09 މާޗް

March 09, 2020 4
ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ފުރުސަތެއް؟

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރައިރު މި ދިމާވީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމަކަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސީދާ ފުރުސަތު ލިބުނު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭއޮފުން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ އެވެ. އެހެންވެ...

06 މާޗް

March 06, 2020 1
ޕެނަލްޓީން ގްރީންސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމާ ސިކުންތުކޮޅަކާ ގާތުގައި އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ އަށް ގޮސް 8-7 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީން މިރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 8
"ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން ފަސޭހައެއް ނޫން"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ލީގު ތަށި މާޒިޔާ އަށް ހޯދައިދިން ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން...

March 03, 2020 2
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ފަހު މެޗުގައި ކްލަަބް އީގަލްސް އަތުން މިރޭ 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އަައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 9
މާޒިޔާގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބަތަލެއް: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ސަރަހައްދުގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރު ކަޓުވާލުމަށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބަތަލެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 25
ޕެނަލްޓީން ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު އެފްސީ 4-3 އިން ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އިން މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

February 26, 2020 3
އިއްތިފާގެއް ނޫން، ދެ މެޗުގައި ވެސް ހަމްޕު ތަފާތު!

ސަރަހައްދުގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ބަލިކުރުން އޮތީ ކުރިން އުނދަގޫ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބެންގަލޫރު ވާދަކުރަން ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ކުޅުނު ހަތް...

February 26, 2020 10
މާޒިޔާ އާއި ބެންގަލޫރު ފައިނަލަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރުން ނުކުންނާނީ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 4
އަސަދުﷲގެ ކަކުލަށް އަނެއްކާ ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އަތުން 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ކަނާތު ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށާއި ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓް އިރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މާޒިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 10
ބެންގަލޫރުގެ ޝަކުވާއަކީ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވި މެޗުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހާލަތު ކަމަށް ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ކޯޗު ކާލެސް...

February 20, 2020 4
"ފުރިހަމަ މޮޅެއް، އެކަމަކު އެޑްވާންޓޭޖެއް ނޫން"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން މާލޭގައި 2-1 އިން މާޒިޔާ ހޯދި މޮޅަކީ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ކަމަށާއި...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ގަދަފަދަ ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް...

February 19, 2020 11
ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މާޒިޔާ އަށް މުހިއްމު ދުވަހެއް

ސަރަހައްދީ ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެ ބޮޑެތި ނަތީޖާ ނެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް ދައްކާ ބަޔަކީ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ދިވެހި...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
"ރެކޯޑް ރަނގަޅު ވިޔަސް ބެންގަލޫރަކީ ފޭވަރިޓެއް ނޫން"

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ބެންގަލޫރުން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރަނގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބެންގަލޫރަކީ...

February 18, 2020 2
ކުރީގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު މާޒިޔާ އިތުރަށް ސަމާލުވެގެން

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މާޒިޔާ އިން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 4
"މޮޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ، އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބީ ހައްގު"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ލެގަށް ބަލާއިރު މޮޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ޕްލޭއޮފުން ޖާގައެއް ހައްގު ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ...

February 13, 2020 8
"ބެންގަލޫރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ އިތުބާރާ އެކު"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން އިއްޔެ މާޒިޔާ އިން ކަޓުވާލި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމު އަތުން ދެ ލެގުން ހޯދުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 11
އަބަހާނީ ކަޓުވާލައި މާޒިޔާ ޕްލޭއޮފަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން...

February 12, 2020 20
ތަމްސީލްކުރަނީ ރާއްޖެ، ދިވެހިންގެ އެހީ ބޭނުން: އިރޭ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުން ތަމްސީލުކުރަނީ ރާއްޖެ ކަމަށާއި ދިވެހި...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 10
"މާޒިޔާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މުހިއްމު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ މާލޭގައި ކުޅޭއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 2
ފެށުމަކަށް މި ނަތީޖާ ގޯހެއް ނޫން: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި އިއްޔެ ރަށުން ބޭރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމަކީ ފެށުމަކަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާ އަށް ގޯސް ނަތީޖާއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 12
ފުރަތަމަ ލެގުގައި މާޒިޔާ އާއި އަބަހާނީ އެއްވަރު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގައި އެ ގައުމުގެ ޑާކާ އަަބަހާނީ ލިމިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 05, 2020 11
މާޒިޔާ ވަރުގަދަ އެކަމަކު ބަލިކުރެވޭނެ: އަބަހާނީ ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެއީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ދަނެގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަހާނީ އަށް ވެސް މޮޅުވެވޭނެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 8
އަސަދުﷲ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ސްކޮޑު ވަރުގަދަވުން

މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަަމަ ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް މާޒިޔާގައި އޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 6
މާޒިޔާ އޭއެފްސީ ކަަޕަށް: "އިތުބާރު ބޮޑު"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެފައިވާތީ މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕަށްދާނީ ބޮޑު އިތުބާރަކާ އެކު ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 7
ޓީސީން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

January 28, 2020 7
އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރަކަށް މާޒިޔާ ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރަކަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
މާޒިޔާ އަށް ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 13
މާޒިޔާ، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް 5-1 އިން ބަލިކޮށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ބެންޖޯ އަލުން ޓީސީ އަށް

މި ސީޒަނުގައި މާޒިޔާގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.