05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗެލްސީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިއްދާފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ކުރިހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 9
ޕޮގްބާ އާއި ފެނާންޑޭސް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ޕައުލް ޕޮގްބާ އާއި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަށް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 1
ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ބްރައިޓަން (ޖުލައި 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 2
އެފްއޭ ކަޕް ސެމީގައި އާސެނަލް-ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް-ޗެލްސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 29) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
އެފްއޭ ކަޕް: މެގުއާގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

ނޯވިޗް (ޖޫން 28) - ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ނޯވިޗް ސިޓީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 14
ލިވަޕޫލް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 4-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު 30 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ލިވަޕޫލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 5
ފެނާންޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެއްވަރުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

09 ޖޫން

June 09, 2020 1
ޔުނައިޓެޑުން ފާޓީ އަށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ!

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަަންސޫ ފާޓީ ގަތުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޮފާކުރި 103 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ބާސެލޯނާ އިން ދާދި ފަހުން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯގެ ލޯން ޑީލް އިތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން ޑީލެއްގައި ގެނައި ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާގެ ނައިޖީރިއާ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިގާލޯ އެނބުރި ޗައިނާ އަށް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން ޑީލެއްގައި ގެނައި ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން އޭނާ އަލުން ޗައިނާގެ ޝަންހާއި ގްރީންލެންޑް ޝެންހުއާއީއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނަމަ ރެއާލުން ޕޮގްބާ ނުގަންނާނެ

މެޑްރިޑް (މެއި 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތް ފަށާނީ އޭނާ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ފެނާންޑޭސްގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މައްސަަލައެއް ފީފާ އަށް

ޒިއުރިކް (މެއި 6) - ޖެނުއަރީ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ފީފާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ކޮވިޑް-19: ޔުނައިޓެޑަށް މާލީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 19) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މި މުއްދަތުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭގެ މާ ބޮޑު ގޯސް އަސަރުތަކެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
ފާޑިނަންޑްގެ ހަނދާނުން ނުފިލި 2011ގެ ފައިނަލް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރާ މެދު ވިސްނާއިރު އެންމެ ހިތި ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަނދާން ހުންނަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗުގެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް އޭރު ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
ޕޮގްބާ ކުޅެން ނުކުންނަން ކެތްމަދުވެފައި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 12) – ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ފުޓްބޯޅަ އަލުން ފަށާއިރު، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އަންނަން ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޭޒް އަށް ބޯނަހެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ބޯނަހެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020
ޕޮގްބާގެ އަގު 35 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވެއްޓެނީ؟

ލަންޑަން (މާޗް 31) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމާ ހެދި، ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅައިގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ދަށްވާނެ ކަމަށް ސީއައިއީއެސް ފުޓްބޯލް އޮބްޒަވޭޓަރީން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯ ގަންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން، އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ، ދާއިމީކުރަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.