓަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 6) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔުއެފާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް އެކަމުން ސަލާމަތްވާން ސިޓީން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ގޮސްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 20
ސިޓީއާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 27) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ހިންގާ ޓީމެއް ކްލަބެއް ކަމަށާއި ސިޓީން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ބައެއް ވާދަވެރި ކްލަބްތަކުން ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ޗެއާމަން ހަލްދޫން އަލް މުބާރާކް ފާޑުކިއުންތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މިއުނިކް (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބަޔާން މިއުނިކުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

May 24, 2019 1
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަަކަތަކުގައި އެއްވެސް...

19 މެއި

May 19, 2019 9
އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށްޓާ އެކު ސިޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ލަންޑަން (މެއި 19) – ވަޓްފޯޑް އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އެއް ސީޒަނެއްގައި އިނގިރޭސި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 12
"ގިނަ ޓީމުތަކުން ބޭނުންވަނީ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން"

މެންޗެސްޓާ (މެއި 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)އާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ޔުއެފާ އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި ގިނަ ޓީމުތަކުން ބޭނުންވަނީ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 11
ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މެއި 14) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 32
ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެން ދިޔަ، ތަށި ހޯދުމުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ރޭހުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއް...

May 12, 2019 10
ލިވަޕޫލް އުއްމީދުގައި، ސިޓީގެ އަމާޒު ތަށްޓަށް!

ލަންޑަން (މެއި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތަށި އުފުލާލުމަށް...

07 މެއި

May 07, 2019 5
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ )މެއި 7) – ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ލަނޑާ އެކު ލެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 4
"ސިޓީ މެޗަކީ ލެސްޓާ އަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ލެސްޓާ ސިޓީން ކުޅެން އަންނަ ދަތުރަކީ ޗުއްޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި މި މެޗު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 3
އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކީ ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް!

ލަންޑަން (މެއި 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހޮވުނުއިރު، ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 9
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-1 އިން ޗެލްސީއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އިން ގާޑިއޯލާ އަށް ފާރަލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 27) - ޔުވެންޓަސް އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 21
ސިޓީން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 25) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފަ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ޖެހިލުމެއްނުވޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ދަނޑުގައި ކުޅެން މިހާރު ޖެހިލުންނުވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 4
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު ލިވަޕޫލަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ޖެހިލިއިރު، ލީގުގައި އެ ޓީމުގެ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-3 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތީ ތިން ފައިނަލް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލްތަކެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ގުންޑޮގާންގެ ވާހަކަތަކަށް ގާޑިއޯލާގެ ފިނި ޖަވާބުތަކެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި އެހެން ބައެއް ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވެނީ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިނުލެވޭތީ ކަމަށް ބުނެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފިނި ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
"ސިޓީ އަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު"

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަށް އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މިރޭ ނުކުންނައިރު ވާދަކުރަން ޖެހެނީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ކަމަށާއި އެ މެޗަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 7) - އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.