21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 4
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު ލިވަޕޫލަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ޖެހިލިއިރު، ލީގުގައި އެ ޓީމުގެ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-3 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތީ ތިން ފައިނަލް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލްތަކެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ގުންޑޮގާންގެ ވާހަކަތަކަށް ގާޑިއޯލާގެ ފިނި ޖަވާބުތަކެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި އެހެން ބައެއް ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވެނީ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިނުލެވޭތީ ކަމަށް ބުނެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފިނި ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
"ސިޓީ އަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު"

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަށް އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މިރޭ ނުކުންނައިރު ވާދަކުރަން ޖެހެނީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ކަމަށާއި އެ މެޗަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 7) - އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ސްޓާލިން 550 ކުދިންނަށް ޓިކެޓް ގަނެދީފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 5) - އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާރޭ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ބަލަން 550 ކުދިންނަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން ޓިކެޓް ދީފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސިޓީ އެއް ވަަނަ އަށް، ޓޮޓެންހަމަށް އުފާވެރި ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 2-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ހަތަރު ތަށި ހޯދުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލާ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 3) - މި ސީޒަނުގައި ހަތަރު ތަށި ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައި ހުރެ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ނުކުތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި އެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އަބަދުވެސް ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ސަމާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
އެއް ވަނަ ދަމަހައްޓަން މާ އުނދަގޫވާނެ: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (މާޗް 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފުލަމް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރި ނަމަވެސް ބާކީ ހަތް މެޗަށް ނުކުންނައިރު ސިޓީ އަށް އޮތީ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ ދަމަހައްޓަން މާ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ބަޔާނުގެ ރައީސް މައާފަށް އެދެން ސިޓީން ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ހަރަދުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އޭނާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 9
ސިޓީ ސެމީ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ސްވަންސީ (މާޗް 17) – ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކުރިއިރު ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
އަދަބެއް ދިނަސް ސިޓީގެ ސްކޮޑަށް އަސަރުނުކުރާނެ

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 16) – ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް އަދަބު ދިނަސް، އޭގެ އަސަރެއް ނުކުރާހާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވަރުގަދަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
ސިޓީ ހަތް ގޯލުން މޮޅުވެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަނުގެ ޝާލްކާ އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 3
ސިޓީގައި މަޑުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ގާޑިއޯލާ ދީފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މި ސީޒަނަށް ފަހު ވެސް ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދީފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ސިޓީ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއްގެ ބިރު ބޮޑު

ލަންޑަން (މާޗް 8) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ޔޫރަޕުގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ކަމުގައި ސިޓީ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 5
މެންޗެސްޓާގެ ދެ ކްލަބުން އަހަރެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (މާޗް 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ބޭނުންވި ކަމަށާއި އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބޮޑު އޮފާއަކަށް ނޫނެކޭ ވެސް ބުނި ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު...

March 05, 2019 6
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުންފުނިން އިންޑިއާ ކްލަބެއް ގަންނަނީ

އަބޫ ދާބީ (މާޗް 5) – އިންޑިއާގެ ކްލަބެއް ގަތުމާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގާ އަބޫ ދާބީގެ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ފެރަން...

03 މާޗް

March 03, 2019 2
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ފައިދާ ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަަތަރަަކަށް އަރައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ސިޓީ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ލިވަޕޫލަށް: ސްޓާލިން

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ލިވަޕޫލަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.