08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ލީގު މެދުކަނޑާލުމުން ގާޑިއޯލާ ރާއްޖެ އަށް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އިއްޔެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 5
މައާފެއް ނުދިން، ބެނާޑޯ ސިލްވާގެ މައްސަލަ ބަލާނެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެ ޓީމުގެ ބެންޖަމިން މެންޑީއާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ މައާފަށް އެދިފައިވަނިކޮށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ލިވަޕޫލަށް ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު، ސިޓީ ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު ހަމަކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ،

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 3
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން އިންޑިއާގެ ކްލަބެއް ގަންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ މުމްބާއީ ސިޓީ ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ...

September 28, 2019 3
ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ބެނާޑޯ ސިލްވާ ހޫނުފެނަށް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެ ޓީމުގެ ބެންޖަމިން މެންޑީއާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ބެނާޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު 8 ގޯލުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބެނާޑޯ ސިލްވާ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 8-0 އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އިދިކޮޅަށް ނުކުތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 13
"ސްޓާލިން އަކީ މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ލެވެލެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ ލެވެލަށް އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ރަހީމް ސްޓާލިން ނުދާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދޭން ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެދިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ސިޓީ: އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފުރަތަމަ ޓީމު!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި ފުރަތަމަ ކްލަބަކަށް އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 12
ފީފާ އާއި ޔުއެފާ އެވޯޑް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ބެނާޑޯ

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ އާއި ފީފާގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 2
"ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުމަކީ ފެއިލްވުމެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 31) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާއިރު އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ފެއިލްވީ ކަމަށް ނުނިންމާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 4
ސިޓީން ކުށް ގަބޫލުކުރުމުން ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 14) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރިއިރު ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާއިން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްނުކުރަން ނުނިންމައި ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައި އިންޒާރެއްދީފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 10) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޖަރުމަނު ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 12
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ މެޗުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 3
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން ކްލޮޕަށް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޭނުން ވަރަކަށް ހަރަދުކުރެވޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ގޮތެއް ނިންމަން ސާނޭގެ ކިބައިން ސިޓީން އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ތަރި ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ބަޔާން މިއުނިކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުން ފިލުވަން މިހާރުގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެދެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 4
ޗައިނާ މީޑިއާގެ ވާހަކަތަކާ އެކު ގާޑިއޯލާ ހޫނުފެނަށް

ހޮންކޮން (ޖުލައި 23) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އޭޝިއާ ޓްރޮފީ މުބާރާތުގައި ޗައިނާގެ އިންތިޒާމުތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފާޑުކިޔުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާ މީޑިއާ އިން ސިޓީ އާއި ގާޑިއޯލާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.