02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހިލުންވޭ: ޓުޗެލް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ކުޅޭއިރު ޖެހިލުންވާ އެއް ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަންޖެހުން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020
ކަވާނީ މާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ މާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއް މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ހޫނުފެނަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި...

November 30, 2020 16
ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު،...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 1
"ރޮނާލްޑޯ އާއި ފެނާންޑޭސް އެއްގޮތް ކަމެއް އެބަހުރި"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އާއި އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެއް ގޮތް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
2010 ގައި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ބޭނުންވި: ރޫނީ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް 2010 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި ކަމަށް އިނގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

November 25, 2020
ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 25) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒީގް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ޔުނައިޓެޑުން ލުކާކޫގެ ބޭނުމެއް ނުހިފި: މާޓިނޭޒް

ބްރުސެލްސް (ނޮވެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އޭނާގެ ބޭނުން އެ ޓީމުން ރަނގަޅަށް ނުހިފާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ކިޔުންތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ރަޝްފޯޑްގެ ބުކް ކްލަބެއް

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކިޔުންތެރިކަން އާލާކޮށް، އެކަން ކުރިއަރުވަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މާކަޝް ރަޝްފޯޑް، ބުކް ކްލަބެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
ޔުނައިޓެޑްގެ އިތުބާރު ސޯލްޝެއާ އަށް އެބައޮތް: ވުޑްވާޑް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވެރިންނާއި ކްލަބަށް ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ އިތުބާރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެޑް ވުޑްވާޑް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 6
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާ ބަލައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ރަސްމީ ސަޕޯޓާސް ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާ "ވަން ޔުނައިޓެޑް މޯލްޑިވްސް" ބަލައިގަނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 2
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ޗެލްސީ ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020
އެވަޓަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހަމަޖެހުމެއް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން އެވަޓަން ބަލިކޮށް، ގޯސް ނަތީޖާތަކުގެ ޕްރެޝަރުން އަރައިގަނެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަމަޖެހުމެއް...

November 07, 2020 1
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 7) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ނަތީޖާ ދަށްވެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެ ޓީމު ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނެ ކަމުގެ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 2
ކުޑަ އަގެއްގައި ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން ޔުނައިޓެޑް ތައްޔާރު

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 6) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ ނިސްބަތުން ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް ބަސަކްޝެހީރް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ރެނެސް އަތުން ޗެލްސީ 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ޕޮޗެޓީނޯ ޝައުގުވެރިވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހު ޓީމަކާ ހަވާލުނުވެ ހުރި އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ޝައުގުވެރިވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 6
ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 29) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ރަޝިއާގެ ކްރަސްނޯޑާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާކަސް ރެޝްފޯޑްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 5-0 އިން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު އާރްބީ ލައިޕްޒިގު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 4
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ޗެލްސީ ބަދަލުވެއްޖެ، ޔުނައިޓެޑުން އެކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މިހާރު އޮތީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ ޓީމު ނޫންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 7
ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރުވިއިރު، މިިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން، ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 1
މެގުއާ އަނިޔާގައި، ކެޕްޓަން ބޭންޑް ފެނާންޑޭސް އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ނުކުޅޭތީ މިރޭ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅާނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އެވެ.