12 ޖޫން

June 12, 2020
މިއީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް، ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލިބުނު މާލީ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރުމަށް ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށް ޓީމު ބިނާކުރި ކްލަބްތަކުން ވެސް އަންނަނީ އެ މަގުން ހިނގަން ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ...

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި، ސެކުލޮސްކީ ބޭނުމީ ގައުމަށްދާން

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާތީއާ އެކު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި އުނދަގޫ ވަގުތު އޭނާ ބޭނުންވަނީ ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

08 މެއި

May 08, 2020
ސެކުލޮސްކީ: ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރު

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހަތަށް ޖެހިލާއިރު، މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ އޭނާ މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރަމުން އައީ މާޒިޔާ ޓީމު އެކި ގޮތްތަކަށް ރާވައި މެޗުތަކުން މޮޅުވެވޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނުމުގަ އެވެ. ކެއުމާއި ނިދުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަށް ފަހު އޭނާގެ ސިކުނޑި ފޯކަސް ކުރަނީ މާޒިޔާ އަށެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް އޭނާ ވަނީ ސަރަހައްދުގެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
އޭއެފްސީގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، އޭއެފްސީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އޭއެފްސީގެ ހުރިހާ މެޗެއް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 5
އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އަސަދުﷲ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި

ކަކުލަށް ލިބުނު ބޮޑު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދަން މާޒިޔާ އާއި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ތިން އަހަރު ތެރޭ އަސަދުﷲ ކުރި ދެ ވަަނަ އޮޕަރޭޝަނެވެ. ކުރީ ފަހަރަކޭ އެއްގޮތަށް މި ފަހަރު ވެސް އޭނާ ހުރީ އަލުން ވަރުގަދަކޮށް، އެނބުރި ކުޅެން އައުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި އޭއެފްސީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 2
އޭއެފްސީގެ ހަފުތާގެ ގޯލަކަށް އިއްބެގެ ލަނޑު ހޮވިއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ "ގޯލް އޮފް ދަ ވީކް" އަށް، ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ ކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ޖެހި ގޯލް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 7
ފުލް ސްކޮޑް އޮތް ނަމަ މޮޅުވީސް: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފުލް ސްކޮޑް އޮތް ނަމަ މި މެޗުން މޮޅުވެވުނީސް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 3
ފަހު ވަގުތު ޗެންނާއީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާގެ އައި ލީގު ޗެމްޕިއަން ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީން ވަގުތު ވައްދާލި ގޯލާ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި...

March 11, 2020 2
"އިތުބާރު އެބައޮތް، މަސައްކަތް އޮތީ ދަނޑުމަތީގައި"

އިތުބާރުގެ މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ދަނޑު މައްޗަށް އަރައި ކުޅުންތެރިން އެ ކުޅުންތެރިންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދެއްކުން ކަމަށް...

09 މާޗް

March 09, 2020 4
ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ފުރުސަތެއް؟

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރައިރު މި ދިމާވީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމަކަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސީދާ ފުރުސަތު ލިބުނު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭއޮފުން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ އެވެ. އެހެންވެ...

06 މާޗް

March 06, 2020 1
ޕެނަލްޓީން ގްރީންސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމާ ސިކުންތުކޮޅަކާ ގާތުގައި އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ އަށް ގޮސް 8-7 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީން މިރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 8
"ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން ފަސޭހައެއް ނޫން"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ލީގު ތަށި މާޒިޔާ އަށް ހޯދައިދިން ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން...

March 03, 2020 2
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ފަހު މެޗުގައި ކްލަަބް އީގަލްސް އަތުން މިރޭ 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އަައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 9
މާޒިޔާގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބަތަލެއް: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ސަރަހައްދުގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރު ކަޓުވާލުމަށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބަތަލެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 25
ޕެނަލްޓީން ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު އެފްސީ 4-3 އިން ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އިން މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

February 26, 2020 3
އިއްތިފާގެއް ނޫން، ދެ މެޗުގައި ވެސް ހަމްޕު ތަފާތު!

ސަރަހައްދުގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ބަލިކުރުން އޮތީ ކުރިން އުނދަގޫ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބެންގަލޫރު ވާދަކުރަން ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ކުޅުނު ހަތް...

February 26, 2020 10
މާޒިޔާ އާއި ބެންގަލޫރު ފައިނަލަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރުން ނުކުންނާނީ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 4
އަސަދުﷲގެ ކަކުލަށް އަނެއްކާ ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އަތުން 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ކަނާތު ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށާއި ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓް އިރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މާޒިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 10
ބެންގަލޫރުގެ ޝަކުވާއަކީ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވި މެޗުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހާލަތު ކަމަށް ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ކޯޗު ކާލެސް...

February 20, 2020 4
"ފުރިހަމަ މޮޅެއް، އެކަމަކު އެޑްވާންޓޭޖެއް ނޫން"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން މާލޭގައި 2-1 އިން މާޒިޔާ ހޯދި މޮޅަކީ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ކަމަށާއި...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ގަދަފަދަ ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް...

February 19, 2020 11
ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މާޒިޔާ އަށް މުހިއްމު ދުވަހެއް

ސަރަހައްދީ ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެ ބޮޑެތި ނަތީޖާ ނެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް ދައްކާ ބަޔަކީ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ދިވެހި...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
"ރެކޯޑް ރަނގަޅު ވިޔަސް ބެންގަލޫރަކީ ފޭވަރިޓެއް ނޫން"

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ބެންގަލޫރުން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރަނގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބެންގަލޫރަކީ...

February 18, 2020 2
ކުރީގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު މާޒިޔާ އިތުރަށް ސަމާލުވެގެން

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މާޒިޔާ އިން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ...