19 މެއި

May 19, 2019 3
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފަހަތުން އަރައި އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 5
ސްކޮޑް ވަރުގަދަ، ދެން އޮތީ ނަތީޖާ ނެރުން: ސެކުލޮސްކީ

މާޒިޔާގައި އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ އެ ޓީމެއްގެ ފެންވަރު ދަނޑުމަތީގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 6
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން، އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ދެ ހަފުތާގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 4
މާޒިޔާގެ ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީންތައް މަހިބަދޫގައި

އަންނަ ޖޫން މަހު ފަށާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން އދ. މަހިބަދޫގައި ކޭމްޕްކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އިތުބާރު ދަމަހައްޓައި ތަފާތު ދައްކާނަން: ސެކުލޮސްކީ

މާޒިޔާ އިން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނާ ކުރިމަތިލާނީ ވަރުގަދަ އަޒުމަކާ އެކު ކަމަށާއި ކާމިޔާބީ ހޯދަން ބޭނުންވާ އިތުބާރު ދަމަހައްޓައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރުޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 8
މާޒިޔާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ސެކުލޮސްކީ ގެނެސްފި

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 18
ފޭދޫ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މިދިޔަ އަހަރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 4
ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ ވެސް މާޒިޔާގައި މަޑުކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) ވެސް މާޒިޔާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ...

March 20, 2019 2
ކަލަންޑަރަށް ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، މިމަހު ފައިނަލްވާނެ

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލަބްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާ އެކު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލަންޑަރު ހަދައި...

18 މާޗް

March 18, 2019 3
އެންޑީ އާއި ސަމުއްޓެ މާޒިޔާގައި މަޑުކޮށްފި

މާޒިޔާގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އާއި އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ) އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 3
ޓީސީ ދޫކޮށް ބެންޖޯ މާޒިޔާ އަށް

މިދިޔަ ދެ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފަހަތް ބެލެހެއްޓުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 6
ނިއު ދޫކޮށް ލިލީ މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
އިރޭ މާޒިޔާއާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި

މާޒިޔާ އަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 4
ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ނިހާޓް މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 8
ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 1
ޓީސީގެ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މާޒިޔާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އީގަލްސް ސެމީ އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ކްލަބް އީގަލްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މާޒިޔާ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.