17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 2
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑެހެއާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާކުރުމާ އެކު، އޭނާ އަށް ލިބިގެންދާނީ ގޯލްކީޕަރަކަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ރެއާލުން ޕޮގްބާއާ މެދު ސީރިއަސް އެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ޑީލާ މެދު އެ ކްލަބް އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން ކަމަށް ރެއާލާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އެލާޑިއޯ ޕަރާމެސް ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ޔުނައިޓެޑުން ވެން ޑަ ސާ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި އަޔަކްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެޑްވިން ވަން ޑަ ސާ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކުރުން ޑެހެއާ ފަސްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރަން އޭނާ ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 3
ސަންޗޭޒް ދޫކޮށްލުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 31) - ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ދިނުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރު

ލޮސް އެންޖެލިސް (އޮގަސްޓް 29) – އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ނޮވެމްބަރު މަހު ހަމަވުމުން ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްވިޑިޝް ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ސަންޗޭޒް އިންޓަ އަށް ބަދަލުވަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
ސަންޗޭޒް ގެންދަން އިންޓަ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީ ވިންގާ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އުސޫލުން ގެނައުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 20, 2019 9
ވުލްވްސް އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ވުލްވްހެމްޓަން (އޮގަސްޓް 20) – ޗެލްސީ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް ހޯދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ވުލްވްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 14
ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 11) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލުކުރަން އާ ސީޒަނެއް ފަށާ ދުވަހު ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ދޭން ބޭނުމެއްނުވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 9
އަގުބޮޑުވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ކަމަށް ނުދެކެން: މެގުއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 6) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި 97 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެ އަގުގެ ސަބަބުން މާ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 8
ޕޮގްބާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރެއާލް ދުލެއް ނުދޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަހު ބިޑެއްގެ ގޮތުގައި ކޮލަމްބިއާ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
ޔުނައިޓެޑަށް އެނބުރި އަންނަން ފަސޭހަނުވާނެ: ވެން ޕާސީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުރިން ހޯދި ކާމިޔާބީއާ ހިސާބަށް އަލުން އެނބުރި އަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެކަމަށް ކުރިން އެ ޓީމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮބިން ވެން ޕާސީ ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 6
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މެގުއާ ޔުނައިޓެޑަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި 97 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ޑިބާލާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑު މުސާރައެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ޔުވެންޓަސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ބޮޑު މުސާރަ އަކަށް ޑިމާންޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019
ޑެހެއާގެ އަމާޒު ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ކަމަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ކޮންޓޭ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިންޓަ މިލާނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.