20 މާޗް

March 20, 2019 1
ޔުނައިޓެޑަށް އޮތް ހުރަހަކީ ފާގަސަންގެ "ކާމިޔާބީ"

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކުރީގެ ކޯޗު އަލެކްސް ފާގަސަންގެ ކާމިޔާބީއާ އަޅާކިޔާ ކިޔުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑެހެއާ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އާ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 9
ސިޓީ ސެމީ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ސްވަންސީ (މާޗް 17) – ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކުރިއިރު ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 13
ކުއާޓާގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 15) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 8
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ލަންޑަން (މާޗް 11) – ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ރޭ ޕްރެޝަރު ބޮޑުކުރިއިރު، ތަފާތު ފޯމެއްގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 1
ދާއިމީ ކޯޗުކަން ދޭން ސޯލްޝެއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ލަންޑަން (މާޗް 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދާއިމީ ކޯޗުކަން މިހާރު ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ހުރި އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ދޭން، އޭނާއާ އެކު ޔުނައިޓެޑްގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 63
ޕީއެސްޖީ ރޮއްވާލުމަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ހޯދި ތާރީހީ މޮޅާ އެކު، އެ ޓީމު ރޮއްވާލުމަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 12
ޔުނައިޓެޑުގެ އަމާޒަކީ ތާރީހު ބަދަލުކުރުން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު މިހާތަނަށް ކުޅުނު 16 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން އެކަންޏެވެ. މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކްއައުޓު ބުރެއްގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ލެގުން...

05 މާޗް

March 05, 2019 5
މެންޗެސްޓާގެ ދެ ކްލަބުން އަހަރެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (މާޗް 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ބޭނުންވި ކަމަށާއި އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބޮޑު އޮފާއަކަށް ނޫނެކޭ ވެސް ބުނި ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 14
ސޯލްޝެއާއާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 4) - ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 2
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ފައިދާ ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަަތަރަަކަށް އަރައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 2
"ދާއިމީ ކޯޗުކަން ސޯލްޝެއާ އަށް ހައްގު"

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދާއިމީ ކޯޗުކަން މިހާރު ހުރި އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ބައެއް ބޯޑު މެމްބަރުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
"އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވިޔަސް ގޮތް ހުހެއް ނުވޭ"

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ކްރިސްޓިލް ޕެލަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކު އަނިޔާގައި ތިބި ނަމަވެސް ގޮތް ހުސް ނުވާ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 5
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބަލިކަށިވެފައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ...

February 24, 2019 13
ލިވަޕޫލާ ކުރިމަތިލާނީ ފާގަސަންގެ ވިސްނުމުގައި: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، ގެންގުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަންގެ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ސޯލްޝެއާ އަށް ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 12
ޗެލްސީ އަތުން ބަދަލުހިފައި ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އިނގިިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 14
ގާޑިއޯލާ ފަދައިން ސާރީ އަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭ: ޒޯލާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަދަލުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ވަގުތު ދިން ފަދައިން ޗެލްސީގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 9
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ ބޮޑު މުސާރައަކަށް ނޫން: ސަންޗޭޒް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ބޮޑު މުސާރައެއް ހޯދުމަށް ނޫން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ކަމަށް ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 8
ޕީއެސްޖީން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 13) - އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއާ އެކު ބަލިނުވެ 11 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ، މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.