03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 1
27 އަހަރު ކުރީގެ އެމްބްރިއޯއަކުން ދަރިއެއް

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ފްރީޒްކުރި އެމްބްރިއޯއަކުން ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 4
އޮންލައިންކޮށް ކައިވެނިކޮށް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އޮންލައިންކޮށް ކައިވެނިކޮށް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، ކޯޓާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒްކުރީ ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން

އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބައްދަލުކުރި ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުން އެ މެޗް ވަރަށް ހާއްސަވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
"ފްރެންޑްސް" ގެ މެތިއު ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނާންނަ މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެތިއު ޕެރީ އުމުރުން 51 އަހަރުގައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ގެއްލުނު އަނގޮޓި ހޯދައިދިނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު

އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި އޮތް ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި 71 އަހަރު ފަހުން ގެއްލި އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ހުއްޓާ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު އެ ހޯދައިދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 3
ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން މެލާނިއާ ވަރިވަނީ؟

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން ވަރިވާން އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 6
ރައްޓެހިވިތާ 44 އަހަރު ފަހުން ކައިވެނިކޮށްފި

އަޔަލެންޑްގެ ދެ މީހަކު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ 44 އަހަރުން ފަހުން އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތިވި ފަހުން ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މައިންބަފައިންގެ އިސްކޮޅު ފޮޓޯއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި އަންހެން މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ބައިވެރި ނުވެވުމުން، އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިސްކޮޅު ވަރުގެ ބޯކަރުދާހަކަށް ޕްރިންޓްކޮށް، ބައްޓަމަށް ކަފާފައި ބަހައްޓައިގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ...

October 22, 2020 2
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ބަތަލު ޗާޑްބޯޒްމަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދަން އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ޓޭލާ ސިމޯން ލެޑްވާޑް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ ވަރިވީ؟

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިމާރާން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކިޔަސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަވަންތިކާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 85
ގާސިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ކައިވެންޏަށް ހިތްވަރުދޭން 600،000 ޔެންގެ އެލަވަންސެއް

އެލަވަންސް ދޭން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލުޖް ފެށިގެން ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެންޏަށް 79 އަހަރު

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖޯޑުގެ މަގާމު އިކުއެޑޯގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
އަނބިމީހާ މަރުވުމުން ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އާ ގެޔަކަށް

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ އެދުމަކަށް ބިނާކުރި ރީތި ގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަނބިމީހާ މަރުވެފައި ވާތީ، ގެ ނިންމުމަށް ފަހު އަނބިމީހާގެ ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އެ ގޭގައި "ގެންގުޅެން" ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 7
ގެއްލުނު ދަރިފުޅު 32 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރިން ގެންގުޅުނު، އެންމެ ދަރިއަކު ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ވޭން އުފުލާ މީހުން މިހާރު ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަލަތު ދަރިފުޅަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ އެ ހިސާބުން ދެން ދަރީން ހޯދުން ހުއްޓުނީ އެވެ. ފުރަތަމަ ލިބޭ ދަރި އަކީ އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އުންމީދުކޮށް ދެވަނަ ދަރިއެއް ހޯދުމުގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ކައިވެންޏަށް އަހަން ކުރި ޕްލޭނުން އެޕާޓްމަންޓް އަޅިއަށް

ލޯބިވެރިޔާ ގާތުން އިންނަން އަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތައްޔާރުވެ އެޕާޓްމަންޓްގައި އުތްބައްތި ރޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނދައި އަޅިއަށްވެއްޖެ އެވެ.