20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 4
ޔުނައިޓެޑުން އެތުލެޓިކޯގެ ޑިރެކްޓަރަށް ޝައުގުވެރިވޭ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމް ފުރުވަން، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު އަންދްރޭ ބާޓާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 6
އަހަންނަކީ އަދިވެސް މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 18) - ރިޓަޔާކުރާ އުމުރަށް އަދި ނުދާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަކިކުރި ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 15
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހަ މެޗުން ހަ މޮޅު!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) – ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ، އެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ހަ މެޗުން ހަ ވަނަ މޮޅު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ޓޮޓެންހަމް މެޗު ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ނުދެކެން: ސޯލްޝެއާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާ މެދު މާ ބޮޑަށް ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ނުދެކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
އެފްއޭ ކަަޕަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އަމާޒެއް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނާ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ސޯލްޝެއާ އަށް ހަތަރު މެޗުން ހަތަރު މޮޅު!

ނިއުކާސަލް (ޖެނުއަރީ 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވުމާ އެކު، ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 9
ޔުނައިޓެޑް އޮންނަން ޖެހޭނީ އެއް ވަނައިގައި: ޕޮގްބާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެންމެ ހައްގުވާނެ މަގާމަކީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ސޯލްޝެއާ އަށް ވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ދޮރުހުޅުވިފައި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް މި ވަގުތު ހުރި އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެ ޓީމުގެ ދާއިމީ ކޯޗަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 4
އިމްރާނުގެ މެޗަށް ޝުމައިކަލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެންޗެސްޓާ...

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
ސޯލްޝެއާ އަށް އެހީވާން ފާގަސަން އަލުން ޔުނައިޓެޑަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން އެ ޓީމުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމަކަށް ޝުމައިކަލް ޝައުގުވެރިވޭ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 24) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޑިރެކްޓާ އޮފް ފުޓްބޯލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް އޭނާ އަކީ ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ޑެންމާކުގެ ޕީޓާ ޝުމައިކަލް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 12
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
އަހުލާގު ރަނގަޅުކުރަން ޕޮގްބާ އަަށް އަންގައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާގެ އަހުލާގު ރަނގަޅު ކުރަން އެ ކްލަބުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
އަނބުރާ ގެޔަށް މިއައީ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 21) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އަލުން އާދެވުމުން އިހުސާސްކުރެވެނީ އަނބުރާ ގެޔަށް އައުމުން ކުރެވޭ ފަދަ އިހުސާސެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާވައިވާ ކުރީގެ ފޯވާޑް ނޯވޭގެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ޔުނައިޓެޑަށް އަހަރެންގެ އިހުތިރާމް އޮންނާނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސޯލްޝެއާ ހަމަޖައްސައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުން ހުސްވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް، މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ނޯވޭގެ އޮލެ...

December 19, 2018 1
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ސޯލްޝެއާ ހަމަޖައްސަނީ؟

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުން ހުސްވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް، މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ނޯވޭގެ އޮލެ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
މޮރީނިއޯއާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް...

December 17, 2018 2
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 17) - އަންނަ މަހު ހުޅުވޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 1
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.