24 މާޗް

March 24, 2020 1
ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯ ގަންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން، އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ، ދާއިމީކުރަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ޔުނައިޓެޑާ އޮތީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ދުރުމިނެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 8) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތް ފަރަގު އޮވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ހީނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 1
އެފްއޭ ކަޕް: ޑާބީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ޑާބީ (މާޗް 6) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ މިހާރު ކުޅޭ ޑާބީ ކައުންޓީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ހެންޑަސަނަށް ޖާގަދޭން ޔުނައިޓެޑުން ޑެހެއާ ދޫކޮށްލަފާނެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 29) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ގޯލްކީޕަރު ޑީން ހެންޑަސަން އަަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޖާގަދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 16
ޔުނައިޓެޑް އަނެއް ބުރަށް، އާސެނަލް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 28) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖް 5-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 7
ޔުނައިޓެޑްގެ ފެންވަރަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 27) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހައިބަތަށް ބަލާއިރު އެ ކްލަބަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރަންޖެހޭ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޑަކުޑަ ސަޕޯޓަރަކަށް ކްލޮޕް ޖަވާބުދީފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑެރާގް ކާލީ ފޮނުވި ސިޓީ އަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ޖަވާބުދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، އާސެނަލާއި ވުލްވްސް އަށް މޮޅެއް

އެތަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ބްރޫޖް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލް އާއި ވުލްވްސް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ރެޝްފޯޑަށް ސީޒަން ނިމުނީތަ؟

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރެޝްފޯޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިތުރަށް ގޯސްވެ މި ސީޒަނުގައި ދެން އޭނާ އަށް ނުކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 11
ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު ސަމާލުކަން ވީއޭއާރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގެ ވާދައިގައި، ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހިއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 16) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ތަށްޓަށް ވާދަނުކުރާ ނަމަ ޕައުލް ޕޮގްބާ އެ ޓީމުގައި ހުންނަން ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މި ސީޒަން ނިމުމުން ކްލަބް ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ދީފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ކަރަންޓީނު ކޮށްފާނެތީ އިގާލޯ އިންގްލެންޑްގައި މަޑުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 9) - މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން، އިންގްލެންޑުން ބޭރަށް ގޮސްފިނަމަ އަލުން އެ ގައުމަށް އެތެރުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯ އެ އެ ގައުމުގައި މަޑުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރަން: އިގާލޯ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 6) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ކުރިން އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމާ ދާދި ފަހުން ގުޅުނު ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯ ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 6
22 ޕޮއިންޓް: ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 4-0 އިން ސައުތެމްޓަން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ރެކޯޑް ލީޑެއް ނެގިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި ވުލްވްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކާ ކައިރި ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނަގާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 1
"ޔުނައިޓެޑަށް ޝައުގުވެރިވީ ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން"

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 31) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ މެދު އޭނާ ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށި ހިސާބުން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 3
ޔުނައިޓެޑް ކަޓައި ސިޓީ ލީގު ކަޕް ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި ނަމަވެސް އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެން ސިޓީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 2
ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ވުޑްވާޑުގެ ގެ އަށް ހަމަލާދީފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 29) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑް ދިރިއުޅޭ ގެޔަށް އެ ޓީމުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ހަމަލާދީފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުުރުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.